Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea biologică a aplicării Trichogramma evanescens Westw. pentru reglarea densităţii Helicoverpa armigera Hb. la tomate şi porumb zaharat


Autor: Răileanu Natalia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 06.01.11 - Protecţia plantelor
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Lidia Gavriliţa
doctor
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română
Adobe PDF document0.29 Mb / în rusă

Teza

CZU 632.937.12:632.792

Adobe PDF document 1.59 Mb / în rusă
120 pagini

Cuvinte Cheie

entomofagul Trichogramma, indici biologici, calitate, gazdă de laborator, molia cerealelor, buha fructificaţiilor, lansarea entomofagului, eficacitate biologică.

Adnotare

Lucrarea dată este consacrată studierii partiucularităţilor înmulţirii şi aplicării entomofagului Trichogramma pentru reglarea densităţii buhei fructificaţiilor la tomate şi porumb zaharat în condiţiile Moldovei.

În urma cercetărilor efectuate pe parcursul aa. 2003-2006 pe teritoriul zonei centrale a Republicii Moldova, s-a stabilit că ouăle de buha fructificaţiilor în agrocenozele de tomate şi porumb zaharat sunt parazitate de diferite specii de Trichogramma: T. evanescens W., T.pintoi Vog., T. leucania P&Ch., T. semblidis Aurn. A fost indentificată specia dominantă de Trichogramma în agrocenozele date T. evanescens – pînă la 96% din numărul total de specii şi indicată devizarea în T. evanescens (tomato) şi T. evanescens (maidis).

Au fost stabilite modalităţile de aplicare eficientă a Trichogramma pentru reglarea densităţii buhei fructificaţiilor la tomate şi porumb zaharat: aplicarea speciei dominante; aplicarea tehnologiilor de perspectivă de înmulţire a entomofagului pe ouă de molia cerealelor iradiate, elaborate anterior în laboratorul “Tehnologia de producere şi aplicare a entomofagilor”, care permit sporirea indicilor biologici a entomofagului; aplicarea Trichogramma conclavă (vârste diferite) ce asigură prezenţa permanentă a entomofagului în cîmp, utilizarea capcanelor cu feromonul sexual al buhei fructificaţiilor, ce permite semnalizarea apariţiei dăunătorului; observăţiile asupra dinamicii de depunere a ouălor de dăunător pe parcursul întregei perioade de vegetaţie şi dezvoltare a culturei, pentru reglarea termenilor, normei şi numărului de lansări a entomofagului.

La efectuarea măsurilor de protecţie a culturilor cu ajutorul entomofagului Trichogramma, aceste procedee permit sporirea şi stabilizarea eficacităţii entomofagului în cîmp.