Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.46 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Particularităţile socio-economice din ţară care în mare parte influenţează sănătatea populaţiei la etapa actuală determină necesitatea utilizării în procesul de instruire contemporană a viitorilor medici metode de tratament neinvazive, ecologic pure, necostisitoare. Printre aceste metode un loc de frunte îl ocupă medicina tradiţională, actualitatea căreia este determinată de înalta eficacitate terapeutică, datorată includerii mecanismelor sanogenetice proprii, lipsa efectelor nocive secundare, posibilitatea de a fi aplicată ca monoterapie, eficienţa în cazul prezenţei maladiilor polimorfe.

Programa de instruire a doctoranzilor include o gamă largă de probleme ce ţin de cele trei direcţii de cercetare în domeniul medicinei tradiţionale:

Programa include de asemenea aspectele principale referitor la deprinderile practice a doctoranzilor în:

Conţinutul cursului

Organizarea asistenţei medicinei tradiţionale

Bazele anatomice şi fiziologice ale acupuncturii

Bazele generale ale acupuncturii

Metodele acupuncturii

Acupunctura în afecţiunile sistemului nervos

Acupunctura în patologia organelor respiratorii

Acupunctura în patologia cardiovasculară

Acupunctura în afecţiunile organelor digestive

Acupunctura afecţiunilor uroexcretorii

Acupunctura în unele patologii endocrine

Acupunctura în pediatrie

Acupunctura în anesteziologie, chirurgie şi traumatologie-ortopedie

Acupunctura în alte patologii

Acupunctura în sanocreatologie şi în profilaxia maladiilor

Fitoterapia. Generalităţi.

Fitoterapia în afectiunile organelor tractului digestiv.

Fitoterapia in afectiunile organelor de respiratie.

Fitoterapia in afectiunile sistemului cardiovascular

Fitoterapia în afectiunile renale si a cailor uroexcretoare.

Fitoterapia în unele tulburari metabolice endocrine

Fitoterapia în practica ginecologică şi obstetrică.

Fitoterapia in tratamentul bolilor psihice si nervoase

Fitoterapia in unele afectiuni hematologice.

Fitoterapia in afectiunile aparatului locomotor si reumatism

Fitoterapia in boli alergice.

Fitoterapia in afectiunile O.R.L

Fitoterapia in pediatrie.

Fitoterapi in afectiunile dermatologice.

Fitoterapia in oncologie.

Fitoergonomica.

Fitotoxicologia

Principii de organizare a fitobarurilor, fitosecţiilor, fitosălilor în farmacii şi deasemenea ca unităţi sanitare independente.

Homeopatia. Generalităţi.

Diagnosticul homeopatic.

Repertorizare.

Medicamentul homeopatic.

Prescripţia homeopatică.

Principiile dozării şi administraţiei remediilor homeopatice

Materia Medicală

Homeopatia afecţiunilor organelor sistemului respirator.

Homeopatia afecţiunilor sistemului cardiovascular.

Homeopatia afecţiunilor sistemului gastrointestinal.

Homeopatia afecţiunilor rinichilor şi căilor urinare.

Homeopatia diabetului zaharat.

Homeopatia obezităţii.

Homeopatia anemiilor.

Homeopatia nevrozelor.

Homeopatia enurezisului.

Terapia manuală - disciplină ştiinţifică, medicală.

Bazele anatomice şi fiziologice ale terapiei manuale

Bazele generale ale terapiei manuale

Diagnosticul manual, clinic, paraclinic şi instrumental.

Metodele şi tehnicile terapie manuale

Asocierea terapiei manuale cu alte metode de tratament.

Tratamentul prin terapie manuală în bolile aparatului locomotor.

Terapia manuala in tratamentul bolilor articulare.

Terapia manuală în sindroamele viscerale-vertebrale

Terapia manuală în afecţiunile endocrine şi metabolice

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Caba M.T. Fiziologie şi fiziopatologie energetică chineză. Bucureşti, 1998.
 2. Ionescu-Târgovişte C. Teoria şi practica acupuncturii moderne. Bucureşti. 1993.
 3. Lacusta V. .Acupunctura clinică. Chişinău, 1996.
 4. Lacusta V. Tratat de acupunctură clinică, v.I-II, Chişinău, 1998.
 5. Lacusta V., Moraru A. Podopunctura, Chişinău, 2000.
 6. Lacusta V., Moraru A., VuduL., Sidorenco I. Acupunctura tradiţională chineză. Formule magistrale. Chişinău, 2000.
 7. Богданов Н.Н. Аурикулярная рефлексотерапия пояснично-крестцового радикулита. Ленинград, 1991.
 8. Гапонюк П.Я., Клименко Л.М., Левин В.Н. Акупунктурная (рефлекторно-пунктурная) рефлексотерапия. Топография точек. Ярославль, 1983.
 9. Лакуста В., Лин Чжи Шен, Шинкаренко И.В. Чжень-цзютерапия бронхиальной астмы. Кишинев, 1995.
 10. Лакуста В., Лин Чжи Шен. Чжень-цзю терапия болевых синдромов и неотложных состояний. Кишинев. 1995.
 11. Лакуста В.Н., Ионеску-Тырговиште К. Традиционные основы акупунктуры. Кишинев. 1995.
 12. Лувсан Г. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии., М., 1986.
 13. Самосюк И.З., Лысенюк В.П.: Акупунктура (энциклопедия), Киев-Москва, 1994.
 14. Aurian-Blăjeni G. Homeopatia (teoria şi practica), Bucureşti, 1985.
 15. Vithoulkas G. The science of Homeopathy
 16. Vitulcas G. Esenţa materiei medicale, Iaşi, 1997.
 17. Бидвелл Г.И. Техника реперторизации и практический анализ сорока гомеопатических средств.
 18. Богер С.М. Реперториум.
 19. Ганеман С. Органон.
 20. Ганеман С. Хронические болезни.
 21. Онанов И.П. Карманный справочник врача гомеопата, Москва, 1992.
 22. Bojor O. Popescu O. Miracolele terapeutice ale plantelor, Bucureşti, 1993.
 23. Веселин, Петков (под ред.) Современная фитотерапия. София., 1988.
 24. Виноградов Справочник о траволечению детей и взрослых. Ст-Петербург., 1995.
 25. Иорданов Д. Фитотерапия. София, 1970.
 26. Крылов А.А. Фитотерапия в комплексном лечении заболеваний внутренних органов. Киев, 1992.
 27. Ладынина Е.А. Фитотерапия. Рязань. 1967.
 28. Носаль М.А. Лекарственные растения и способы их применения в народе. Киев., 1958.
 29. Пастушенков и др. Лекарственные растения. Л., 1990.
 30. Соколов С.Я. Справочник по лекарственным растениям. М., 1974.
 31. Турова А.Д. и св. Лекарственные растения СССР и их применение. М., 1983.
 32. Калюжный Л.В. Физиологические механизмы регуляции болевой чувствительности. М., 1984.
 33. Лиев A.A., Татьянченко В.К.. Клинико-Анатомический атлас мануальной терапии. 1996.
 34. Ion Pahă, Mircea Vlădăreanu. Radiologie coloană vertebrală. 1997.
 35. Барвиченко А. Атлас мануальной терапии. Москва, 1992.
 36. Марчук Г. Мануальная терапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Киев, 1994.
 37. Ситель А. Мануальная медицина. Москва, 1983.
 38. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность — М.: Наука, 1990.
 39. Веселовский В.П. Патогенез остеохондроза — Л., 1984.
 40. Веселовский В.П. Практическая вертеброневрология и мануальная терапия. Рига, 1991.
 41. Гойденко В.С., Сителъ А.Б., Таланов В.П., Руденко И.В. Мануальная терапия неврологических проявлений остеохондроза позвоночника. М., 1988.
 42. Дуринян Р.А. Методологические проблемы рефлексотерапии // Итоги науки и техники, ВНИИТИ. Физиология человека и животных. 1985. №29. С. 3-38.
 43. Заславский Е.С. Болевые мышечно-тонические и мышечно-дистрофические синдромы (обзор) // Клин. мед. 1976. Т. 4. № 5. С. 7-13.
 44. Иваничев Г.А. Болезненные мышечные уплотнения — Казань, 1990.
 45. Иваничев Г.А. Контрактура мимической мускулатуры — Казань, 1992.

Bibliografia suplimentară

 1. Bossy J.. Guevin F., Nguyen Tai Thu.: Acupuncture et medecine traditionnelle orientale. Prevention et therapeutique, Satas, 1996.
 2. Caba M.T. Practici diverse în acupunctură. Ed. Cartinex, 1994.
 3. Maciocia G.: L'examen de la langue en medicine chinoise, Bruxelles, Satas, 1989.
 4. Maciocia G.: The practice of chinese medicine, Churchill Livingstone, 1994.
 5. Taubert A.V. Masajul chinezesc clasic. Bucureşti: RovimedPublishes, 2002, 372 p.
 6. Tureanu L., Tureanu V.: Acupunctura în obstetrică si ginecologie, Ed. ALL, Bucuresti, 1994.
 7. Дубровин Д.А.: Трудные вопросы классической китайской медицины, Аста Пресс, Л., 1991.
 8. Дуринян Р.А.: Методологические проблемы рефлексотерапии. Итоги науки и техники. ВИНИТИ. Физиология человека и животных, 1985, Т.29.
 9. Зайцев О.: Очерки пульсовой диагностики, Кишинев, "Картя молдовеняскэ", 1991.
 10. Иваничев Г.А.: Сенсорное и рефлекторное взаимодействие в механизмах акупунктуры, Казань, 1999.
 11. Игнатов Ю.Д., Качан А.Т., Васильев Ю. Н.: Акупунктурная анальгезия, Л.-М.,1993.
 12. Качан А.Т., Богданов Н.Н.: Электрофизиологические особенности точек акупунктуры – В кн.: Оптимизация воздействий физиотерапии, Минск, 1980.
 13. Марченко М.И. Аурикулярная акупунктура. М., 1993.
 14. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. Киев, 1989.
 15. Михайлова А.А. Клиническая аурикулопунктура. Сывтывкар, 1992.
 16. Овечкин А.М. Основы чжень-цзютерапии. Саранск, 1991.
 17. Пишель И.В., Шапиро М.И., Шапиро И.И.: Анатомо-клинический атлас рефлексотерапии, М., "Медицина", 1989.
 18. Портнов Ф.Г. Электропунктрная рефлексотерапия. Рига, 1982.
 19. Священные книги Древнего Востока Су Вэнь Нэй Цзин (трактат по традиционной китайской медицине на основе древних и современных текстов). Подготовка текста, составление Т.С.Гризун, перевод на русский язык В.Ф.Дернов-Пегаев. "Серсон", 1994.
 20. Табеева Д.М. Руководство по иглорефлексотерапии, М., 1980.
 21. Фалев А.И.: Классическая методология традиционной китайской чжэнь-цзютерапии, М., "Прометей", 1991.
 22. Чжу Лянь: Руководство по современной чжень-цзютерапии, М., "Медгиз", 1959.
 23. Chirica P. Medicina naturistă. Bucureşti, 1995.
 24. Grandgeorge D. Spiritul remediului homeopatic
 25. Hahnemann S. Organon of Medicine
 26. Kent Dj.T. Lectures on Homeopathic Philosophy
 27. Аллен Х.С. Основные показания к назначению и характеристики ведущих гомеопатических препаратов и нозодов со сравнением их патогенезов.
 28. Берике В. Materia Medica гомеопатических препаратов.
 29. Богер С.М. Оригинальная Materia Medica К. Фон Бенингхаузена.
 30. Вавилов Н. Гомеопатическая фармакодиагностика., М., 1994.
 31. Ванье Л. Курс клинической гомеопатии.
 32. Гесс В. Гомеопатическое мышление.
 33. Дидье Гранжорж. Гомеопатия – путь жизни
 34. Жуани Ж. Основные принципы и методология гомеопатической терапии.
 35. Кент Дж. Реперторий гомеопатических лекарств. Новосибирск, 1995.
 36. Моррисон Р. Новейшая материя медика.Москва 1999.
 37. Нэш Е.Б. Характерные симптомы основных гомеопатических препаратов.
 38. Реквег Г.Г. Гомеопатическая антигомотоксикология. Систематизированное практическое лекарствоведение.
 39. Фаррингтон Клиническая фармакология.
 40. Шаретт Ж. Практическое гомеопатическое лекарствоведение.
 41. Constantinescu, Hatieganu-Buruianu E. Să ne cunoaştem plantele medicinale. Bucureşti, 1986.
 42. Geiculescu V. Bioterapie, Bucureşti, 1987.
 43. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. М., 1980.
 44. Борисов М.М. Лекарственные свойства сельско-хозяйственных растений. Минск, 1974.
 45. Васильева З.А., Пухова О.А. Неспецифическое лечение хронических заболеваний, М., 1972.
 46. Волынский и соавт. Лекарственые растения в научной и народной медицине. Саратов. 1987.
 47. Гриневич М.А. Информационный поиск перспективных лекарственных растений. Л., 1990.
 48. Кит С.М. Лекарственные растения в эндокринологии. Киев. 1986.
 49. Ковалева Н.Г. Лечение растениями. М., 1972.
 50. Крылов А.А. Медикаментозная и фитотерапевтическая рецептура в гастроентерологии. Л., 1987.
 51. Крылов А.А. Принципы и приемы фитотерапии в комплексном лечении заболеваний внутренних органов. Л., 1984.
 52. Максютина и св. Растительные лекарственные средства. Киев. 1986.
 53. Мамчур Ф.И. Фитотерапи урологических больных. Киев, 1977.
 54. Михайленко Е. Лекарственные растения в акушерстве и гинекологии.
 55. Муравьева Д.А. Фармакогнозия. М., 1978.
 56. Ногуаллер А.М. Фитотерапия заболеваний органов пищеварения.
 57. Приемы фитотерапии при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (метод.указ.). Л., 1985
 58. Середин Р.М. Лекарственные растения и их применение. Ставрополь, 1973.
 59. Турова А.Д. Лекарственные растения СССР и Вьетнама. М., 1987.
 60. Кругляков С.В. 100 приемов мануальной терапии. М., 1999.
 61. Хабиров Ф.А. Мануальная терапия компрессионно-невральных синдромов остеохондроза позвоночника. Казань, 1999.
 62. Robert Maigne. Diagnostic et traitment des douleuss communes d,origine rachidienne. Paris, 1991.
 63. Буланов Л. Мануальная терапия и самопомощь. Кишинэу, 1993.
 64. V.Ciobanu, I.Stroescu. Semiologie şi diagnostic in traumatologie. Bucureşti, 1991.
 65. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М., 1975. 448 с.
 66. Беритов И.С. Общая физиология мышечной и нервной систем. М.-Л., 1947.
 67. Гаинутдинов А.Р., Иоаничев Г.А. Влияние мануальной терапии аппарата вентиляции на сократительную способность дыхательной мускулатуры // Сборник трудов 2 Всесоюзного конгресса по болезням органов дыхания. Челябинск, 1991.
 68. Девликамова Ф.И. Нейрофизиологическая характеристика двигательных единиц скелетных мышц у больных миофасциальным болевым синдромом // Дисс. ... канд. мед. Наук. Казань, 1996.
 69. Зборовский А.Б., Бабаева А.Р. Синдром первичной фибромиалгии // Новый мед. ж. 1996. №5-6. С. 17-20.
 70. Касьян Н.А. Мануальная терапия при остеохондрозе позвоночника, М., 1986,
 71. Лиев А.А., Иваничев Г.А. Патогенез первичного и вторичного фасциального триггерного пункта // Вестник Евроазиатской академии медицинских наук, 1994. № 2. С. 38-42.
 72. Марсова В. С, Заболевания мышц, имеющие в основе расстройства функции сокращения. М., 1935.
 73. Попелянский А.Я. Три уровня шейной вертеброгенной патологии нервной сие темы // Синдромы позвоночного остеохондроза. Казань, 1978. С. 96-98
 74. Попелянский Я.Ю. Пельвиомембральные синдромы поясничного остеохондроза. Казань, 1986.
 75. Хабиров Ф.А., Хабиров Р.А. Мышечная боль. Казань, 1995.
 76. Хоротко В.К. О миопатологии как самостоятельной медицинской дисциплине // Клин. мед. 1972. № 10. С. 400-410.
 77. Шмидт И.Р. Остеохондроз позвоночника. Новосибирск, 1992.