Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

16.00.01 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Cunoştinţe, competenţe, înţelegere:

Conţinutul cursului Patologia Medicală

2.1. Profilaxia şi tratamentul general al bolilor interne
Planificarea măsurilor profilactice. Dispanserizaţia. Principiile de bază în terapia veterinară. Mijloacele principale folosite în terapia veterinară. Metodele terapeutice veterinare.Dietoterapia.

Particularităţile măsurilor profilactice şi curative aplicate în complexele zootehnice.

2.2. Fizioterapia şi fizioprofilaxia
Fototerapia

Sursele naturale şi artificiale de iradiere optică. Acţiunea razelor infraroşii şi ultraviolete asupra organismului. Măsuri de securitate în lucrul cu surse artificiale de iradiere optică.

Electroterapia

Galvanoterapia. Electroforez. Electroterapia cu curent impulsiv cu frecvenţă şi tensiune joasă.

Industoterapia

Terapia cu microunde. Terapia cu curentul trafrecvent. Măsuri de securitate în aplicarea electroterapiei. Terapia cu ultrasunet. Aeroionoterapia. Mototerapia. Fenomenul de călire la animale.

2.3. Tehnica terapeutică veterinară
Contenţia animalelor şi securitatea personală în vederea administrării medicamentelor (cabaline, bovine, ovine, porcine, carnivore, păsări).

Administrarea medicamentelor Per Os ( furajul şi apa medicamentoasă, lichide prin diferite sonde, breuvajul, electuarul, bolurile şi pilulele, spălăturile bucale.

Administrarea medicamentelor Per Rect (clismele evacuatoare, medicamentoase, alimentare, termoregulatoare, contraste). Supozitoarele.

Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie (badijonări şi tamponări nazale). Stilaţii nazale. Inhalaţii. Aerosolizare.

Administrarea medicamentelor pe cale parenterală. Instrumentarul şi aparatura necesară, injecţia: intramusculară, intravenoasă, subcutanată, intradermică intraperitonială, intraosoasă, intratraheală, subarahnoidală.

Alte procedee terapeutice.

Metaloindicaţia. Întroducerea sondei şi inelelor magnetice în prestomace. Sondarea şi spălarea stomacului şi prestomacelor. Puncţia şi administrarea medicamentelor în foios. Cateterizarea şi spălarea vezicii urinare. Puncţia şi extragerea lichidului acumulat în cavitatea abdominală, toracală, pericardială. Blocajele: paranevrale (I. Ia. Tihonin) suprapleurală (V. V. Mosin) nodului stelar.

Termoterapia şi hidroterapia

Parafino şi ozocheritoterapia. Peloidoterapia.

2.4.Bolile aparatului digestiv
Bolile cavităţii bucale

Stomatitele (st. catarală, veziculară, papuloasă, pseudomembranoasă, candidoza bucală, st. flegmonoasă, ulceroasă, gangrenoasă).Glositele.

Bolile glandelor salivare

Sialoadenitele (paratidita, sialoadenita submandibulară şi sublinguală). Sialolitiaza şi chiştii de retenţie salivară.

Bolile faringelui
Faringitele (faringita catarală, tonsilita la carnasiere. Faringita flegmonoasă. Angina crupală. Angina necrotică gangrenoasă. Faringita cronică). Paralizia faringelui. Obstrucţiile faringelui.

Bolile esofagului

Esofagitele. Obstrucţia esofagului. Stenozele esofagului. Achalazia. Dilataţiile şi diverticulele esofagiene. Spasmul esofagului. Paralizia esofagului.

Bolile prestomacelor

Rememorări anatomo-fiziologice. Indigestia prin supraâncărcare a rumenului. Indigestii ruminale prin schimbări bruşte de raţie şi prin nutreţ cu stare fizică necorespunzătoare. Indigestia ruminală biochimică simplă. Alcaloza ruminală. Indigestia ruminală putridă. Meteorismul ruminal recurent. Parezia prestomacelor. Indigestia vagală (sindromul Hoflund). Reticulita şi reticuloperitonita traumatică. Reticulita şi reticulita netraumatică. Paracheratoza ruminală. Indigestii prestomacale mecanice produse de corpi străini bonţi. Obstrucţia (parezia) foiosului. Omazita.

Sindromul de colici

Gastropatiile

Gastralgia. Dilataţia acută a stomacului. Dilataţia acută idiopatică a stomacului la cal. Dilataţia simplă a cheagului. Dilataţia cronică a stomacului. Gastritele (acută, catarală, toxică corosivă, cronică). Abomazitele. Gastropatiile prin corpi străini (la cal, cîni, porcine). Geosedimentul. Geosedimentul rumenului, cheagului şi intestinului. Gastropatia ulceroasă (ulcerul esofagogastric la porcine, la bovine). Torsiunea stomacului la carnasiere. Stenoza şi spasmul pilorului la carnasiere. Deplasarea abomasului. Deplasarea cheagului în partea stîngă. Torsiunea şi deplasarea cheagului în partea dreaptă. Obstrucţia abomasului. Neoplaziile gastrice. Gastroragia.

Bolile intestinului Stările de ileus. Ileusul dinamic. (ileusul spasmotic – crampa intestinală, enteralgia. Ileusul paralitic – dilataţia intestinală. Crizele vasculare abdominale. Ileusul mecanic – obstrucţia intestinală, strangulaţiile, ocluziile intestinale).

Indigestiile intestinale. Sindromul de maldigestie, sindromul de malabsorbţie. Indigestia intestinală gazoasă. Indigestia intestinală prin supraâncărcare. Megacolonul (boala Hirchprung).

Enteritele (Enterita catarală. Enterita hemoragică. Enterita pseudomembranoasă. Enterita catarală cronică).

Bolile ficatului

Generalităţi. Insuficienţa hepatică. Sindromele bolilor hepatice (Icterul. Holemia. Insuficienţa funcţională a ficatului. Hipertonia portală. Sindromul hepato-lienal). Congestia hepatică.(Congestia activă. Congestia pasivă). Ruptura ficatului. Hepatozele (Steatoza hepatică. Hepatoza amiloidă). Hepatitele (Hepatita parenchimatoasă acută. Hepatita supurativă. Hepatitele cronice).Cirozele hepatice

Bolile căilor biliare

Angiocolita. Colecistita.Colelitiaza.

Bolile pancreasului
Pancreatita acută şi cronică. Citosteatonecroza. Tumorile pancreasului. Litiaza pancreatică.

Bolile peritoneului
Peritonitele. Abscese şi tumori mezenterice şi epiploice. Necroza grăsimii din abdomen. Ascita.

2.5. Bolile aparatului respirator
Bolile nazale
Hemoragia nazală. Corizele (R. pustuloasă. R. buloasă. R. crupală. R. alergică. R. malignă a purceilor. R. atrofică a purceilor. R. necrotică. R. cronice).

Bolile sinusurilor
Sinuzita frontală. Sinuzita maxilară. Inflamaţiile pungilor guturale.

Bolile laringelui
Edemul laringelui. Spasmul laringelui. Paralizia laringelui. Laringitele acute (LTR catarală, LTR pseudomembranoasă). LTR cronică.

Bolile traheii şi bronhiilor
Bronşitele (Br. acute. Br. catarale. Br. acute pseudomembranoase. Br. putridă. Br. cronice). Bronşectazia. Obstrucţia şi stenozele marilor bronhii. Astmul bronhial.

Bolile pulmonului
Congestiile pulmonare şi edemele pulmonare. Hemoragia pulmonară. Pneumoniile (Pneumonia lobară), Bronhopneumoniile – Br. catarală. Br. purulentă. Br. gangrenoasă. Br. micotice. Complexul bolilor respiratorii la viţei. Br. cronice). Pneumopatiile alergice (Emfizemul şi edemul pulmonar la bovine A.B.P.E., “fog fever”,. Pneumonia atipică inferstiţială – P.A.I. la cabaline, ovine, taurine. Alveolita difuză fibrozantă). Emfizemul pulmonar alveolar acut. Emfizemul pulmonar alveolar cronic. Emfizemul pulmonar inferstiţial). Atelectazia pulmonară. Tumorile bronhopulmonare.

Bolile pleurei şi ale mediastinului
Pleuritele (Pleurita acută. Pleurita cronică). Hidrotoraxul. Pneumotoraxul. Sindromul mediastinal.

Bolile diafragmei
Paralizia şi spasmul diafragmei. Hernia şi eventaţia diafragmatică.

2.6 Bolile aparatului cardiovascular
Generalităţi. Rememorări anatomo-fiziologice. Insuficienţa cardiacă (Insuficienţa ventricolului stîng. Insuficienţa ventricolului drept. Insuficienţa totală. Sincopa). Insuficienţa vasculară. Leşenul. Colapsul. Şocul (Şocul hipovolemic. Şocul prin vasodilataţie. Şocul cardiogen).

Bolile pericardului
Pericardita acută netraumatică. Pericardita traumatică. Pericardita cronică. Sindromul de pseudopericardită sau compresiunea cordului. Epanşamentele pericardiace neinflamatorii.

Bolile miocardului
Miocardita acută. Miocardita cronică. Miocardoza (Miocardiodistrofia. Miocardiodegeneraţia. Miocardiofibroza). Hipertrofia cardiacă. Ruptura cordului.

Bolile endocardului şi bolile valvulare câştigate
Endocarditele acute (Endocardita ulceroasă. Endocardita verucoasă).
Endocardita cronică. Valvulopatiile câştigate.

Bolile substanţei excitabile ale miocardului
Dereglări ale excitabilităţii. Dereglări ale conductibilităţii.

Alte cardiopatii
Sindromul tonzilită-endocardită la cîini. Boala cordului rotund la păsări. Bolile congenitale ale inimii. Boala albastră.

Bolile arterelor
Arteritele. Arteriopatiile cronice degenerative. Anevrismele arteriale. Trombozele şi emboliile arteriale. Hipertensiunea arterială.

Bolile venelor
Peri – şi tromboflebita cavei caudale. Flebita uteroovariană.

Bolile splinei
Splenitele; Hemoragia şi ruptura splinei, Splenomegalia. Torsiunea splinei; Tumorile splinei.

2.7. Bolile sîngelui
Patologia eritronului

Poliglobulia. Anemia posthemoragică. Anemiile hemolitice. Anemia din intoxicaţia cu cupru. Anemia de apă rece. Anemia din intoxicaţie cu fenotiazină. Anemia din intoxicaţie cu varză. Anemia prin deficit de Vit. E. Anemii hemolitice infecţioase. Anemii imunohemolitice. Hemoglobinuria post-partum a vacilor. Anemiile hemolitice prin defecte eritrocitare. Anemii prin eritropoeză insuficientă (Anemia feriprivă. Anemia cupriprivă. Anemia prin carenţă în acid folic. Anemia proteiprivă. Anemia secundară patologiei rinichilor. Alte anemii nutriţionale. Anemiile hipoplastice şi aplastice).

Stările hemoragipare (Boli consecutive creşterii permeabilităţii vasculare. Trombocitopatiile. Trombocitopeniile. Coagulopatiile).

Patologia leucocitară
(Leucopenia. Leucocitoza).

2.8. Bolile sistemului imunologic
Mecanismele imunopatologice

(Reacţiile de tipul I – Anafilactice. Reacţiile de tipul II – Citotoxicitatea mediată de anticorpi. Reacţia de tipul III – bolile complexilor imune. Reacţia de tipul IV – reacţiile imunologice mediate de celule).

Bolile declanşate de reacţii anafilatice.

Bolile atopice (Anafilaxia sistematică – şocul anafilactic. Urticaria. Edemul conjunctival şi facial). Reacţii anafilactice localizate – rinita alergică. Bronşita alergică. Infiltraţii pulmonare cu eozinofile. Astmul alergic. Enterita alergică. Dermatita atopică).

Bolile declanşate de anticorpi citotoxici
Anemia hemolitică autoimună. Trombocitopenia autoimună. Boala hemolitică prin apă rece. Pemphigus Vulgaris. Muastenia grava.

Bolile complexelor imune
Glomerulonefrita. Amiloidoza renală. Lupus Erythematosis de sistem. Purpura hemoragică. Uveita. Artrita reumatoidală. Poliartrita idiopatică.

Bolile declanşate de celulele mediatoare a imunităţii
Granulomatoza. Coriomeningita limfocitică. Hipersensibilitatea prin contact.
Tiroidita autoimună.

Bolile imunodeficitare
Insuficienţa în fagocitoză. Deficitul de imunoglobulile. Deficitul de celule mediatare a imunităţii. Imunodificitul combinat. Insuficienţa în sistemul de complement.

Gamapatiile
Gamapatia policlonală. Gamapatia monoclonală.

2.9.Bolile aparatului urinar
Sindromul de insuficienţă renală.

Bolile rinichilor
Nefropatiile congenitale. Nefropatiile cîştigate. Nefropatiile circulatorii (Angio-spasmul renal. Congestia renală activă. Congestia renală pasivă). Nefropatiile degenerative (nefrozele, nefroza glanulară, nefroza grăsoasă, nefroza amiloidă, amiloidoza renală). Nefropatiile inflamatorii-nefrite (nefrita epitelială; nefrita acută nesupurativă; nefrita subacută şi cronică; nefrita purulentă). Hidronefrita.

Bolile vezicii urinare
Retenţia urinară. Incontenenţa urinară. Cistitele. Cistita acută. Cistita cronică. Hematuria cronică enzootică a bovinelor. Urolitiaza.

2.10. Bolile sistemului nervos
Generalităţi

Encefalopatiile
Hipoxia (anoxia) encefalitică. Anemia encefalitică (cerebrală). Congestia şi edemul cerebral. Hemoragia cerebrală. Comoţia şi contuzia cerebrală. Insolaţia şi şocul termic. Şocul electric (fulguraţia şi electrocutarea). Meningoencefalitele. Encefalitele. Encefalozele. Sindromul cerebelos. Sindrome bulbare. Paralizia glosolabială.

Sindrome medulare şi radiculare
Compresiunea medulară bruscă. Compresiunea medulară lentă. Hematorahismul şi hematomielia. Meningomielitele şi mielitele. Neuromielozele. Bolile nervilor

Nevralgiile. Nevritele. Polinevrite şi manifestări convulsive sau paralitice de origine diversă.

Tulburări nervoase funcţionale
Epilepsia. Coreea. Miocloniile. Ticurile. Boala fricii (frica, panica). Anorexia. Retivitatea (năravul). Agresivitatea (răutatea). Histeria aviară. Alte stări patologice parapsihotice.

Sindrome neurovegetative
Simpaticotonia. Vagotonia. Amfotonia neurovegetativă. Hipotonia (hipoamfotonia) neurovegetativă.

2.11. Bolile sistemului endocrin
Endocrinoze hipofizare. Endocrinoze adenohipofizare. Endocrinoze neurohipofizare.

Endocrinoze suprarenale. Sindrome de hipercorticism. Sindrome de hipocorticism. Endocrinoze medulosuprarenale. Stresul. Sindromul general de adaptare (SGA).

Endocrinoze tiroidiene. Hipotiroidismul şi carenţa în iod. Hipertiroidismul.

Endocrinoze paratiroidiene. Hiperparatiroidismul. Hipoparatiroidismul.

Endocrinoze pancreatice. Hipoinsulinismul. Diabetul saharat. Hiperinsu-linismul.

2.12. Bolile aparatului locomotor
Afecţiunile scheletului
Defectele congenitale ale scheletului. Epifizioliza capului femural. Unele osteopatii necarenţiale (Acropachia, sau osteita pulmonară. Osteopatia craniomandibulară a cîinelui).

Unele osteopatii necarenţiale la păsări (Ostiodistrofia focală – discondroplazia, torsiunea tibiei, Spondilolisteza, displazia osoasă, ostiemielita, osteopetroza. Sindromul TS – 65).

Bolile muşchilor
Miopatii congenitale (Artrogripoza, pareza spastică a membrelor la bovine, paramioclonia posterioară a bovinelor, hiperplazia musculară congenitală).
Miopatii câştigate (Miastenia, miopatia de surmenaj, miozitele eozinofilice, granulomul lui Roecki).

2.13. Bolile pielii
Modificările fanerelor de acoperire Alopecia. Hipertrichoza Tricharexis nodosa.

Modificările secreţiei sudoripare Hiperhidroza, Anhidroza.

Modificările secreţiei sebacee. Seborea. Asteotoza.

Bolile glandelor sebacee şi ale foliculelor pilosi. Acneea.

Discroniile cutanate
Manifestările cutanate alergice şi toxice.

Pruritul cutanat. Urticaria. Boala serului. Dermografismul. Eczema. Fotoder-matitele. Dematite de ordin alimentar.Manifestări cutanate degenerative.

Acanthosis nigrricans. Ihtioza. Psoriazisul. Paracheratoza. Hipercheratoza. Cheratoza facială simetrică.

Dermatite nespecifice.

Herpes. Impetigo.

2.14. Bolile de nutriţie şi metabolism
Probleme generale ale patologiei nutriţionale şi metabolice.
Tulburările metabolismului glicidic.
Deficitul glucidic: Hipoglicemia neonatală a purceilor. Hipotermia mieilor. Cetoza la taurine. Toxemia de gestaţie la ovine. Toxemia de gestaţie la bovine.
Excesul glucidic: Miopatia mioglobinurică paralitică la cabaline. Miopatia mioglobinurică paralitică la bovine.

Tulburările metabolismului lipidic
Sindrome dislipidozice: Deficitul de acizi graşi esenţiali. Alopecia nutriţională a viţeilor. Sindromul de obezitate. Sindromul de mobilizare lipidică (SML) la vacile lactante. Sindromul “vacii grase” (factou syndrome). Sindromul scăderii grăsimii din lapte. Sindromul ficatului gras-hemoragic la găinele ouătoare. Steatoza hepatorenală la puii broiler. Hiperlipemia esenţială a cailor. Steatita generalizată a cailor.

Tulburările metabolismului proteinelor
Deficitul proteinic şi de aminoacizi. Etiologia generală a deficitului proteinic. Consecinţe generale ale deficitului proteinic şi de aminoacizi.
Excesul de proteină. Unele sindrome disproteinozice. Osteoporoza la păsări. Boala de baterie, guta la păsări. Alcaloza metabolică nutriţională la vaci.

Dismincralozele
Tulburări ale metabolismului fosfolcalcic. Rahitismul (la pui, purcei, viţei, miei, carnivore). Osteomalacia. Ostiofibroza. Tetaniile hipocalcemice puerperale. Tetania hipocalcemică a ovinelor.

Parezia de parturiţie

Tulburări prin carenţa de sodiu.

Oligomineralozele

Hiposideroze. Hipocuproze. (Ataxia enzootică a mieilor. Hipocuproza la bovine)Hipocobaltoza la rumegătoare – marasmul enzootic (boala de coastă). Hipozincoze. (Paracheratoza ereditară a viţeilor. Paracheratoza câştigată a viţeilor. Paracheratoza suinelor. Hipozincoze la păsări). Hiposelenoza. Hipomanganoza (Hipomanganoza la suine. Hipomanganoza la taurine).

Disvitaminozele
Disvitaminoza A (Hipovitaminoza A , Hipervitaminoza A ). Disvitaminoze D (Hipovitaminoza D, Hipervitaminoza D ). Disvitaminoze E, Hipovitaminoze E sau hiposelenoze la bovine, ovine, suine, păsări, cabaline, câini, pisici şi iepuri. Hipervitaminoza E. Disvitaminoze K. Hipovitaminoza K, Hipervitaminoza K. Hipovitaminoze B1, B2, B3, B5, B6, B12. Disvitaminoze H Hipovitaminoza H, Hipervitaminoza H . Hipovitaminoza PP. Tulburări prin carenţa de colină. Tulburări prin carenţa de inozitol. Hipovitaminoze C. Scorbutul infantil (Boala Moller-Barlow).

Tulburări complexe de metabolism
Tulburările metabolismului hidromineral. Carenţa în apă. Excesul de apă. Pica. Peroza. Tetaniile nutriţionale. Tetania nutriţională a viţeilor de lapte. Tetania de iarbă. Tetania de grajd.Tetania de transport. Tetania suinelor. Hipotrepsia.

Literatura de specialitate

 1. N. Bîrză, I. May, S. Ghergariu, N. Hagiu Patologie şi clinică medicală veterinară. Chişinău 1991
 2. S. Ghergariu Bazele patologiei medicale a animalelor. Bucureşti 1994 I-V, II-V.
 3. M. Dumitru Patologiă şi clinică medicală veterinară. Bucureşti 1995 I-V, II-V
 4. S. Ghergariu Curs Cluj-Napoca 1992.
 5. N. Bîrză Curs Bucureşti 1992.
 6. P. Pop Curs Timişoara 1992, I-V, II-V.
 7. N. Hagiu Curs patologie medicală veterinară iaşi, 1995.
 8. T. Buhăţel Curs de patologie animală. Cluj-Napoca, 1993.
 9. T. Buhăţel Lucrări practice. Patologie medicală. Cluj-Napoca 1980
 10. S. Ghergariu Patologiă şi clinică medicală animală Cluj-Napoca 1981
 11. M. Dumitru Boli de nutriţie şi metabolism la animale. Bucureşti 1996
 12. B. M. Anohin Vnutrenie nezaraznîe bolezni jivotnîh Moscva 1991
 13. I. G. Şarabrin Vnutrenie nezaraznîe bolezni jivotnîh Moscva 1985
 14. V. M. Danilevschi Vnutrenie nezaraznîe bolezni jivotnîh Moscva 1985

Literatura suplimentară

 1. Ghergariu S.,Căpăţână V.,Enache Traian Compediu de urgenţe medicale, chirurgicale şi obstertrică-ginecologie la animale, 1996, ed. All, . 569 p.
 2. Pârvu Gh. Supravegherea nutriţional-metabolică a animalelor – Bucureşti: Ceres, 1992, 395 p.
 3. Tilley L The 5 minute Veterinary consult canine and feline. Williams and Wietkins, 1997 – 1287 p
 4. Salanţiu V Semiologie medicală veterinară, radiologie şi laborator clinic – Cluj-Napoca: academiexpres, 1990 – 320p.
 5. Crivineanu V., Râmpianu M., Crivineanu M. Toxicologie sanitar-veterinară – bucureşti: Coral Sanivet, 1996 – 448 p.