Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.33 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Una din direcţiile prioritare de dezvoltare a sistemului sănătăţii din Republica Moldova este instruirea continuă a cadrelor medicale în domeniul Sănătăţii Publice şi Managementului capabile să activeze în condiţiile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

Particularităţile socio-economice din ţară, care în mare parte influenţează sănătatea populaţiei la etapa actuală determină necesitatea de a utiliza în procesul de instruire contemporană a viitorilor medici metode nu numai de evaluare a stării de sănătate, dar şi recomandări concrete organizatorice, orientate spre ameliorarea sănătăţii populaţiei.

În acest context programa de instruire a doctoranzilor include o gamă largă de probleme ce ţin de aspecte medico-sociale ale sănătăţii publice, metode epidemiologice de cercetare în Sănătatea Publică, etica şi deontologia biostatistică şi informatica, organizarea şi planificarea serviciilor medicale, analiza şi evaluarea economică a instituţiilor medico-sanitare publice, managementul de sănătate, inclusiv a gestionării instituţiilor medico-sanitare publice în condiţiile de autonomie şi experienţa internaţională în dezvoltarea sistemului de sănătate orientată prioritar la ameliorarea sănătăţii populaţie (sănătatea familiei şi sănătatea diferitor contingente a populaţiei).

Programa include de asemenea aspecte principale referitor la formarea deprinderilor practice a doctoranzilor în calcularea, analiza şi evaluarea indicatorilor sănătăţii şi activităţii instituţiilor medico-sanitare publice, utilizarea formelor (metodelor) active de rezolvare a problemelor ce ţin de organizarea, planificare, finanţarea şi gestionarea activităţilor medicale în condiţiile noului sistem de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.

Procesul de instruire are şi valoare ştiinţifico-practică în statistica pentru efectuarea corectă a cercetărilor ştiinţifice atât fundamentale cât şi clinice.

Conţinutul cursului

Sănătate publică şi management ca ştiinţă şi obiect de studiu

Cuvintele-cheie: sănătatea individuală şi publică, factorii de risc, calitatea vieţii, sănătatea familiei.

Biostatistica:

Cuvintele-cheie: metode, totalitatea statistică, unitatea de observaţie, indicator, veridicitatea, variabilitatea.

Valorile relative:

Valorile medii şi utilizarea lor;
Seriile de variaţie;

Epidemiologia:

Cuvintele–cheie: epidemiologia, ramurile, metodele, tipurile de studii epidemiologice, rondomizarea, cohorta, caz-control, riscul-relativ, raportul riscurilor, intervalul de încredere.

Epidemiologia:

Studiile descriptive:

Studiile de cohortă:

Studiile caz-control:

Medicina bazată pe dovezi:

Cuvintele-cheie: medicină, dovezi, meta-analiză, POEM, DOE, POE, validitatea, specificitatea.

PICO

Tipurile de articole ştiinţifice:

Meta-analiză

Demografia ca ştiinţă:

Cuvintele-cheie: demografia, statica, dinamica, mişcarea naturală, mecanică, problemele actuale ale demografiei;

Morbiditatea populaţiei:

Cuvintele-cheie: morbiditatea, incidenţa, prevalenţa, rata, structura.

Problemele medico-sociale ale bolilor cronice netransmisibile:

Cuvintele-cheie: bolile cronice.

Managementul serviciilor primare de sănătate:

Cuvintele-cheie: medicina primară, indicii de proces şi rezultat.

Managementul serviciilor spitaliceşti şi specializate:

Cuvintele-cheie: asistenţa spitalicească, asistenţa specializată, etapele.

Asistenţa medicală de urgenţă:

Cuvintele-cheie: urgenţa, etapele.

Expertiza medicală a vitalităţii:

Cuvintele-cheie: expertiza, reducerea vitalităţii temporală, permanentă, certificat de concediu, medical.

Drepturile internaţionale ale omului:

Economia, planificarea şi finanţarea Sistemului de sănătate:

Cuvintele-cheie: economia, planificare, finanţarea, prejudiciul economic.

Marketingul şi antreprenoriatul în medicină:

Cuvintele-cheie: marketing, biznes-plan, piaţa, audit.

Bazele teoretice ale managementului. funcţiile managementului. Managementul internaţional:

Cuvintele-cheie: managementul, sistema, organizaţia, funcţia, puterea, lider, influenţa.

Managementul resurselor umane şi calităţii serviciilor medicale:

Cuvintele-cheie: resurse umane, calitatea.

Sistemele sanitare europene. politica sănătăţii în europa:

Cuvintele-cheie: sistema politică, concepţia, structura.

Asigurările de sănătate:

Cuvintele-cheie: sănătate, asigurările obligatorii, facultative.

Educaţia pentru sănătate şi modul de viaţă sănătos:

Cuvintele-cheie: educaţie, sănătate, sanalogie, modul.

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Ancuşa Mircea, Ciobanu Virgil Probleme de sănătate publică. – Timişoara: Ed. Mirton, 1998. –vol. I, II.
 2. Baron T., Biji E., Tovissi L. şi al. Statistica teoretică şi economică. –Bucureşti, 1996. –518 p.
 3. Coroi V., Gorgos C. Medicina Socială. –Bucureşti, 1980. –406 p.
 4. Duda R. Sănătatea publică şi management. –Iaşi, 1996. –210 p.
 5. Enăchescu D. Medicina socială – element de biostatistică. –Bucureşti, 1990. –24 p.
 6. Enăchescu D. Medicina socială note şi suporturi de curse. –Bucureşti, 1992. –248 p.
 7. Enăchescu D., Marcu Gr. Sănătate Publică şi Management sanitar. –Bucureşti: Editura ALL, 1998. –152 p.
 8. Epidemiologia bolilor netransmisibile /Sub red. Aurel Ivan şi coautorii. –Bucureşti, 1981. –670 p.
 9. Eţco C., Goma L., Reabov E. şi al. Economia ocrotirii sănătăţii. –Chişinău, 2000. –376 p.
 10. Ivan Aurel Coordonate moderne în epidemiologie şi medicina omului sănătos. –Iaşi: Inf, 1990. –324 p.
 11. Jompon Axilon Medicina de familie. –Timişoara: Ed. Helicon, 1997. –189 p.
 12. Kotler Philip Managementul marketingului. –Bucureşti: Editura Teora, 1998. –1040 p.
 13. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. –nr. 1585-XIII din 27.02.1998.
 14. Rugină Valeriu Curs de medicină socială. –Iaşi, 1986. –483 p.
 15. Tulchinsky T., Varavikova E. The new public health. –Ierusalim, 1999. –1027 p.
 16. Vlădescu Cristian Managementul serviciilor de sănătate. –Bucureşti: Editura „Expert”, 2000. –335 p.

Bibliografia suplimentară

 1. Baladrige Letiţia Codul manierelor în afaceri /Edited by Sandi Gelles-Cole A.S.E. World Enterprises S.C. Ştiinţă & Tehnică S.A.
 2. Ciobanu M., Sava V., Ciocanu M. Asigurări de sănătate în Republica Moldova. –Chişinău, 1998. – 95 p.
 3. Covey Stephen R. Eficienţa în 7 trepte sau un abecedar al înţelepciunii. –Bucureşti: Editura ALL, 1997.
 4. Fisher Rober, Ury William, Patton Bruce Succesul în negocieri. –Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1995.
 5. Hatcher R.A., Rinehart W., Blackburn R. The Essential of Contraceptive Technology. –1997.
 6. Hiltrop Jean M., Udal Shelia Arta negocierii. –Bucureşti: Editura Teora, 1998.
 7. Jan Cornelis van Es Medicul de familie şi pacientul său. –Bucureşti: Editura Libera, 1997. –445 p.
 8. Legea ocrotirii sănătăţii //Monitorul oficial al Republicii Moldova. –nr.5. –1995. –p. 66.
 9. Legea Republicii Moldova „Privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei”. – nr. 14.13-XII din 16.06.1993.
 10. Medical and Service Delivery Guidelines for Family Planning. –1997.
 11. Mereuţă I., Popuşoi E., Eţco C., Eftodi M. Sănătatea publică şi managementul în medicină. –Chişinău, 2000. –367 p.
 12. Mureşanu P. Manual de metode matematice în analiza stării de sănătate. –Bucureşti: Editura medicală, 1989. –573 p.
 13. Politici de alocare a resurselor şi de planificare a personalului medical în sistemele de Sănătate Romanică în context internaţional.
 14. Programul de acţiune al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare. –1994.
 15. Programul naţional de ameliorare a asistenţei în planificarea familială şi sănătatea reproducerii pentru anii 1999–2003.
 16. Psihologie socială. Aspecte contemporane /Volum coordonat de Adrian Neculau. –Iaşi: Collegium Polirom, 1996.
 17. Puia S.L., Marinescu B. Compendiu practic de planificare familială. –1996. –301 p.
 18. Scott Bill Arta negocierilor. –Bucureşti: Editura tehnică, 1996.
 19. Spinei L., Popuşoi E. Handicapul infantil ca problemă medico-socială. –Chişinău, 2000. –208 p.
 20. Vladimir Trebiu Populaţia Terei (demografie mondială). –Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1991. –364 p.
 21. Volovei V., Tintiuc D., Rusu A. Strategia de dezvoltare şi reformare a sistemului sănătăţii din Republica Moldova în condiţiile noi. –Chişinău, 1995. –55 p.
 22. Бедный М.С. Демографические факторы здоровья //Финансы. –М.: «Статья». –246 с.
 23. Бедный М.С. Медико–географическое изучение народонаселения. –М.: «Статья», 1979. –220 с.
 24. Кальченко Е.И. Многофакторная и интегрированная профилактика (болезни кровообращения и пищеварения). –Санкт-Петербург, 1993. –144 с.
 25. Кант В.И. Методы системного подхода и их применение в практике здравоохранения. –М., 1978. –136 с.
 26. Кант В.И., Елисеева Т.Н., Кучеренко В.З. Основные проблемы организации медицинской помощи сельскому населению в современных условиях. –М.: ЦОЛИУВ, 1983. –63 с.
 27. Карнеги Дейл Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. –Свердловск, 1990.
 28. Кучеренко В.З. Экономика и инновационные процессы в здравоохранении. –1994.
 29. Лисицын Ю.П. и др. Медицинское страхование. –М., 1991. –96 с.
 30. Лисицын Ю.П. Социальная гигиена и организация здравоохранения. Проблемные лекции. –М., 1992.
 31. Лучкевич В.С. Основы социальной медицины и управления здравоохранением. –Санкт-Петербург, 1997.
 32. Лучкевич В.С., Поляков И.В. Основы медицинского страхования в России. – Санкт-Петербург, 1995.
 33. Менеджмент в здравоохранении в новых экономических условиях //Экономика и управление здравоохранением /Под ред. Ю.П.Лисицына. –М., 1993. –с.43-83.
 34. Мерков А.М., Поляков Л.Е. Санитарная статистика. –Л.: Медицина, 1974. –383 с.
 35. Миндлин Я.С., Калмыков А.А., Утенков А.В. Больные хроническими заболеваниями: образ жизни, состояние здоровья, профилактика и организация медицинской помощи. –М.: Медицина, 1991. –208 с.
 36. Миняев В.А., Вишняков В.И., Юрьев В.К. Социальная медицина и организация здравоохранения. –в 2-х томах. –Санкт-Петербург, 1998.
 37. Планирование семьи в Европе. –№ 2. –1993. –№ 2. –1996.
 38. Планирование семьи. Российская Ассоциация планирования семьи. –1993 (1-4). –1994 (1-4). –1996 (1-6). –1997 (1-4). –1998 (3).
 39. Поляков И.В., Зеленская Т.М., Ромашов П.Г. Экономика здравоохранения в системе рыночных отношений. Учебное пособие. –Санкт-Петербург, 1997.
 40. Социальная гигиена (медицина) и организация здравоохранения /Под ред. академика РАМН, профессора Ю.П. Лисицына. –Казань, 1999. – 398 с.
 41. Тестемицану Н.А. Пути сближения уровней медицинской помощи городскому и сельскому населению. –Кишинев: Штиинца, 1974. –125 с.
 42. Тестемицану Н.А., Пасечник И.И., Гутцул В.И. Пути сближения уровней амбулаторно-поликлинической помощи городскому и сельскому населению. –Кишинев: Штиинца, 1987. –128 с.
 43. Тестемицану Н.А., Тинтюк Д.В. Пути сближения уровней стационарной помощи городскому и сельскому населению. –Кишинев: Штиинца, 1987. –140 с.
 44. Управление здравоохранением. Учебник /Под ред. В.З. Кучеренко. –Москва, 2001. –448 с.
 45. Шейман И.М. Реформа управления и финансирования здравоохранения. – М.: Изд. центр «Русь», 1998. –336 с.
 46. Юрьев В.К. Здоровье населения и методы его изучения, 1993.