Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III


Publicat:
Monitorul oficial nr. 386 – 396 (art. nr 1101)
din 26 decembrie 2014 art. nr 1101,

Modificat:

HCC14 din 15.06.15, MO241-246/28.08.15 art.21; în vigoare 15.06.15
HG531 din 10.07.17, MO244-251/14.07.17 art.625

2. În temeiul art. 94 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634) şi luînd în considerare necesitatea asigurării cadrului normativ pentru instituirea ciclului III, studii superioare de doctorat, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (se anexează).

2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.252).

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III