Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


16.00.02 – Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicina Veterinară

Formula specialităţii
Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor sunt ramuri ale ştiinţelor biologice care studiază forma, structura normală şi modificările patologice ale ţesuturilor şi organelor la animalele şi păsările domestice.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea16.00.02 Morfologia morfopatologia şi oncologia animalelor domestice, necesită utilizarea metodelor speciale de cercetare specifice unor disciplini adiacente cum ar fi: anatomia patologică, fiziologia patologică, chirurgie veterinară, expertiză sanitar-veterinară precum şi a celor complementare: biofizica, biologia moleculară, biochimia, radiologe şi anatomia omului.

Pentru înţelegerea proceselor fiziologice şi modificările funcţionale se utilizează metode de cercetare fiziologică, care ar putea elucida legătura dintre structură şi funcţie, dintre normă şi patologie. Informaţia primită pe această cale poate fi utilizată de către clinicieni în tratamentul local şi general. Studierea manifestărilor clinice şi paraclinice, în cazul unor traume mecanice sau în consecinţa unor intervenţii chirurgicale şi folosirea substanţelor medicamentoase cu scop curativ, se referă la specialitatea Chirurgie veterinară.

Problemele ce ţin de respectarea igienei animalelor şi expertiza sanitar-veterinară a produselor de origine animală au drept scop prevenirea răspândirii bolilor infecţioase, menţinerea sănătăţii publice şi se referă la specialitatea Expertiza sanitar-veterinară.

Biofizica prin informaţia furnizată formează o bază ştiinţifică pentru înţelegerea proceselor fiziologice ce au loc la nivel de ţesut şi organe este o disciplină intermediară care permite de a realiza legătura între ştiinţele biologice şi disciplinele clinice veterinare.

Deoarece procesele patologice care apar şi se dezvoltă în cadrul organismelor animale îşi au originea la nivel celular şi subcelular, este important de a pătrunde cu ajutorul metodelor de cercetare ultramicroscopică şi histochimică până la nivel de organite celulare. Acest domeniu aparţine biologiei celulare şi moleculare.

Modificările care apar în ţesuturi şi organe pot avea origine indigenă legată de nivelul de asigurare a organismului animal cu vitamine, hormoni, fermenţi, enzime. În legătură cu aceasta studiul homeostazei animalelor şi a mecanismelor reglatorii prezintă un interes deosebit şi face studiul Biochimiei.

Pentru cercetarea profundă a scheletului în normă şi patologie este necesar de avea cunoştinţe de metodele radiografice de diagnostic şi cercetare bazate pe razele X (Roentgen). Cercetările bazate pe utilizarea razelor X sunt utilizate cu succes şi în studiul vaselor sangvine prin injectarea lor cu substanţe marcheri.

Evoluţia lumii animale şi în special al animalelor domestice, este indispensabilă de dezvoltarea şi evoluţia omului ceea ce impune cunoaşterea legităţilor generale de dezvoltare a lumii animale. În acest scop, pentru elucidarea problemelor de morfologie animală este necesar de a cunoaşte metodele de cercetare utilizate în Anatomia omului .


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. ENCIU Valeriu – doctor în medicina veterinară,profesor universitar interimar, şef la catedra “ Anatomia animalelor domestice “, UASM;
  2. MALÂŞEV Valentin – doctor habilitat în medicina veterinară, profesor universitar la catedra “ Anatomia animalelor domestice “, UASM.

Recenzentii:

  1. HOLBAN Dumitru - doctor habilitat în medicina veterinară, profesor universitar la catedra “ Terapie “, UASM;
  2. DUMITRAŞ Grigore – doctor în medicina veterinară, conferenţiar universitar, şef la catedra “ Parazitologie “, UASM.