Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.46 – Medicină tradiţională


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Medicina tradiţională este domeniu al medicinei care se preocupă de diagnostic, tratament şi profilaxie ale diferitor maladii şi stări patologice cu utilizarea metodelor specifice medicinei tradiţionale.

Direcţii de cercetare

  1. Cercetări fundamentale (clinico-experimentale) în domeniul medicinei tradiţionale.
  2. Perfecţionarea metodelor existente de diagnostic ale medicinei tradiţionale şi elaborarea metodelor noi în bază integrării medicinei tradiţionale şi ştiinţifice moderne.
  3. Elaborarea şi implimentarea în practică a unor noi metode şi principii de tratament şi profilaxie cu utilizarea metodelor medicinei tradiţionale.
  4. Cercetarea posibilităţilor de asociere a metodelor de tratament proprii medicinei tradiţionale cu metode fizice, farmacologice şi psihoterapice.

Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.46 Medicina tradiţională necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente, precum şi celor complementare. Pentru medicina tradiţională este specific studierea aspectelor de profilaxie şi tratament a diverselor maladii şi stări patologice cu aplicarea metodelor medicinei tradiţionale (acupunctura, terapia manuală, fitoterapia, homeopatia etc.). Problemele de profilaxie şi tratament chirurgical sau cu aplicarea preparatelor farmacologice a diverselor maladii ţin de specialităţile respective.

În aşa mod unele teze de doctorat elaborate la interferenţa "Medicina tradiţională" cu specialităţile adiacente enumerate mai sus pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa Consiliului ştiinţific specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Lacusta Victor, d.h.ş.m., profesor universitar, membru corespondent al AŞM, şeful catedrei Medicină Tradiţională, Kinetoterapie şi Fizioterapie a USMF "Nicolae Testemiţanu"
  2. Moraru Agafia, d.ş.m., conferenţiar interimar al catedrei Medicină Tradiţională, Kinetoterapie şi Fizioterapie a USMF "Nicolae Testemiţanu"
  3. Cereş Victoria, d.ş.m., conferenţiar universitar al catedrei Medicină Tradiţională, Kinetoterapie şi Fizioterapie a USMF "Nicolae Testemiţanu"
  4. Gîlea Angela, d.ş.m., conferenţiar interimar al catedrei Medicină Tradiţională, Kinetoterapie şi Fizioterapie a USMF "Nicolae Testemiţanu"

Recenzentii:

  1. Boţolin Pavel, d.ş.m., conferenţiar universitar al catedrei Medicină Tradiţională, Kinetoterapie şi Fizioterapie a USMF "Nicolae Testemiţanu"