Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.41 – Transplantologie şi organe artificiale


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Transplantologia şi Organele Artificiale sunt disciplini multilaterale, ce subînţeleg crearea sau aplicarea metodelor contemporane de tratament paliative şi radicale în caz de pierderea capacităţii funcţionale a unui sau mai multor organe şi/sau ţesuturi umane. Aplicarea organelor artificiale (cord, rinichi artificiali, etc.) sunt metode curative paliative în insuficienţa acută sau cronică a organelor, pe cînd transplantul de organe şi/sau ţesuturi (rinichi, cord, ficat, pancreas, plămîn, etc.) este o metodă radicală de tratament. Activitatea ştiinţifică în domeniul transplantologiei trebuie să corespundă actelor legislative şi normative adoptate de către instituţiile corespunzătoare ale statului.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.41 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: anatomia patologică, fiziologia patologică, alergologie şi imunologie, farmacologie clinică, toxicologie, chirurgie, anesteziologie şi reanimatologie, urologie, nefrologie, precum şi celor complementare biofizică, biologie moleculară, biochimie, fiziologia omului şi animalelor. Totuşi pentru transplantologie şi organe artificiale nu sunt atât de importante metodele unor discipline enumerate, cât eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor clinice ale maladiilor studiate în paralel cu utilizarea metodelor disciplinelor menţionate şi, de asemenea, necesitatea lor în verificarea rezultatelor eficacităţii metodelor aplicate. Aşa discipline ca nefrologia şi urologia sunt în relaţii strînse cu aplicarea transplantului renal şi metodelor extracorporeale de tratament în insuficienţa renală acută şi cronică (hemodializa, dializa peritoneală), de oarece sunt preocupate de patologia unui şi acelaş organ – rinichiului.

Tratamentul terapeutic conservator al maladiilor renale se referă la specialitatea „Nefrologie”.

Utilizarea metodelor contemporane de substituţe a insuficienţei renale cronice (hemodializa, dializa peritoneală, transplantul renal) se referă atît la specialitatea „Transplantologie şi organe artificiale”, cît şi la „Urologie” sau „Nefrologie”. Aprecierea specialităţii se va face în mod individual de către conducătorul ştiinţific şi seminar (comisia de problemă).

Efectuarea unui transplant de organ şi/sau ţesut concret (cord, rinichi, ficat, plămîn, pancreas, intestin, os, măduvă osoasă, cornee, celule pancreatice, etc.) poate să se refere atît la specialitatea „transplantologie şi organe artificiale”, cît şi la disciplinele care studiază patologia organului (ţesutului) corespunzător – chirurgie, cardiologie, oftalmologie, hematologie, traumatologie, endocrinologie, etc. Aprecierea specialităţii se va face în mod individual de către conducătorul ştiinţific şi seminar (comisia de problemă).

Tratamentul bolnavilor cu diverse otrăviri se referă la specialitatea „Toxicologie”. În acelaş timp, folosirea preponderentă a metodelor extracorporeale de tratament în insuficienţa renală acută a pacienţilor toxicologici (hemosorbţia, hemodializa, etc.) poate fi expediată pentru suţinere şi pe specialitatea „Transplantologie şi organe artificiale”.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare metodico-organizatorică se expediază pentru susţinere în consiliul specializat la specialitatea „Sănătate publică şi management”.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Transplantologie şi organe artificiale” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi, cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autor:

Recenzent: