Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


ACTE NORMATIVE APROBATE DE GUVERN


Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului
Aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 173
din 18 februarie 2008 (valabil pentru cei care au inceput studiilse pana la 10.12.2014)


New: Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat
Aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. HG499/2018
din 29 mai 2018


New: Regulamentul de conferire a titlurilor ştiintifico-didactice în învăţământul superior
Aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. HG325/2019
din 18 iulie 2019


New: Metodologia aprobării conducătorilor de doctorat
Aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. HG326/2019
din 18 iulie 2019


New: Regulamentul comisiilor de profil ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare
Aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. HG327/2019
din 18 iulie 2019


Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
Aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 1007
din 12 decembrie 2014


Regulamentul cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate
Aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.472
din 6 mai 2004


Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de invătământ superior
Aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 854
din 21 septembrie 2010


Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice
Aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 199
din 13 martie 2013


Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional pentru Acreditare si Atestare
Publicat: Monitorul oficial nr. 1-2 (3334-3335) din 13 ianuarie 2009, pag. 16-17, nr. 203-205 (3999-4001) din 25 noiembrrie 2011, pag.11, nr. 75-81 (4393-4399) 13 aprilie 2013), nr. 125-129 (443-4447) 14 iunie 2013)

Regulamentul acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
Anexa 1 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare
Anexa 3 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova