Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

16.00.02 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Programul este destinat pregătirii doctoranzilor către susţinerea examenului de doctorat la specialitatea 16.00.02- “Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor “. La baza acestui program se află disciplinele studiate la facultăţile de Medicină Veterinară a instituţiilor superioare de învăţământ : morfopatologia , oncologia , fiziopatologia , histologia , citologia , embriologia şi anatomia animalelor domestice.

Specialitatea 16.00.02- “Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor” formează o concepţie ştiinţifică despre legităţile de structură a celulelor , ţesuturilor , organelor , sistemelor de organe şi a organismului animal în ansamblu. Studiază baza structurală a tuturor formelor de activitate vitală a organismului în normă şi patologie , dezvăluie legătura reciprocă dintre structură şi funcţie, dintre general şi special.

Obiectivul de studiu aparţine vertebratelor având ca reprezentanţi mamiferele şi păsările domestice. Specialitatea 16.00.02- “Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor” contribuie esenţial la elaborarea aspectelor teoretice şi aplicative ale medicinii veterinare . Competitorul trebuie să dea dovadă de cunoştinţe profunde , să posede metodele moderne de cercetare, să cunoască publicaţiile periodice, standartele şi materialele normative de specialitate.

Conţinutul cursului Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor

CAPITOLUL 1. Anatomia animalelor domestice

Cuvinte - cheie: anatomia , norma, metode de cercetare, lanţul filogenetic, aparatul locomotor, viscerele, sistemul circulator limfatic şi sanguin,organele hematopoietice, glandele cu secreţie internă, sistemul nervos central şi periferic, organele de simţ.

Anatomia - conţinutul, importanţa şi locul ei în rândul ştiinţelor biologice. Istoria dezvoltării anatomiei, importanţa ei în formarea materialistă a biologiei şi medicina veterinară. Bazele teoretice şi metodologice contemporane în anatomia funcţională şi evolutivă. Organismul ca un tot unitar şi integritatea lui cu mediul înconjurător. Direcţiile istorice şi experimentale în anatomia comparativă. Noţiune despre norma anatomică în structura sistemelor şi organelor organismului animal, în dinamica dezvoltării individuale, interacţiunii ca factorii ecologici şi funcţionali.
Însemnătatea noilor metode de cercetări morfometrice şi prelucrarea matematică la studierea structurii organismului în lumina legăturilor ereditare.
Filogeneza , ontogeneza şi interacţiunea lor .Lanţul filogenetic al mamiferelor şi păsărilor. Noţiune despre siguranţa şi economicitatea structurilor organismului şi factorii care determină procesele de dezvoltare. Aparatul locomotor, importanţa lui , dezvoltarea şi interacţiunea cu diferiţi factori ai mediului înconjurător. Osul ca organ - creşterea şi dezvoltarea.
Ontogeneza şi filogeneza scheletului, legăturile dintre oase, vascularizarea şi inervarea scheletului.
Musculatura scheletică, importanţa ei şi funcţia . Filogeneza şi ontogeneza musculaturii scheletice în interacţiunea cu sistemul nervos.
Muşchiul ca organ şi formaţiunile lui complimentare. Caracteristica funcţională a musculaturii în stare de repaus şi dinamism. Rolul factorilor dinamici în dezvoltarea şi creşterea organelor sistemului locomotor.
Pielea şi derivatele ei, ontogeneza şi filogeneza, structura , importanţa şi funcţia.
Viscerele. Sistemul organelor digestive, respiratorii, urogenitale, structura lor, importanţa şi funcţia. Căile de evoluţie a lor. Caracterele de inervaţie şi vascularizaţie a lor.
Sistemul circulator limfatic şi sanguin. Principiile şi legităţile structurii lui. Importanţa şi funcţia acestui sistem, filo - şi ontogeneza. Caractere de inervaţie.
Organele hematopoietice, structura, dezvoltarea şi funcţia. Organele sistemului imun.
Glandele cu secreţie internă, structură , topografia, dezvoltarea , importanţa şi funcţia.
Sistemul nervos central şi periferic. Principiile structurale, importanţa şi funcţia.
Deosebirile structurale a compartimentelor - vegetativ şi somatic, filogeneza, ontogeneza lor la mamifere şi păsări .
Organele de simţ - structura lor , dezvoltarea , importanţa şi funcţia. Caractere diferenţiate în anatomia păsărilor, factorii care formează aceste deosebiri.

CAPITOLUL 2. Citologia , histologia şi embriologia

Cuvinte - cheie: citologia, histologia şi embriologia, filogeneza şi ontogeneza, ţesuturile, microscopia , structuri submicroscopice.

Citologia, histologia, embriologia şi rolul lor în sistemul ştiinţific fundamental şi aplicativ. Istoria dezvoltării citologiei, histologiei , embriologiei şi importanţa acestor ştiinţe în formarea concepţiei materialiste în medicina veterinară. Tezele de bază ale teoriei celulare şi importanţa ei ştiinţifică. Importanţa metodelor noi de cercetare în manifestarea vieţii la nivel celular şi subcelular.
Interacţiunea filogenezei şi ontogenezei. Caracteristica fizico-chimică a celulei. Structura microscopică şi submicroscopică a citoplasmei .Organele celulei. Nucleul celular interfazic. Celulele sexuale şi dezvoltarea lor. Etapele de bază a embriogenezei timpurii.
Clasificarea morfo-funcţională şi genetică a ţesuturilor. Caracteristica ţesuturilor epitelial , conjunctiv, muscular şi nervos.
Caracteristicile microscopică şi submicroscopică a organelor sistemului nervos şi organelor de simţ , organele aparatului cardio-vascular , glandelor endocrine , pielii . Organele digestive, organele respiratorii şi ale sistemului urogenital.

CAPITOLUL 3. Morfopatologia

Cuvinte-cheie: anatomia patologică,unitatea funcţională şi structurală a organelor , nozologie , organo-patologie, agonie, necroze , distrofie, regenerare, morfopatogeneza procesului infecţios.

Introducere. Anatomia patologică, conţinutul şi importanţa ei în dezvoltarea practicii şi ştiinţei medicale veterinare. Istoria patologiei. Bazele teoretice şi metodologice ale patologiei contemporane. Unitatea funcţională şi structurală a organelor, legătura funcţională histo-chimică şi schimbările structurale în organism . Direcţia clinico-anatomică şi experimentală în anatomia patologică contemporană. Noţiuni despre nozologie şi organo-patologie.

Morfopatologia generală . Definiţia morţii şi clasificarea ei. Noţiunea despre agonie, moartea clinică şi biologică. Aspectele clinice ale morţii. Schimbările postmortem, mecanismul şi succesivitatea dezvoltării lor şi importanţa diagnosticului postmortem. Esenţa necrozei. Cauzele , clasificarea , aspectele morfologice ale necrozei şi finalul ei. Esenţa şi cauzele atrofiei, clasificarea şi caracteristica morfologică, finalul şi importanţa pentru organism. Mecanismul procesului distrofic. Cauzele, clasificarea şi caracteristica morfologică a distrofiei. Importanţa lor pentru organism.

Procesele de restabilire, compensare şi adaptare. Regenerarea şi caracterele ei filogenetice. Regenerarea fiziologică, reparativă şi patologică. Regenerarea ţesuturilor şi organelor la mamifere. Legităţile şi condiţiile care influenţează procesul regenerativ.

Dereglările circulaţiei sanguine, limfatice şi a metabolismului lichidului tisular.
H i p e r e m i a - arterială şi venoasă , formele, caracteristica morfologică şi importanţa ei pentru organism.
A n e m i a - semnele morfologice distinctive , finalul şi importanţa pentru organism.
S t a z a - esenţa ei, mecanismul de apariţie , manifestarea morfologică.
T r o m b o z a ş i e m b o l i a - esenţa , cauzele, clasificarea, caracteristica morfologică , importanţa pentru organism şi finalul trombozei.
I n f a r c t e l e - condiţiile, cauzele şi mecanismul dezvoltării, caracteristica morfologică.
H e m o r a g i i l e - tipurile şi caracteristica morfologică.
S t a z a l i m f a t i c ă - limforagia, limfoextravazarea.
E d e m u l ş i a s c i t a - cauzele, clasificarea , mecanismul apariţiei, morfologia.

Inflamaţia . Definiţia inflamaţiei . Caracteristica fizică şi chimică , morfologică şi funcţională a focarului inflamator. Componentele de bază ale reacţiei inflamatorii: alterarea, exudarea, proliferarea şi interacţiunea lor. Caracteristica morfologică a inflamaţiei şi tipurile ei . Reacţia imunologică şi dezvoltarea ei. Imunitatea transplantativă şi toleranţa imunologică.

Morfopatologia bolilor infecţioase şi parazitare. Morfogeneza procesului infecţios. Importanţa reactivităţii , reacţiilor alergice şi imunobiologice la dezvoltarea bolilor infecţioase şi caracteristica morfologică. Complexul primar, generalizarea şi finalul bolilor infecţioase. Deosebirile bolilor infecţioase acute şi cronice. Deosebirile bolilor virotice, tropismul viruşilor. Interacţiunea dintre viruşi şi celulele organismului animal. Incluziunile intracelulare, importanţa lor teoretică şi diagnostică.
Micozele şi micotoxicozele, morfogeneza lor şi deosebirile reacţiei morfologice.
Bolile parazitare, deosebirile lor morfopatologice şi morfogeneza. Morfopatologia şi importanţa ei în diagnosticarea clinico-anatomică a bolilor parazitare.

CAPITOLUL 4. Fiziopatologia

Cuvinte - cheie: definiţia bolilor, reacţia patologică, etiologia bolii, efectele locale şi generale în patologie, anomaliile ereditare, reactivitatea şi rezistenţa organismului ,afectarea celulelor, dereglarea proceselor metabolice.

Conţinutul , metodele ,istoria dezvoltării. Direcţia fiziologică experimentală în patologie. Învăţătura despre esenţa bolii la diferite etape de dezvoltare a patologiei. Definiţia bolilor. Criteriile deosebirii bolilor de sănătate.
Noţiune despre reacţia patologică, proces , stare, stres. .Rolul factorului etiologic în dezvoltarea procesului patologic. Noţiuni despre patogeneză. Cauzele, efectele şi mecanismele de bază în dezvoltarea bolii. Mecanismele principale ale însănătoşirii , restabilirii funcţiilor şi structurilor dereglate.
Efectele locale şi generale în patologie. Rolul dereglării nervoase şi humorale în dezvoltarea bolii. Rolul eredităţii în patologie. Anomaliile ereditare, mecanismele de bază în apariţia bolilor ereditare.
Noţiune despre reactivitatea şi rezistenţa organismului . Rolul factorilor nervoşi şi humorali în reactivitatea organismului. Acţiunea factorilor externi asupra reactivităţii organismului. Tipurile de reactivitate. Importanţa barierelor în receptivitatea organismului faţă de factorii patogeni. Reacţia incompatibilităţii biologice a ţesuturilor. Alergia , tipurile ei şi mecanismul dezvoltării. Alergie şi autoalergie. Reacţiile alergice şi importanţa lor în practica veterinară. Bolile alergice.
Aspecte fiziopatologice în afectarea celulelor .
Dereglarea proceselor metabolice . Dereglarea glucidică , sinteza şi catabolismul glicogenului. Dereglarea metabolismului glucidic intermediar. Hiperglicemia, hipoglicemea . Dereglarea metabolismului lipidic, dereglarea absorbţiei grăsimii, metabolismului intermediar al grăsimii, obezitatea. Dereglarea metabolismului colesteric şi fosfolipidic.
Dereglarea metabolismului proteic. Hipoproteinemia , hiperproteinemia.
Dereglarea raportului acido-bazic. Dereglarea metabolismului hidric.
Electroliţii organici şi neorganici. Dereglarea metabolismului mineral.

CAPITOLUL 5. Oncologia şi leucozologia

Cuvinte – cheie: oncologia generală , atipismul morfologic, tumori, teorii, hematopoieza, hemablastoză şi leucoză, ereditatea, leucozele , profilaxia , combaterea leucozelor.

Noţiuni despre oncologia generală, experimentală şi comparativă. Noţiunea despre tumoare. Caracterele biologice principale ale ţesutului tumoral. Autonomia creşterii tumorale, diferenţierea sa morfo-funcţională de dezvoltare hiperplastică şi generativă a ţesutului.
Atipismul morfologic, funcţional şi biochimic al tumorii. Recidivele, metastazele şi creşterea infiltrativă. Noţiune despre progresarea tumorii.
Principiile clasificării tumorilor. Histogeneza şi biochimia tumorilor. Teoria apariţiei tumorilor. Principiile de bază şi metodele de diagnostic a tumorilor.
Manifestarea clinică a diferitor forme tumorale.
Leucozologia. Teoriile contemporane ale hematopoiezei şi nomenclatura celulelor sanguine. Eritrocitul . Noţiunea despre hemablastoză şi leucoză. Răspândirea leucozei şa diferitei specii de animale, clasificare. Teoria etiologiei şi patogenezei leucozei la animalele şi păsările domestice .
Rolul eredităţii şi a altor factori în apariţiei leucozelor. Schimbările biochimice, imunologia şi diagnosticul leucozei. Manifestarea clinică şi morfologică a leucozei la diferite specii de animale şi păsări domestice .Diagnosticul morfopatologic şi diferenţial a hemoblastozelor. Epizootologia hemablastozelor. Profilaxia şi metodele de combatere a leucozelor la bovine şi păsări.

Literatura de specialitate

 1. Akaevskii A. I., Anatomia domaşnih jivotnîh. – Moskva , Kolos, 1984,-542p.
 2. Aleksandrovskaia O. I., Radostina T. N. ,Kozlov N.A. Ţitologhia , ghistologhia i ămbriologhia.-Moskva, Agropromizdat, 1987,-447s.
 3. Bada A. S., Diagnostic necropsic veterinar.- Bucureşti, Ed. Cereş, 996,-32p.
 4. Botărel S., Cotea C., Gaboreanu M. Histologie şi embriologie. – Bucureşti, Ed. Pedagogică, 1982,- 290p.
 5. Coţofan V., Palicica R., Hriţcu Valentina, Enciu V., Anatomia animalelor domestice, Vol. I, Aparatul de susţinere şi mişcare - Timişoara, Ed. Orizonturi Universitare , 1999, - 362p.
 6. Coţofan V., Palicica R., Hriţcu Valentina, Ganţa Carmen , Enciu V., Anatomia animalelor domestice, Vol.III, Aparatul circulator; Sistemul nervos .-Timişoara, Ed. Orizonturi Universitare, 2000, -348p.
 7. Coţofan Otilia, Morfologie generală, - Iaşi , 1992,- 314p.
 8. Jarov A. V., Şişkov V.P., Patologhicescaia anatomia seliscohozeaistvenăh jivotnîh .- Moskva, Ed. “Kolos”, 1999,- 568s.
 9. Jarov A.A. , Ivanov I. V., Kunakov A.A., Vscrîtie i patologoanatomicescaia diagnostica boleznei seliscohozeaistvenîh jivotnîh.-Moskva, Ed. “Kolos”, 1981,-271s.
 10. Palicica R., Enciu V., Anatomia animalelor domestice, Vol. II, Viscerele .*-Chişinău, Universitas, 1993,-264p.

Literatura suplimentară

 1. Coman Marian, Morfopatologie generală .-Timişoara, 1993,- 244p.
 2. Cornilă N., Manolescu N. Structura şi ultrastructura organelor la animalele domestice.- Bucureşti, Ed. Cereş , 1995,-295p.
 3. Moraru I., Anatomia patologică (în trei volume).- Bucureşti, Ed. Medicală, 1980, Vol. I –429p, Vol.II- 572p.-Vol.III-566p.
 4. Paştea E. şi colab., Anatomia comparată şi topografia a animalelor domestice.- Bucureşti, Ed. Didactică şi pedagogică .1985,- 407p.
 5. Paul I., Etiomorfopatologia veterinară. Vol. I ,- Bucureşti, Ed. ALL,1996, - 524p.
 6. Paul I., Etiomorfologia veterinară. Vol.II,-Iaşi Ed.,”Ion Ionescu de la Brad”, 2000,-354p.
 7. Paul I., Etiomorfologia veterinară .Vol.III, -Iaşi , Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, 2001 –287p.
 8. Fiziologia patologică: Manuscris pentru studenţii de medicină/ sub redacţia membrilor ASM URSS N.N. Zaiko , (traducere din limba rusă de I. Chiaburu).- Chişinău, “Lumina”, 1991, -423p.
 9. Fiziopatologie: Manuscris pentru facultatea de Medicină Veterinară. –Bucureşti,- Ed. Fundaţiei “ România Mare”, 1995,- 395p.