Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.34 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale.

Balneologia contemporană despune de un arsenal foarte bogat de factori naturali, care fiecare influenţează asupra organismului prin mecanisme de acţiune specifice, caracteristice pentru factorul dat. Pe lângă aceasta metodicele de aplicare pentru fiecare factor sunt foarte diverse şi totodată ele pot fi modificate în procesul tratamentului în conformitate cu localizarea şi stadiul procesului patologic.

Fizioterapia contemporană despune de un arsenal foarte bogat de factori fizici naturali şi preformanţi (artificiali), care în majoritatea cazurilor fiecare la rândul lui influenţează asupra organismului prin mecanisme de acţiune specifice, caracteristice pentru factorul dat. Pe lângă aceasta metodicele de aplicare pentru fiecare factor sunt foarte diverse şi totodată ele pot fi modificate în procesul tratamentului în conformitate cu localizarea şi stadiul procesului patologic. Din acest punct de vedere obiectul de fizioterapie include două compartimente:

Scopul studierii pentru Balneologie:
De a studia bazele fizice, biofizice, biochimice, organizatorice şi metodologice de utilizare corectă a factorilor balneologici curativi, de a examina mecanismele fiziologice şi terapeutice de acţiune a lor asupra organismului şi principiile de utilizare al acestor factori în clinică.

 1. Factorii naturali de bază a balneologiei.
  • Climatul
  • Apele minerale
  • Nămolurile medicinale
  • Naftalanul
 2. Tehnica staţiunilor balneare.
 3. Subdiviziunile de bază al serviciului balneologie
 4. Clasificarea staţiunilor balneare
 5. Particularităţile folosirei factorilor naturali curative
 6. Principiile generale de selectare, trimitere şi tratare a pacienţilor la staţiunile balneare

Scopul studierii pentru Fizioterapia generală:
De a studia bazele fizice, biofizice, biochimice, organizatorice şi metodologice de utilizare corectă a factorilor fizici curativi, de a examina mecanismele fiziologice şi terapeutice de acţiune a lor asupra organismului şi principiile de utilizare al acestor factori în clinică.

 1. Bazele fizicii şi biofizicii medicale.
 2. Mecanismul de acţiune a factorilor fizici curative.
 3. Bazele teoretice generale de utilizare a factorilor fizici curative.
 4. Metodele de aplicare în dependenţă de forma şi energia factorului fizic.
 5. Fizioprofilactiea.
 6. Aparatajul şi tehnica securităţii la aplicarea factorilor fizici curativi.
 7. Organizarea secţiei (cabinetului) de fizioterapie.

Scopul studierii pentru Fizioterapia specială:
De a determina particularităţile de utilizare a factorilor fizici curativi (naturali şi preformanţi) în diferite forme nozologice şi de a le studia în limitele specialităţilor clinice concrete în dependenţă de localizarea şi stadiul procesului patologic.

I. Conţinutul cursului de Balneologie

Balneologia: noţiune, bazele teoretice şi scopurile balneologiei, locul staţiunilor balneare în sistemul ocrotirei sănătăţii.

1. Factorii naturali de bază a balneologiei:
Climatul: caracteristica fizică a factorilor climatoterapeutici şi mecanismul lor de acţiune asupra organismului, caracteristica medicală a climatului de munte, maritim, de stepă, de pădure, tropical şi subtropice. Metodele de aplicare a climatoterapiei (aeroterapia, spelioterapia, helioterapia, talasoterapia); dozimetria procedurilor climaterice, reacţiile climaterice şi de timp, indicaţii şi contraindicaţii; organizarea climatoterapiei în instituţiile sanatoriale în perioada caldă şi rece.

Apele minerale: caracteristica, provinienţa şi clasificarea apelor minerale, mecanismul de acţiune asupra organismului, metodele de utilizare internă şi externă a apelor minerale (balneoterapia), indicaţii şi contraindicaţii.

Nămolurile medicinale: provinienţa, structura, clasificarea nămolurilor, particularităţile fizico-chimice generale a nămolurilor, analiza sanitaro-bacteriologică, criteriile de regenerare a nămolurilor, valoarea generală a proprietăţilor curative, metodele de aplicare (fangoterapia), indicaţii şi contraindicaţii.

Naftalanul: proprietăţile fizico-chimice, particularităţile utilizării, mecanismul de acţiune, indicaţii şi contraindicaţii.

2. Tehnica balneară a staţiunilor balneare: tehnica balneară pentru organizarea tratamentului cu apele minerale (instalaţii balneotehnice pentru apele minerale, materialele de bază utilizate pentru diferite ape minerale, construcţiile tehnice balneare externe, metodele de dezinfectare a apelor minerale, încălzirea şi răcirea apelor minerale, construcţiile balneare tehnice interne, amenajarea băilor, duşurilor, bazinului, clinicii balneoterapeutice, calcul al consumului nictemeral de apă minerală.

Tehnica balneară pentru fangoterapie: dobîndirea nămolului, construcţia pentru păstrarea şi regenerarea nămolului, încălzirea, transportarea nămolului, normele de consum a nămolurilor pentru procedurile cavitare, tehnica balneară şi protecţia zăcămintelor de nămol, controlul periodic a calităţii apelor minerale şi nămolurilor în fîntînile arteziene, depozitele de nămol, stabilimentul de fangoterapie şi clinicobalneoterapeutice.

Subdiviziunile de bază al serviciului balneologie: laboratoarele hidrologic, fiziochimic, microbiologic, observaţiile hidrotehnice, meterologice, fizico-chimice, microbiologice la obiectul balnear.

3. Clasificarea staţiunilor balneare si descrierea lor
. Instituţiile curaţivo-profilactice balneologice: structura lor, organele de conducere, zonele ocrotirei sanitare, organizarea lucrului staţiunei balneare, documentaţia medicală.

4. Particularităţile folosirei factorilor naturali curativi: adaptarea organismului la condiţiile climaterice noi şi a tratamentului balneologic, regimurile sanatoriale, individualizarea prescripţiilor curative, terapia complexă, diferenţierea intensităţii de acţiune în diferite perioade de tratament balnear, succesiunea tratamentului balnear.

5. Principiile generale de selectare, trimitere si tratare a pacienţilor la staţiunile balneare: indicaţii genrale de trimitere a pacienţilor în staţiunile balneare, particularităţile de trimitere a bolnavilor la staţiunile balneare de profil (cardio-vascular, respirator, digestiv, nefrologic, articular, neurologic, ginecologic, tuberculoză, etc), contraindicaţii generale de trimitere a bolnavilor la staţiunile balneare.

II. Conţinutul cursului pentru Fizioterapie

A. Fizioterapia generală

1. Bazele fizicii şi biofizicii medicale:
Curentul electric. Originea electricităţii. Conductoare, Dielectricele, Polarizarea dielectricului. Curentul electric în conductoarele metalice. Tensiunea. Rezistenţa. Curentul electric în electrolit. Eiectrolisa şi electroosmoza. Curentul electric în gaze. Descărcarea electrică. Fenomenele electrice în organism.

Fenomenele, magenetice şi electromagnetice: Cîmpul magnetic. Inducţia magnetică. Inducţia electromagnetică. Curenţii turbionari. Bobina de inducţie. Curentul alternativ: originea, acţiunea asupra organismului. Circuitul cu curent alternativ. Rezistenţa activă. Circuitul oscilant. Generatorul cu tuburi electronice.

Radiaţia de lumină: natura şi proprietăţile razelor de lumină. Tipurile spectrelor. Efectele fotoelectrice şi fotochimice. Iradierea razelor laser.

Undele şi oscilaţiile mecanice: natura şi caracteristica fizică a sunetului, ultrasunetului şi oscilaţiilor mecanice.

Agenţii termici: particularităţile şi clasificarea factorilor termici. Bazele fizice ale termoreglării.

Apa - originea şi proprietăţile fizico-chimice, modificările lor sub influenţa factorilor fizici curativi. Rolul apei în procesele vitale ale organismului.

2. Mecanismul de acţiune a factorilor fizici curativi: absorbţia energiei factorilor fizici şi modificările fizico-chimice în ţesuturi. Acţiunea directă a factorilor fizici curativi asupra organismului (organelor, ţesuturilor) şi mecanismul reflector, însemnătatea stării funcţionale iniţiale a organismului, caracterul procesului patologic şi condiţiilor de acţiune în particularităţile influenţei factorilor fizici. Acţiunea specifică şi nespecifică a metodelor fizice.

3. Bazele teoretice generale de utilizare a factorilor fizici curativi:principiile generale de folosire a factorilor fizici curativi. Particularităţile fizioterapiei în diferite perioade de vîrstă. Compatibilitatea, incompatibilitatea şi consecutivitatea în indicarea procedurilor fizioterapeutice.

4. Metodele de aplicare în dependenţă de forma şi energia factorului fizic:
Curentul electric continuu: galvanizarea, electroforeza medicamentoasă;

Curentul electric pulsativ: somnul electrogen, elcctroanalgezia transcraniană, stimularea electrică, diadinamoterapia, electroanalgezia prin impulsuri de scurtă durată, punctura electrică, stimularea electrică bioreglatorie;

Curentul electric alternativ:

Cîmpul electric: franclinizarea, infitoterapia, masajul electrostatic, undele ultrascurte;

Cîmpul magnetic: magnetoterapia constantă, magnetoterapia pulsatilă, magnetoterapia de frecvenţă joasă, magnetoterapia de frecvenţă înaltă (ind uctotermia):

Cîmpul electromagnetic: terapia cu unde decimetrice lungi, decimetrice scurte (centimetrice) şi milimetrice;

Fototerapia: razele infraroşii, vizibile, cromoterapia, razele ultraviolete (lungi, medii, scurte), PUVA-terapia, razele laser, terapia fotodinamică;

Energia mecanică: masajul (clasic, igienic, sportiv, cosmetic), vibroterapia, ultrasonoterapia, ultrafonoforeza;

Baroterapia: utilizarea aerului cu diferită presiune - baroterapia locală, hipobaroterapia, hiperbaroterapia; utilizarea gazelor de diferită presiune, parţială – hipoxiterapia, normobarică, oxigenobaroterapia, oxigenohelioterapia, carbogenoterapia;

Terapia cu aer - artificial modificat: aeroionoterapia, aerosoloterapia, electroaerosoloterapia, haloterapia;

Hidroterapia: compresele, cataplasmele, abliţiunele, fricţiunele, împachetările, duşurile, irigările, băile (de apă dulce, de contrast, aromatizate, gazoase, turbionare, vibratorii), baia de aburi, sauna, înotul curativ;

Termoterapia: aplicaţiile de parafină, ozocherită, terapia prin pachete, crioterapia;

Pentru toate metodele caracteristica fizică şi mecanismul de acţiune. Aparatura. Tehnica efectuării procedurilor. Tehnica securităţii la efectuarea procedurilor. Principiile de dozare. Modulaţii de aplicare. Compatibilitatea şi incompotibilitatea factorilor fizici, asocierea metodelor fîzioterapeutice. Indicaţii şi contraindicaţii. Perfectarea (prescrierea) indicaţiilor.

Climatoterapia: climatul de munte, mare, stepă, pădure, clima subtropicală şi tropicală, aeroterapia, spelioterapia, helioterapia, talasoterapia;

Balneoterapia: apele minerale folosite extern - băile clorurosodice, iodobromice, carbogazoase, de azot, sulfuroase, de radon; apele minerale utilizate intern - folosirea per os (prin ingestie, sondaj duodenal, spălaturi stomacale), inhalaţii, folosire per rectum (irigări intestinale, clistirul), irigări vaginale;

Peloidoterapia: fangaterapia (utilizarea nămolurilor medicinale), argiloterpaia, sammoterapia (utilizarea aplicaţiilor de nisip), naftalanoterapia;

Fizioterapie puncturistâ. Metodicele fizioterapeutice aplicate pe punctele biologic active.

Fizioprofilactica: fizioprotîlactica primară şi secundară. Rolul fizioterapiei în reabilitarea şi profilaxia maladiilor.

Organizarea secţiei (cabinetului) de fizioterapie: planificarea, suprafaţa în funcţie de numărul de aparate, amenajarea, echiparea, regimul termic, normele sanitaro-igienice, alimentarea secţiei cu energie electrică;

Aparatajul, tehnica securităţii la organizarea secţiei (cabinetului) de fizioterapie: variantele şi tipurile de aparate, electrosecuritatea aparatajului, împămîntarea pentru protecţie. Clasele de protecţie, mijloacele de protecţie a bolnavilor şi a personalului medical.

Organizarea serviciului fizioterapeutic: predestinarea şi structura serviciului fizioterapeutic, statele normative, organizarea lucrului personalului, formele documentaţiei medicale primare ale secţiei.

B. Fizioterapia specială

Studierea indicaţiilor şi contraindicaţilor factorilor fizici curativi în conformitate cu etiologia, patogeneza şi clasificarea internaţională a maladiilor pentru utilizarea lor cu scop de tratare, recuperare medicală şi profilaxie în bolile sistemelor: cardiovascular, respirator, digestiv, endocrin, bolilor renale şi căilor urinare, bolilor articulaţiilor şi ţesutului conjunctiv, bolilor coloanei vertebrale, bolilor neurologice şi psihice, bolilor infecţioase, bolilor profesionale, oncologice, bolilor de ochi, maldiilor ORL, bolilor ginecologice, maladiilor stomatologice, maladiilor traumatice şi ortopedice, chirurgicale, bolilor dermato-venerologice şi maladiilor pediatrice.

Principiile generale de selectare, trimitere şi tratarea pacienţilor la staţiunile balneare

Literatură de specialitate

 1. A. Rădulescu. - Electroterapia, Bucureşti, 1991, 1993
 2. N. David - Hidroterapia.- metodă de vindecare a bolilor, Iaşi, 1996
 3. A. Saulea - Balneofizioterapia generală, Chişinău. 1996
 4. I. Târgovişte - Electroacupunctura, Bucureşti, 1984
 5. Боголюбов В,, Пономаренко Г. — Общая физиотерапия, М, 1997
 6. Боголюбов В. - Справочник по санаторно-курортному отбору, М. 1999
 7. Сосен И. Клиническая физиотерапия, Киев, 1996
 8. Улащик В. — Очерки общей физиотерапии, Минск, 1994
 9. Ушаков А. - Руководство по практической физиотерапии, М, 1996
 10. Царфис П. - Лечебные грязи и другие природные теплоносители, М. 1990

Bibliografia suplimentară

 1. Рора М. – Laser terapeutic – Ghid practic de utilizare în medicină, Bucureşti, 1993
 2. Багель Г. - Физиотерапия и курортология нервных болезней, Минск, 1989
 3. Комарова Л., Егорова Г. - Сочетанные методы аппаратной физиотерапии и бальнеотсплолечения, СПб, 1994
 4. ОлефиренкоВ. - Водотеплолечение, М, 1986
 5. Пономаренко Г. — Ингаляционная терапия, СПб, 1998
 6. Руденко Т. - Физиотерапия, Ростов-на-Дону, 2000