Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile tratamentului chirurgical al defectului septal atrial la adulţi


Autor: Corcea Vasile
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.44 - Chirurgie cardiovasculară
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Anatol Ciubotaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 616.125.6-089

Adobe PDF document 4.13 Mb / în română
142 pagini


Cuvinte Cheie

defect septal atrial, diagnostic si tratament chirurgical, factori de risc, complicatii, calitatea vietii

Adnotare

În lucrare sunt expuse rezultatele tratamentului chirurgical la 213 pacienti cu DSA, operati în Centrul de Chirurgie a Inimii în perioada anilor 1988-2006.

Scopul studiului a fost evaluarea factorilor de risc în tratamentul chirurgical al DSA la adulti si elaborarea unui protocol de diagnostic si tratament optimizat. Din totalul de pacienti operati, 130 (19,9%) aveau vârsta între 19 si 59 de ani (în medie 33,05±0,8), care au constituit lotul de baza (lotul I). În lotul martor (lotul II) au fost inclusi 83 de copii si adolescenti operati cu vârsta de 2-18 ani (în medie 10,75±0,5 ani). DSA erau localizate în portiunea centrala a septului în 55,4% cazuri. La 208 (97,7%) pacienti am aplicat ca abord chirurgical al cordului sternotomia mediana si la 5 (2,3%) pacienti – toracotomia dreapta.

Patologii cardiace asociate în lotul I de pacienti s-au depistat în 44,5% cazuri si în lotul II – în 73,5% cazuri. Cea mai frecventa afectiune cardiaca asociata era insuficienta valvei tricuspide, diagnosticata la 20 (15,4%) de pacienti adulti. Patologiile asociate extracardiace au fost constatate în lotul I de pacienti în 20 (15,4%) de cazuri, pe când în lotul II - doar la 1 (1,25%) pacient.

Evaluarea starii clinice a pacientilor cu DSA a constatat o frecventa mica a acuzelor în grupul cu vârsta de 2-18 ani si cresterea acestora odata cu vârsta. În grupul cu vârsta mai mare de 40 de ani toti pacientii prezentau acuze.

Printre complicatiile perioadei postoperatorii precoce prevalau tulburarile de ritm cardiac la pacientii adulti - 11,7%. La copii si adolescenti aceste complicatii alcatuiesc doar 3,6%. Aprecierea eficientei tratamentului chirurgical în DSA a constatat rezultat bun în 89 (47,9%) de cazuri, rezultat satisfacator – în 80 (43,0%) de cazuri si rezultatul nesatisfacator în 8 (4,3%) cazuri. Perioada optimala de închidere a DSA este vârsta de pâna la 18 ani, când HTP se dezvolta lent si nu cauzeaza rezistenta pulmonara, hipertrofie miocardica si dilatarea cavitatilor cordului.

Cuprins


CAPITOLUL I. Particularităţile tratamentului chirurgical al defectului septal atrial la adulţi (revista literaturii)

 • 1.1. Particularitaţi etiopatogenetice si de diagnostic
 • 1.2. Indicatiile operatorii si metodele de tratament chirurgical
 • 1.3. Rezultatele postoperatorii

CAPITOLUL II. Material si metode de studiu
 • 2.1. Caracteristica generala a lotului de pacienti inclusi în studiu
 • 2.2. Metodele de studiu clinice si instrumentale
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistica a materialului

CAPITOLUL III. Metodele de protecţie a miocardului şi de tratament chirurgical al defectului septal atrial
 • 3.1. Protectia miocardului în corectia defectului septal atrial cu circulatie extracorporeala
 • 3.2. Tehnici chirurgicale de închidere a defectului septal atrial 40

CAPITOLUl IV. Starea clinica, hemodinamica si functionala a pacientilor cu defect septal atrial
 • 4.1. Starea clinica a pacientilor din lotul de studiu 46
 • 4.2. Caracteristica hemodinamica a pacientilor cu defect septal atrial în dependenta de vârsta
 • 4.3. Protocolul de diagnostic optimizat a pacientilor adulti cu defect septal atrial

CAPITOLUL V. Rezultatele postoperatorii imediate si de durata la pacientii cu defect septal atrial corectat
 • 5.1. Evaluarea clinica a rezultatelor postoperatorii imediate
 • 5.2. Evaluarea clinica a rezultatelor de durata
 • 5.3. Dinamica parametrilor de hemodinamica la pacientii operati cu defect septal atrial în dependenta de vârsta

CAPITOLUL VI. Sinteza rezultatelor obţinute