Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


16.00.03 – Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină Veterinară, Biologie.

Formula specialităţii
Microbiologie şi imunologie, virusologie, epizootologie sunt domeniile ştiinţei care se ocup de cercetarea structurii morfologice, proprietăţilor şi mecanismelor microorganismelor. Proprietăţilor imunităţii antibacteriene şi antivirale. Metodele epizootologice, clinice, patomorfologice, microbiologice, virusologice, serologice şi biologice în diagnosticul, profilaxia, tratamentul şi combaterea bolilor infecţioase la animale şi păsări.

Direcţii de cercetare
Structura morfologică şi componenţa chimică. Caracterele culturale şi biochimice ale microorganismelor. Procesul infecţios, tipurile imunităţii. Etiologia, patogenia, diagnosticul, profilaxia, tratamentul şi combaterea bolilor infecţioase la animale şi păsări.
Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 16.00.03 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente. anatomie patologică, fiziologie patologică, chimioterapie şi antibiotice, imunologie, farmacologie clinică, precum şi celor complementare biofizică, biologie moleculară, biochimie, fiziologia omului şi animalelor. Totuşi pentru boli infecţioase nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enumerate, cât eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor clinice ale maladiilor infecţioase în paralel cu utilizarea metodelor disciplinelor menţionate şi, de asemenea, necesitatea lor în verificarea diagnosticului maladiilor infecţioase, profilaxiei şi combaterii lor.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Ion Scutaru, doctor habilitat în medicină veterinară, profesor universitar la catedra de Epizootologie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova

Recenzentii:

  1. Tudor Spătaru – doctor, conferenţiar universitar catedra de Epizootologie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova