Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

16.00.03 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale.

Conştiinţe competente, înţelegere; noţiuni despre mediul ambiant, importanţa, creşterea şi multiplicarea microorganismelor; răspunsul imun celular; metodele bacterioscopice, bacteriologice, serologice şi biologice în diagnosticul şi profilaxia bolilor bacteriene şi virale la animale şi păsări.

Structura morfologică, proprietăţile şi mecanismul de reproducere a viruşilor. Particularităţile imunităţii antivirale.

Noţiuni despre procesul epizootic şi infecţios. Măsurile generale şi speciale în combaterea, profilaxia şi tratamentul bolilor infecţioase la animale şi păsări.

Aplicare şi integrare: Analiza datelor epizootologice, simptomatice şi morfologice, selectarea materialului biologic, utilizarea şi implementarea metodelor expre de depistare, serologice, alergice, biologice şi diagnosticul bolilor infecţioase la animale. O9rganizarea măsurilor de profilaxie şi combatere a bolilor infecţioase la animale şi păsări.

Conţinutul cursului

Microbiologie, imunologie şi virusologie
Structura morfologică şi componenţa chimică, cultivarea microbilor şi virusurilor. Genetica microbiană şi virală. Influenţa factorilor fizici, chimici şi biologici asupra microorganismelor. Ecologia şi interrelaţii între micro – şi macroorganisme. Tipurile imunităţii. Particularităţile imunităţii antivirale. Metodele bacteriologice, virusologice, serologice, alergice, diagnosticării bolilor bacteriologice şi virotice ale animalelor. Bacterioze şi viroze, specifice comune mai multe specii de animale; separat bovinelor şi ovinelor, porcinelor, cabalinelor, carnasierelor şi păsărilor.

Epizootologie
Noţiuni generale despre procesul epizootic. Reactivitatea şi imunitatea organismului. Tratamentul şi imunoprofilaxia bolilor infecţioase. Măsurile sanitar – veterinare speciale şi generale.

Etiologie, particularităţile epizootologice, patogeneză, simptome clinice, morfopatologice, diagnosticul, diagnosticul diferenţial, imunitatea, tratamentul, profilaxia şi combaterea boliloir la animale şi păsări: Antraxul, tuberculoza, bruceloza, leptospiroza, salmoneloza, colibaciloza, pasteureloza, necrobaciloza, boala lui Auesky, febra aftoasă, rabia, tetanosul, listerioza, cărbunele emfizematos, parainfluenţa, rinotraheita infecţioasă, diarea virală, leucoza enzootică a bovinelor, bradzot, enterotoxemia, campilobacterioza, encefalopatia spongiformă bovină, pesta porcină clasică, boala de Teschen, parvoviroza, sindromul respirator şi reproductiv al porcinelor, pseudopesta aviară, bronşita şi bursita infecţioasă aviară, boala lui Marec. Puloroza, pastereloza (holera) aviară. Enterita parvovirală, hepatita infecţioasă, pesta carnivorilor. Mixomatoza, sindromul hemoragic a iepurilor de casă. Loca Americană şi Europeană, ascoferoza albinelor. Bronhimicoza, inflamaţia vizicii innotătoare la peşti.

Literatura de specialitate (de bază)

 1. M. Carp – Cărare et al. Lucrări practice de microbiologie veterinară – Iaşi, 1997 – 319 p.
 2. Gh. Răpunteanu, S.Răpunteanu. Bacteriologie specială veterinară – Cluj – Napoca: Agronomia, 1998 – 299 p.
 3. Radciuc N. Et al. Veterinarnaia microbiologhia i imunologhia. Moscva: Agropromizdat, 1991 – 270 p.
 4. Perianu T. Bolile infecţioase ale animalelor Vol. I Bacterioze - Iaşi: Fundaţia Chemarea, 1999 – 425 p.
 5. Perianu T. Bolile infecţioase ale animalelor Vol. II Virozele – Iaşi: Fundaţia Chemarea, 1999 – 452 p.
 6. Siurin V., Samoilenco A., Soloviov B., Fomina E. Virusnîe bolezni jivotnîh – Moscva: VNITYBP, 1998 – 928 p.
 7. Voronin E., Petrov A., Serîh M., Devriţov D. Imunologhia – Moscva: Colos – press, 2002 – 406 p.
 8. Petrov R. Imunologhia – Moscva: Mediţina, 1983 – 264 p.
 9. Radu Moga Mânzat Boli infecţioase ale animalelor. Bacterioze – Timişoara; Brumar, 2001 – 707

Bibliografie suplimentară

 1. V. Siurin, Raisa Belousova; Natalia Fomina Veterinarnaia virusolioghia – Moscva: Agropromizdat, 1991 – 431 p.
 2. Oneţ. Virusuri şi viroze la animale Vol I-II – Cluj – Napoca, 1983 – 672 p.
 3. Carâşeva Aleftina, Carâşev S. Infecţionîe bolezni jivotnîh – Chişinău: Cartea moldovenească, 1989 – 645 p.
 4. M. Pop, C. Vasiu, Gh. Răpunteanu Profilacxia şi combaterea bolilor infecţioase la animale – Bucureşti: Ceres, 1988 – 273 p.
 5. N. Trocenco, Raisa Belousova Practicum po veterinarnoi virusologhii – Moscva: Kolos, 1999 – 272 p.