Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

01.01.01 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Programa urmăreşte scopul de a consolida pregătirea teoretică a doctoranzilor şi de a le furniza metode fundamentale de cercetare în domeniul analizei matematice. Însuşirea programei presupune formarea gândirii moderne necesare procesului de achiziţionare, prelucrare şi generalizare a cunoştinţelor din domeniul ales pentru cercetare.

Conţinutul cursului

Teoria funcţiilor de o variabilă reală

Cuvinte cheie: măsură, algebra de mulţimi, funcţii măsurabile, integrala Lebesgue, integrala Stieltjes, serii trigonometrice, integrale singulare.

Teoria funcţiilor de o variabilă complexă

Cuvinte cheie: funcţii olomorfe, funcţii meromorfe, puncte singulare, reziduuri, aplicaţii conforme, suprafaţă riemanniană.

Analiza funcţională

Cuvinte cheie: spaţii topologice, spaţiu cât, operatori continui, funcţionale liniare, spaţii Hilbert, spaţii Banach, algebre Banach, ideale bilaterale, distribuţii.

Literatura de specialitate

 1. I.Cristescu, R.Cristescu ş.a. Dicţionar de analiză matematică. Ed. Bucureşti,1989.
 2. I.Colojoara. Analiza matematică. Ed.didact.şi ped.Bucureşti, 1983.
 3. I.Colojoara. Elemente de teorie spectrală. Ed.acad., Bucureşti, 1968.
 4. G.R.Cristescu. Analiza funcţională. Ed.didact. şi ped., Bucureşti, 1983.
 5. R.Cristescu. Elemente de analiză funcţională şi întroducere în teoria distribuţiilor. Ed.tehnică,Bucureşti, 1966.
 6. R.Critescu. Spaţii liniare topologice. Ed.acad., Bucureşti, 1974.
 7. N.Dinculescu. Integrarea pe spaţii local compacte. Ed.acad., Bucureşti, 1965.
 8. D.Gaşpar. Analiza funcţională. Ed.Faclia. Timişoara,1981.
 9. N.Gheorghiu. Introducere în analiza funcţională. Ed.acad., Bucureşti,1974.
 10. A.Ghika. Analiza funcţională. Ed.acad. Bucureşti.,1967.
 11. M.Nicolescu. Analiza matematică.v.1-3. Ed. Tehnica, Bucureşti, 1957, 1958, 1960.
 12. T.Precupanu. Spaţii liniare topologice şi elemente de analiză convexă. Ed. acad. Române, Bucureşti, 1992.
 13. Ahiezer N.I., Glazman I.M. Teoriia lineinîh operatorov v gilibertovom prostranstve. M., Nauka, 1966.
 14. Burbaki N., Topologiceskie vectornâe prostranstva. I.L., 1959.
 15. Funcţionalinîi analiz. Pod.obş.red. S.G.Kreina, M.Nauka, 1972.
 16. Gelifand I.M.,Raicov, Şilov G.E.,Comutativnâe normirovanâe coliţa. Fizmatgiz. 1960.
 17. Gohberg I.Ţ.,Krein M.G. Vvedenie v teoriiu lineinâh nesamosopreajennâh operatorov. M., Nauka, 1965.
 18. Halmoş P.,Teoria merâ. M., IL, 1953.
 19. Iosida K., Funcţionalinâi analiz. M.Mir., 1967.
 20. Kato T., Teoriia vozmuşenii lineinâh operatorov. M.Mir, 1972.
 21. Kolmogov A.N., Fomin S.V. Elementâ teorii funcţii i funcţionalinogo analiza. M., Nauka, 1968.
 22. Marcuşevici A.I. Teoria analiticeskih funcţii. T.1 i T.2. M., Nauka, 1967 i 1968.
 23. Moren K., Metodâ gilibertova prostranstva. M., Mir, 1965.
 24. Naimarc M.A. Normirovannâe coliţa. M., Nauka, 1968.
 25. Natanson N.P. Teoria funcţii veşestvennoi peremennoi. M., Nauka, 1974.
 26. Rid M.,Saimon B. Metodî sovremennoi matematicescoi fizichi. t.1 Funcţionalinâi analiz. M., Mir, 1977.
 27. Riss F., Seksfilivi-Nadi B. Lekţii po funcţionalinomu analizu. M., 1972.
 28. Robertson A., Robertson B. Topologhiceskie vectornâe prostranstva. M., Mir, 1967.
 29. Rudin Y. Ocnovâ matematicescogo analiza. M.Mir.1976.
 30. Rudin Y. Funcţionalinâi analiz. M. Mir. 1975.
 31. Şabat B.V. Vvedenie v compleksnâi analiz. M.Nauka. 1969.
 32. Şefer H. Topologiceskie vectornâe prostranstva. M.,Mir,1971.
 33. Vladimirov V.S. Obobşennâe funcţii v matematicescoi fizike. Nauka, 1979.
 34. Zorici V.A. Matematiceskii analiz. ciasti 2. M., Nauka, 1984.

Bibliografie suplimentară

 1. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. ”Наука”, 1977.
 2. Эдвардс Р. Функциональный анализ, теория и приложения.- ”Мир”, 1969.
 3. Зигмунд А. Тригонометрические ряды, т.I-II. ”Мир”, 1965.
 4. Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения. Наука, 1968.
 5. Гахов Ф.Д. Краевые задачи.- 3-е издание, переработанное и дополненное. Наука, 1977.
 6. Гохберг И.Ц., Крейн М.Г. Теория вольтерровых операторов в гильбертовом пространстве и её приложения. ”Наука”, 1967.
 7. Литвинчук Г.С. Краевые задачи и сингулярные интегральные уравнения со сдвигом. М., 1977.
 8. Крупник Н.Я. Банаховы алгебры с символом и сингулярные интегральные операторы. “Штиинца”, 1984.
 9. Гохберг И.Ц., Крупник Н.Я. Введение в теорию одномерных сингулярных интегральных операторов. Кишинев, “Штиинца”, 1973.
 10. Солдатов А.П. Одномерные сингулярные операторы и краевые задачи теории функций, «Высшая школа», 1991.
 11. Карапетянц Н. К., Самко С. Г. Уравнения с инволютивными операторами и их приложения. Изд-во Ростовского ун-та, 1988.
 12. Rudin Y. Analiza reală şi complexă. Bucureşti, Theta_1999.