Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


ACTE NORMATIVE APROBATE DE CNAA. ATESTARE


NOMENCLATORUL 2013. Racordari la nomenclator
Aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.199 din 13 martie 2013 (Publicat în Monitorul Oficial nr 60-63 (4378-4381) pag.32)

Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei de atestare a CNAA din 25 noiembrie 2004 (proces- verbal nr.1)

Regulamentul cu privire la funcţionarea instituţiei de experţi a Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Aprobat prin hotărârea Comisiei de atesatre a personalului ştiinţific şi ştiintifico-didactic a C.N.A.A.
din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr. 7)


Regulamentul cu privire la evaluarea si clasificarea revistelor stiintifice
Aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Stiintă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinte a Moldovei in comun cu Consiliul Naţional pentru Acreditare si Atestare (18.10.2012)

Regulament privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil
Aprobat prin hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiintifico-didactic a CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr. 7)

Ghid privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor
Aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA, Nr.AT 03/1­1 din 23 aprilie 2009 (Întră în vigoare din 1.09.2009)

Recomandări privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice
Aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-8/1-2 din 23 decembrie 2010

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional "Teza de doctorat de excelenţă a anului"
Aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-5/2 din 05 iulie 2010, AT-6/9 din 20 noiembrie 2014