Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile clinice, hormonal-metabolice şi opţiuni de tratament ale diabetului zaharat primar depistat la maturi cu vârsta de 30 – 45 ani


Autor: Alexa Zinaida
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.03 - Endocrinologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Zinaida Anestiadi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.24 Mb / în română

Teza

CZU 616.379-008.64-053.086-08+615.252

Adobe PDF document 0.67 Mb / în română
124 pagini


Cuvinte Cheie

diabet zahara: tip 1şi tip2, diabet autoimun, diabet autoimun lent la maturi (LADA), funcţie reziduală a celulelor β, secreţie de insulină, insulinodependenţă, insulinorezistenţă, autoanticorpi ICA, GAD, autoanticorpi împotriva tiroperoxidazei , control metabolic, tratament hipoglicemiant, insulinoterapie.

Adnotare

Studiul prezent a fost realizat pe 140 persoane, dintre care la 109 au fost efectuate investigaţii speciale (evaluarea nivelului plasmatic de C-peptid, HbA1c, titrelor ICA şi GAD), care evidenţiază prezenţa dereglărilor posibile ale funcţiei de secreţie a celulelor β; confirmă/exclud geneza autoimună a diabetului; permit estimarea gradului de avansare a perturbărilor metabolice.

Rezultatele studiului au evidenţiat prezenţa diabetului de tip 1 la 24,7%, a diabetului de tip 2 la 56,2% şi a formei LADA, la 19,1% dintre pacienţii investigaţi. Manifestările clinice în forma LADA au fost similare diabetului de tip 2. Tensiunea arterială a avut tendinţe de scădere la pacienţii cu diabet de tip 1, iar la pacienţii cu LADA şi, în special, cu tipul 2 de diabet valorile tensiunii arteriale au fost majorate. Pacienţii cu forma LADA au avut valori ale IMC intermediare între cele ale diabetului de tip 1 şi cel de tip 2.

În diabetul de tip 1 nivelul de C-peptid a fost cel mai redus, fenomen, care confirmă insuficienţa insulinică absolută, în diabetul de tip 2, concomitent, s-a constatat tendinţa spre hiperinsulinemie. La bolnavii cu LADA au fost prezente vaolori intermediare ale peptidului C. Prezenţa marcherilor imunologici ICA şi GAD a confirmat originea autoimună a diabetului şi a permis evidenţierea formei LADA din contul diabetului de tip 2.

În diabetul de tip 1 au fost constatate cele mai avansate dereglări ale metabolismului glucidic şi lipidic. La pacienţii cu diabet de tip 2 şi cei cu forma LADA nu au fost depistate diferenţe veridice statistic, privind glicemiea şi HbA1c (P>0,05). După normalizarea glicemiei la pacienţii cu diabet de tip 1 şi forma LADA, au manifestat tendinţe spre normalizare şi indicii spectrului lipidic. În diabetul de tip 2, după ameliorarea glicemiei se menţineau valori majorate ale colesterolului, trigliceridelor, iar valorile HDL –colesterolului erau reduse. În forma LADA, la 35,3% bolnavi au fost depistaţi AntiTPO, prezenţa cărora confirmă asocierea patologiei autoimune tiroidiene.

Luând în consideraţie geneza autoimună a LADA, această categorie de pacienţi necesită din start tratament cu insulină, remediu, care dispune de efect nu doar hipoglicemiant, dar şi protector al celulelor β, prin asigurarea repaosului funcţional.

Diabetul zaharat primar depistat la vârsta de 30 – 45 ani este o maladie eterogenă şi se poate prezenta sub aspect de diabet de tip 1, tip 2 sau forma LADA. Cunoşterea particularităţilor clinico-paraclinice ale LADA va contribui la diagnosticarea precoce şi iniţierea unui tratament etiopatogenic adecvat – fenomen, care va contribui la îndepărtarea perioadei de instalare a complicaţiilor diabetice tardive.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Revista literaturii
 • 1.1.Viziuni moderne asupra etiopatogeniei şi manifestărilor clinice ale diabetului zaharat primar depistat
  • 1.1.1. Diabetul zaharat de tip 1
  • 1.1.2. Diabetul zaharat de de tip 2
  • 1.1.3. Particularităţile diabetului autoimun la maturi.
 • 1.2.Marcheri imunologici, hormonali şi metabolici ai diabetului zaharat.
 • 1.3.Corelaţia între diabetul zaharat şi alte maladii de geneză autoimună.
 • 1.4.Diagnosticul şi tratamentul în funcţie de tipul diabetului zaharat.
  • 1.4.1. Criteriile de diagnostic pentru diabetul primar depistat.
  • 1.4.2. Obiectivele tratamentului şi criteriile de evaluare a controlului metabolic.
  • 1.4.3. Principii de tratament.

CAPITOLUL 2. Material şi metode de cercetare.
 • 2.1. Caracteristica clinică a lotului studiat.
 • 2.2. Planul de examinare clinică şi paraclinică a pacienţilor.
 • 2.3. Metode de laborator.
 • 2.4. Metode statistice.

CAPITOLUL 3. Rezultatele proprii.
 • 3.0. Caracteristica generală a diabetului zaharat primar depistat la vârsta de 30 – 45 ani
 • 3.1. Manifestările clinice şi paraclinice de debut ale diabetului zaharat primar depistat
 • 3.2. Caracteristica comparativă a manifestărilor clinice a diferitor tipuri de diabet
 • 3.3. Evaluarea stării funcţionale a celulelor β în diferite tipuri de diabet
 • 3.4. Studierea marcherilor imunologici (ICA şi GAD)
 • 3.5. Evaluarea indicilor biochimici ai metabolismului glucidic
 • 3.6. Spectrul lipidic în debutul diferitor tipuri de diabet
 • 3.7. Evaluarea funcţiei glandei tiroide la pacienţii cu diferite tipuri de diabet zaharat
 • 3.8. Corelări metabolice în diverse tipuri de diabet
 • 3.9. Eficienţa şi strategii de tratament ale diabetului primar depistat
 • 3.10. Particularităţile clinico-paraclinice ale diabetului primar depistat la maturi
CAPITOLUL 4. Sinteza rezultatelor obţinute

CAPITOLUL 5. Generalităţi, concluzii şi recomandări practice