Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.41 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Scopul cunoştinţelor în domeniul Transplantologiei şi Organelor Artificiale constă în studierea materialului didactic a specialităţii în baza programelor de studii universitare (anul IV, V, VI) şi/sau postuniversitare (secundariatul clinic, rezidenţiatul şi cursurile de perfecţionare). Admiterea în doctorat necesită de asemenea studierea literaturii suplimentare, în scopul acaparării unor cunoştinţe mai vaste şi la un nivel contemporan.

Sfera nivelului de cunoştinţe se apreciază prin examinarea disciplinei în conformitate cu programul tematic anexat, precum şi cunoştinţele necesare pentru îndeplinirea unui studiu ştiiunţific în domeniu (elemente de statistică medicală, cunoştinţe generale în farmacologie, laborator, fiziologie şi anatomie patologică, imunologie, biofizică, anesteziologie, imagistică medicală).

Conţinutul cursului

1. Istoria transplantologiei şi organelor artificiale.
Cuvinte cheie: imunologie, antigeni, histocompatibilitate,organ artificial, rinichi artificial, dializă peritoneală, hemosorbţie, legislaţia transplantului.

Descoperirile în domeniul ştiinţei imunologice. Antigenii histocompatibilităţii în transplantul de organe. Primele transplantări de organe şi ţesuturi umane (rinichi, cord, ficat, pancreas, celule pancreatice, cornee). Crearea „rinichiului artificial”. Elaborarea dializatorului. Istoria disciplinei în Republica Moildova - aplicarea dializei în „insuficienţa renală acută” şi „insuficienţa renală cronică”, transplantul renal, hemosorbţia (hemocarboperfuzia), dializa peritoneală. Actele legislative în domeniul transplantului de organe şi ţesuturi umane în R.Moldova. Etica medicala, deontologia si normele juridice în transplantologie; Legislatia in privinţa sanataţii.

2. Imunogenetica transplantului de organe.
Cuvinte cheie: complex major, HLA, celule T, rejet, coss-match, tipizare, anticorpi, donator, recipient;

Complexul major de histocompatibilitate. Antigenele leucocitare umane-HLA. Alorecunoaşterea. Imunitatea umorală şi celulară. Activarea celulelor T. Citochinele. Formele de rejet (hiperacut, acut, cronic). Testele de histocompatibilitate, reacţia „cross-match”. Tipizarea antigenelor HLA-A,B,C,DR,DQ. Anticorpi preexistenţi. „Lista de aşteptare a recipienţilor (Waiting list)”.

3. Prelevarea şi conservarea organelor şi ţesuturilor pentru transplant.
Cuvinte cheie: donator cadavru, donator în viaţă, moarte cerebrală, prelevare de organe,soluţie de conservare, iscemie rece, ischemie caldă;

Metodele de prelevare a organelor şi ţesuturilor umane. Donator cadavru. Donator în viaţă. Selectarea donatorilor de organe şi ţesuturi umane, criteriile de selecţie. Moartea cerebrală. Metodele de diagnostic a „morţii cerebrale”. Prelevarea rinichiului de la donatorul în viaţă pentru transplant. Prelevarea organelor de la cadavru. Prelevarea multiorgană. Metodele de conservare a organelor, soluţiile de conservare a organelor. Noţiuni de „ischemie rece” şi „ischemie caldă” a transplantului. Metodele de prelevare şi conservare a ţesuturilor umane pentru transplant. Rolul coordonatorului de transplant în selectarea donatorilor potenţiali de cadavru.

4. Transplantul de organe
Cuvinte cheie: transplant de organe vitale; transplant de celule şi ţesuturi; complicaţii imunologice, neimunologice; rejet acut, rejet cronic,biopsie transplant, xenotransplantare.

Transplantul de organe vitale (rinichi, cord, ficat, pancreas, plămîni). Alotransplantarea. Tehnica chirurgicală a transplantului de organe. Complicaţiile chirurgicale posttransplant. Complicaţiile infecţioase în perioada postoperatorie (bacteriale, virale, fungice, etc.). Diagnosticul şi tratamentul complicaţiilor precoce şi tardive. Disfuncţiile (afecţiunile) imunologice şi neimunologice ale transplantului de organe, diagnosticul şi tratamentul. Biopsia prin aspiraţie, biopsia prin puncţie a organului transplantat. Diagnosticul rejetul acut şi rejetului cronic de compatibilitate. Nefropatia cronică a transplantului renal. Xenotransplantarea de organe şi/sau ţesuturi.

5. Tratamentul imunosupresiv în transplantul de organe
Cuvinte cheie: tratament imunosupresiv, Ciclosporina A, corticosteroizi, citostatici, anticorpi monoclonali, anticorpi policlonali, protocol imunosupresiv, tratament antirejet.

Agenţii imunosupresivi convenţionali. Ciclosporina A, mecanismul de acţiune, metodele de administrare şi monitorizare a medicamentului, efectele secundare, diagnosticul şi tactica de tratament. Corticosteroizii, mecanismul de acţiune, efectele adverse. Azathioprina, modul de acţiune, efectele secundare. Protocoale imunosupresive contemporane utilizate în transplantul de organe. Anticorpii policlonali şi monoclonali (OKT-3, ATG, ALG). Alte noi medicamente imunosuprsive – Tacrolimus (Prograf), Micophenolatul de mofetil (CellCept), Sirolimus, Daclizumab, etc. Tratamentul rejetului acut, tardiv, cronic şi refracter.

5. Organe artificiale
Cuvinte cheie: terapie de substituţie, biocompatibilitate, rinichi artificial, cord artificial, dializator, hemodializă, dializă peritoneală, hemoperfuzie, plasmafereză, hemofiltrare.

Rinichi artificial, cord artificial, alte organe artificiale. Aparate pentru efectuarea terapiei de substituţie în diverse maladii, intoxicaţii, etc.- hemodializa, hemofiltrarea, dializa peritoneală, plazmafereza, hemoperfuzia (hemosorbţia, hemocarboperfuzia). Indicaţii şi contraindicaţii pentru aplicarea organelor artificiale. Aspecte biologice, biofizice şi clinice de aplicare a organelor artificiale. Biocompatibilitatea organelor artificiale. Patologia pacienţilor trataţi cu organe artificiale. Terapia de substituţie în insuficienţa renală acută şi cronică. Aspecte clinice de aplicare a dializatorului în dependenţă de caracteriastica fizico-chimică (membrana, capacitatea, coeficientul de ultrafiltrare, soluţia de dializă, alte aspecte). Aspecte clinico-epidemiologice în efectuarea terapiei de substituţie cu diverse organe artificiale.

Literatura de specialitate

 1. Gluhovschi Gh., Nefrologie clinică,1997, Helicon, Timişoara.
 2. Ciocîlteu A. Nefrologie, 1997, Infomedica, Bucureşti, Vol.I-II.
 3. Ursea N., Tratat de Nefrologie, 1994, Bucureşti.
 4. Ursea N. Rinichiul artificial, 196, Bucuresti.
 5. Tănase A., Rusnac T. Maladiile nefro-urinare la copil, 2001, Cişinău.
 6. Николаев Ф.Ю., Милованов Ю.С., Лечение почечной недостаточности, 1999, Москва, 362 стр.
 7. Ермоленко В., Хронический гемодиализ, Москва, Медицина, 1982, 277 стр.

Bibliografia suplimentară

 1. Levy J., Morgan J., Brown E., Oxford Handbook of Dialzsis, 2001, Oxford University Press, 395 p.
 2. Nissenson A.R., Fine R.N., Dialzsis Therapy, 1983, USA, 417 p.
 3. Maher J., Repacement of Renal Function by Dialzsis. A textbook of dialzsis.1990, Kluwer Academic Puiblishers, 3-d edition, 1188 p.
 4. Cameron S., Davidson A., Grunfeld J., et al., Oxford Textbook of Clinical Nephrology, 1992, Oxford University Press, Vol.2, 3.
 5. Koch K.M., Stein G., Pathogenetic and therapeutic aspects of chronic renal failure, 1997, USA, 242 pag.
 6. Danovitch Gabriel M. Handbook of Kidney Transplantation. Third Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2001, USA, 443 p.
 7. McGeown M., Clinical management of renal transplantation, 1992, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 392 pag.
 8. Proca E., Popescu A., Transplantarea renală, Editura medicală, Bucureşti, 1993, 234 pag.
 9. Lucan M., Manual de Transplant Renal, Cluj-Napoca, 1999, 454 pag.
 10. Gherman-Căprioară M., Nefrologie, Cluj-Napoca, 1998, 228 pag.
 11. Tănase A., Rusnac T. Maladiile nefro-urinare la copil, 2001, Cişinău, pag.242-263.
 12. Tănase A. Diagnosticul afecţiunilor şi complicaţiilor precoce şi tardive după transplantarea renală. Autoref.tezei de doctor habilitat în medicină, Chişinău, 1996, 41 p.
 13. Тареев Е.М., Клиническая нефрология, Москва, Медицина, 1983, 1 том, 459 стр.
 14. Пилотович В.С., Соклаков В.И., Хроническая почечная недостаточность: интеграция и дифференциация лечения, Минск, 1993, 154 стр.
 15. Танасе А., Эпидемиология хронической почечной недостаточности и организация специализированной медицинской помощи при терминальных состояниях. Автореферат канд.дисс., 1988, Киев, 16 с.