Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.34 – Balneologie şi fizioterapie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicina

Formula specialităţii
Balneologia este o ramură a ştiinţei, care se ocupă cu studierea proprietăţilor factorilor balneologici (climatul, apele minerale, nămolurile medicinale şi al.), organizarea şi prelucrarea metodelor lor de aplicare asupra organismului în condiţii de staţiune balneară, precum şi în instituţii de tip sanatorial şi fizioterapeutic cu scop de tratare, recuperare şi profilactic.

Balneologia include compartimentele: Climatoterapia, Balneoterapia, Balneotehnica, Peloidoterapia.

Climatoterapia studiază influenţa factorilor fizici ai mediului extern (aero-, helio- şi talasoterapie) asupra organismului uman şi elaborează metode de utilizare cu efect curativ şi profilac.

Balneoterapia se ocupă cu studierea apelor minerale curative din punctul de vedere al originii lor, al proprietăţilor fizico-chimice, influenţei asupra organismului la diverse afecţiuni şi al modului lor de utilizare (intern sau extern).

Balneotehnica elaborează utilaj tehnico-sanitar care realizează aplicarea tehnică şi medicală corectă a apelor minerale şi a nămolurilor medicinale.

Peloidoterapia studiază originea nămolurilor medicinale, proprietăţile fizico-chimice şi mecanismele de acţiune a lor asupra organismului în diverse patologii.

Fizioterapia este ştiinţa, ce studiază mecanismele de acţiune a factorilor fizici ai mediului, atît naturali, cît şi performanţi asupra organismului uman şi utilizarea lor cu scop de tratare, recuperare şi profilaxie.

Fizioterapia include următoarele compartimente: Fizioterapia generală şi Fizioterapia specială sau clinică.

Fizioterapia generală examinează bazele organizatorice şi metodologice de utilizare corectă a factorilor fizici curativi, mecanismelor fiziologice şi terapeutice de acţiune a lor asupra organismului şi principiile de utilizare al acestor factori în clinică.

Fizioterapia specială (clinică) determină particularităţile de utilizare a factorilor fizici curativi în diferite forme nozologice şi le studiază în limitele specialităţilor clinice concrete.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea studiilor ştiinţifice la specialitatea 14.00.34 „Balneologie şi Fizioterapie" poate fi realizată numai în context cu alte disciplini adiacente şi complementare în special cu biofizica, biochimia, fiziologia omului şi animalelor, fiziologia normală şi patologică, anatomia patologică, diagnosticul de laborator alergologie şi imunologie, farmacologie, farmacologie clinică, imagistică medicală, toate specialităţile de profil terapeutic, obstetrică şi ginecologie, urologie, stomatologie, otorinolaringologie, oncologie, chirurgie, precum şi pediatrie, sanocreatologie, medicină tradiţională.

În cercetările ştiinţifice balneologice şi fizioterapeutice accent se va pune pe studierea particularităţilor factorilor balneologici şi fizici curativi naturali şi preformanţi, inclusiv şi a remediilor naturale din Republica Moldova, determinând componenţa fizică şi chimică, natura, măsurile şi regulile de securitate pentru pacient şi personalul medical la efectuarea şedinţelor, asocierea sau combinarea între ei sau cu alte metode de tratare şi deasemenea propunerea şi argumentarea noilor metode şi metodici balneologice şi fizioterapeutice pentru tratarea, recuperarea şi profilaxia pacienţilor.

Profilaxia şi tratamentul maladiilor de profil terapeutic se referă la specialitarea „Boli interne".

Problemele legate de profilaxia şi tratamentul maladiilor urechii, gâtului, nasului se referă la specialitatea „Otorinolaringologie"'.

Problemele legate de profilaxia şi tratamentul maladiilor oculare se referă la specialitatea „Oftalmologie".

Problemele legate de profilaxia şi tratamentul maladiilor cavităţii bucale se referă la specialitatea „Stomatologie".

Problemele legate de profilaxia şi tratamentul maladiilor oncologice se referă la specialitatea „Oncologie".

Problemele legate de profilaxia şi tratamentul maladiilor copilului se referă la specialitatea „Pediatrie" şi „Chirurgie pediatrică".

Problemele legate de profilaxia şi tratamentul maladiilor chirurgicale se referă la specialitatea „Chirurgie".

Problemele legate de profilaxia şi tratamentul maladiilor ginecologice şi a lăuzelor se referă la specialitatea „Obstetrica şi ginecologie".

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Balneologie şi Fizioterapie" cu alte specialităţi adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două cifruri cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialităţilor respective.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Mara Rusu, d-ş.m.., conferenţiar universitar al catedrei Medicină tradiţională, Kinetoterapie, Fizioterapie al USMF „N. Tesîemiţanu", responsabil pe compartimentul Fizioterapie.

Recenzentii:

  1. Constantin Baeiu, d.ş.m., conferenţiar universitar al catedrei Medicină tradiţională, Kinetoterapie, Fizioterapie al USMF „N. Testemitanu".