Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Interacţiunea dintre natura şi populaţia Nistrului Inferior în holocenul superior


Autor: Victor Kişliariuk
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.04 - Geomorfologie şi geografie evolutivă
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Andrei Cepalîga
doctor habilitat în ştiinţe geografice, Institutul de geografie, Moscova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document1.52 Mb / în română
Adobe PDF document1.70 Mb / în rusă

Teza

CZU 551.8(478.9)

Adobe PDF document 11.94 Mb / în rusă
179 pagini


Cuvinte Cheie

reconstrucţii paleogeografice, Nistrul Inferior, holocenul superior, perioada subboreală, perioada subatlantică, regimul hidrologic, revărsările, viiturile, analiză de facies, antropotafocomplex, agricultură, creşterea vitelor

Adnotare

În lucrarea dată sânt prezentate materiale cercetărilor teritoriului Nistrului Inferior înfăptuite în perioada de timp din anii 1995-2006 ce au avut scopul de a efectua reconstrucţia condiţiilor de viaţă şi de activitate gospodărească a omului antic, cât şi în determinarea caracterului relaţiilor dintre om şi mediul natural pe teritoriul Nistrului Inferior la sfârşitul perioadei subboreale – începutul perioadei subatlantice a holocenului.

Rezultatele obţinute au permis de primă dată, pentru teritoriul Nistrului Inferior la sfârşitul perioadei subboreale – începutul perioadei subatlantice a holocenului, de a stabili: influenţa condiţiilor natural-climatice asupra dezvoltării agriculturii şi creşterii vitelor, influenţa regimului hidrologic fluviului Nistru în cursul inferior asupra componenţei speciilor de pescărit, asupra dislocării aşezărilor şi activităţii gospodăreşti a populaţiei, de a caracteriza relaţiile reciproce dintre mediului natural şi populaţia Nistrului Inferior la sfârşitul perioadei subboreale – începutul perioadei subatlantice a holocenului.

Cuprins


ГЛАВА I. Исторические свидетельства и данные исследований о природных условиях и населении Нижнего Приднестровья
 • 1.1 Географическое и картографическое отображение территории Нижнего Приднестровья в трудах древних авторов
 • 1.2 Природно-климатические условия Нижнего Приднестровья в конце суббореального – начале субатлантического периодов голоцена
 • 1.3 Население Нижнего Приднестровья в конце суббореального–начале субатлантического периодов голоцена
 • 1.4 Характеристика поселения Чобручи и курганного могильника у с. Глиное

ГЛАВА II. Материалы и методы исследования
ГЛАВА III. Реконструкция природно-климатических условий Нижнего Приднестровья в позднем голоцене
 • 3.1 Геологическое строение поймы р. Днестр: описание шурфов, скважин и естественных обнажений
 • 3.2 Литолого-фациальный анализ пойменных отложений Днестра в районе поселения Чобручи
 • 3.3 Физико-химический анализ обмазки из поселения Чобручи и его использование для реконструкции природных условий
 • 3.4 Каменный материал из поселений и могильников древнего населения Нижнего Приднестровья
 • 3.4.1 Использование каменного материала на поселении Чобручи
 • 3.4.2 Использование каменного материала
 • на курганном могильнике у с. Глиное
 • 3.5 Спорово-пыльцевой анализ культурных отложений поселения Чобручи
 • 3.6 Пресноводная малакофауна из сооружений поселения Чобручи
 • 3.7 Влияние гидрологического режима р. Днестр на поселение Чобручи
 • 3.8 Влияние природных условий на формирование почв в районе расположения поселения Чобручи
 • 3.9 Определение границ поселения Чобручи по содержанию фосфора в почве
 • 3.10 Захороненные остатки организмов из сооружений поселения Чобручи

ГЛАВА IV. Влияние природно-климатических условий на хозяйственную и культовую деятельность населения Нижнего Приднестровья в позднем голоцене
 • 4.1 Влияние природных условий на развитие земледелия
 • 4.1.1 Культивирование однозернянки
 • 4.1.2 Культивирование двузернянки
 • 4.1.3 Культивирование спельты
 • 4.1.4 Культивирование ячменя
 • 4.1.5 Культивирование овса
 • 4.1.6 Культивирование проса
 • 4.2 Влияние природных условий на развитие скотоводства
 • 4.2.1 Развитие скотоводства в Северо-Западном Причерноморье
 • 4.2.2 Влияние природных условий на развитие скотоводства на поселении Чобручи
 • 4.3 Влияние природных условий на рыбный промысел
 • 4.3.1 Голоценовая пресноводная ихтиофауна бассейна Черного моря
 • 4.3.2 Пресноводная ихтиофауна поселения Чобручи
 • 4.3.3 Влияние природных условий на рыбный промысел на поселении Чобручи
 • 4.4 Влияние природных условий на характер погребального обряда курганного могильника у с. Глиное
 • 4.4.1 Растительные остатки из курильниц могильника
 • 4.4.2 Остатки членистоногих из курильниц могильника у с. Глиное

ГЛАВА V. Взаимодействие природы и населения Нижнего Приднестровья в конце суббореального – начале субатлантического периодов голоцена
 • 5.1 Взаимодействие природы и населения Нижнего Приднестровья в VI – начале V вв. до н.э.
 • 5.1.1 Влияние природных условий на развитие населения Нижнего Приднестровья в VI – начале V вв. до н. э.
 • 5.1.2 Географические и экологические аспекты начального этапа похода Дария на Скифию.
 • 5.2 Влияние природных условий на развитие населения Нижнего Приднестровья в конце V – начале III вв. до н. э.
 • 5.3 Взаимодействие природы и населения Нижнего Приднестровья в конце III-II вв. до н. э.