Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.33 – Medicină socială şi management


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Medicina socială este o ramură a medicinii care se ocupă cu studiul stării de sănătate a populaţiei în corelaţie cu factorii sociali care o influenţează şi formelor de organizare a sistemului de asistenţă medicală.

Direcţii de cercetare

 1. Sănătatea populaţiei:
  • Indicii medico-demografici: mişcarea naturală şi migraţia populaţiei;
  • Morbiditatea şi răspândirea (în cadenţa, prevalenţa) bolilor transmisibile şi nontransmisibile;
  • Invaliditatea şi invalidizarea;
  • Dezvoltarea fizică a populaţiei.
 2. Organizarea asistenţei medicale populaţiei rurale şi urbane la diferite nivele:
  • asistenţa medicală primară;
  • asistenţa medicală urgentă;
 3. asistenţa medicală spitalicească.
 4. Asigurările medicale
 5. Finaţarea sistemului de sănătate şi a instituţiilor medicale în particular
 6. Aspectele economice a sistemului de sănătate
 7. Calitatea şi eficienţa serviciilor medicale
 8. Managementul şi marketingul în ocrotirea sănătăţii
 9. Modul sănătos de viaţă
 10. Istoria medicini

Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

VI. Delimitările de specialităţile
Soluţionarea obiectivelor trasate în direcţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.33 necesită utilizarea unor metode specifice la disciplinele adiacente, precum şi celor complementare. Pentru medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii rămâne specific studierea aspectelor medico-sociale a maladiilor care se întâlnesc la diferite disciplini, pe când utilizarea metodelor de diagnostic, profilaxie şi tratament a maladiilor specifice rămâne după specialităţile respective. Pe de altă parte eficienţa şi eficacitatea măsurilor întreprinse în aceste cazuri vor prezenta interes şi vor fi studiate în comun cu medicina socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii.

Vom specifica o parte din ele:
Nivelul şi structura morbidităţii, mortalităţii materne, mortalităţii perinatale se referă la specialitatea „Obstetrică şi ginecologie”. Nivelul şi structura morbidităţii şi mortalităţii infantile se referă la „Pediatrie”.

Problemele legate de studierea nivelului şi epidemiologiei diferitor maladii se vor încadra în specialităţile clinice.

Studierea aspectelor epidemiologice a bolilor contagioase se vor referi la specialităţile „Boli infecţioase”, „Epidemiologie”, „Ftiziopneumologie” şi „Dermatologie şi venerologie”.

Problemele legate de organizarea serviciilor medicale specializate vor prezenta interes comun şi se vor studia de comun cu specialităţile respective (ORL, Oftalmologie, Medicină internă, Traumatologie şi ortopedie, Stomatologie, Neurologie, Oncologie, Psihiatrie şi narcologie etc.).

Cercetarea influenţei factorilor nocivi asupra organismului uman se referă la specialitatea „Igiena”.

Elaborarea metodelor matematice şi de informatizare folosite în medicină vor fi efectuate de specialităţile din domeniul Matematicii şi Informaticei.

Specialitatea „Economia” se evidenţiază prin aceea că ea nu este folosită doar în elaborarea metodelor economice de determinare a eficienţei economice a ramurii Sănătăţii în Economia Naţională.

Elaborarea normelor şi actelor normative pentru medicină se referă la specialităţile de „Drept”.

Metodele de studiere a Istoriei medicinii se vor referi la Istoria Ştiinţei.

Problemele ce ţin de studierea aspectelor psihologice în medicină se încadrează în specialitatea „Psihologie medicală (clinică)”.

În aşa mod unele teze de doctorat elaborate la interferenţa „Medicinii sociale” şi organizarea ocrotirii sănătăţii cu specialităţile adiacente enumărate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului ştiinţific specializat a specialiştilor respectiv.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
 1. Eţco Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef catedra Economie, management şi psihopedagogie în medicină, USMF „Nicolae Testemiţanu”.
 2. Tintiuc Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef catedra Sănătate Publică şi Management, USMF „Nicolae Testemiţanu”.
 3. Spinei Larisa, , doctor habilitat în medicină, profesor la catedra Sănătate Publică şi Management a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Recenzentii:

 1. Grăjdianu Tudor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, profesor la catedra Sănătate Publică şi Management, USMF „Nicolae Testemiţanu”.
 2. Mereuţă I. doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar , USMF „Nicolae Testemiţanu.