Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studierea şi evaluarea activităţii antivirale, imunomodulatoare şi interferonogene a Pacovirinei


Autor: Spînu Igor
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Barinski Igor
dr. hab. în medicină, profesor universitar, academician al Academiei de Ştiinţe Naturale, Federaţia Rusă, Moscova, Institutul de virusologie „D.I.Ivanovski”
Consultant ştiinţific: Tiberiu Holban
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 noiembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pacovirină, hepatită virală B, Herpes, HIV, virus gripal, IFN, virusuri cu genom ARN şi ADN, limfocite T-helper/supresor

Adnotare

Teza este expusă pe 105 pagini, include introducere, 5 capitole, concluzii, recomandări, bibliografie din 264 surse, 29 tabele. Rezultatele sunt publicate în 41 lucrări ştiinţifice, inclusiv o monografie, 3 ghiduri practice şi 7 brevete de invenţie.

Domeniu de studiu: microbiologie medicală, virusologie, imunologie.

Scopul lucrării: Studierea, evidenţierea şi evaluarea activităţii antivirale, imunomodulatoare şi interferonogene a pacovirinei în tratamentul şi profilaxia infecţiilor virale şi pentru reabilitarea statusului imun la pacienţii cu imunodeficienţe.

Obiectivele studiului: identificarea şi evaluarea activităţii antivirale, imunomodulatoare şi intereferonogene a pacovirinei pe modele de patologie infecţioasă etiologic cauzate de virusuri cu genom ADN şi ARN în condiţii de laborator şi clinică.

Problema ştiinţifică. Pacovirina după calificare a fost apreciată ca antiviral cu acțiune nespecifică asupra virusurilor cu genom ADN şi ARN.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră a fost demonstrată activitatea antivirală, imunomodulatoare şi interferonogenă a pacovirinei pe modele de patologie virală, etiologic cauzată de virusuri cu genom ARN (infecţia cu HIV, virusul gripal A(H3N2) şi ADN (hepatită virală B acută, infecţia cu herpes). A fost argumentată posibilitatea reabilitării statusului imun la PDCANC şi intensificării procesului de imunogeneză pe parcursul vaccinării anti-HBs.

Semnificaţia teoretică. Studiul realizat evidenţiază noi proprietăţi (antivirale, imunomodulatoare) ale unor compuşi chimici din grupa glicozidelor steroidice pe modele de patologie infecţioasă, cauzate de virusuri cu genom ARN şi ADN.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute au permis de a optimiza eficacitatea tratamentului şi profilaxiei hepatitei virale B, infecţiei cu herpes, gripă şi HIV, inclusiv la pacienţii cu status imun compromis.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice:Rezultatele ştiinţifice au fost folosite în editarea Monografiei:”Hepatită virală B (etiologie, epidemiologie, diagnostic, tratament şi profilaxie), Ghidului practic „Infecţia cu herpes simplex – particularităţi clinico-epidemiologice, de evoluţie, diagnostic, tratament şi profilaxie”, Protocoalelor Clinice Naţionale 119 şi 120, Ghidului farmacoterapeutic „Instrucţiuni pentru administrarea Pacovirinei”.