Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


ACTE NORMATIVE APROBATE DE CNAA. ATESTARE


Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei de atestare a CNAA din 25 noiembrie 2004 (proces- verbal nr.1). Modificat si completat

Regulamentul cu privire la funcţionarea instituţiei de experţi a Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Aprobat prin hotărârea Comisiei de atesatre a personalului ştiinţific şi ştiintifico-didactic a C.N.A.A.
din 15 noiembrie 2016(proces-verbal nr. 6)


Regulament de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice
Aprobat prin hotărârea Consiliului Suprem pentru Stiintă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM in comun cu CNAA (aprobat la 25.06.2015 si modificat la 17.12.2015)

Regulament privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil
Aprobat prin hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiintifico-didactic a CNAA
din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr. 7)


Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional "Teza de doctorat de excelenţă a anului"
Aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-5/2 din 05 iulie 2010 (modificat prin Hotărârile AT- 6/9 din 20 noiembrie 2014; AT-1/11-1 din 25.02.2016)

Ghid privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor
Aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA, Nr.AT 03/1­1 din 23 aprilie 2009 (Întră în vigoare din 1.09.2009)

Regulament privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice
Aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-8/1-2 din 23 decembrie 2010

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice
Aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-1/13.6 din 16 februarie 2017; Hotărârea Comisiei de acreditare a CNAA nr. AC-1/5.1 din 02 februarie 2017

Regulament de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice
Aprobat prin hotărârea Consiliului Suprem pentru Stiintă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM in comun cu CNAA (aprobat la 25.06.2015 si modificat la 17.12.2015)