Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Particularităţile regionale ale culturii spirituale tradiţionale găgăuze


Autor: Elizaveta Cvilincova
Gradul:doctor habilitat în istorie
Specialitatea: 07.00.01 - Istoria Moldovei (pe perioade)
Anul:2008
Consultant ştiinţific: Vasilii Sacovici
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română
Adobe PDF document0.61 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

găgăuzii din Republica Moldova şi Bulgaria, particularităţi regionale, calendarul popular găgăuz, sincretismul creştin-păgân, identitatea religioasă, obiceiurile calendaristice, termenii de rudenie, cântecele populare, paralele etnoculturale, mecanismul păstrării tradiţiilor populare, dreptul cutumiar, cultura socionormativă, regiunea Balcano-Dunăreană.

Adnotare

Scopul tezei este studierea particularităţilor etnice regionale ale culturii tradiţionale spirituale a găgăuzilor în vederea determinării stabilităţii tradiţiei etnice pe baza a două grupuri de găgăuzi (din Moldova şi Bulgaria), unul din ele ajungând ca rezultat al migraţiei în alt mediu natural, social şi etnic. Obiectul de cercetare este cultura tradiţională spirituală a găgăuzilor şi procesele ce au loc în domeniul dat care au influenţat asupra particularităţilor culturii tradiţionale a găgăuzilor din Republica Moldova şi Bulgaria.

Suportul metodologic al cercetării este ansamblul principiilor ştiinţifice de studiere a culturii tradiţionale spirituale şi a mecanismului păstrării nucleului ei fundamental, cu ajutorul depistării unei baze comune şi a particularităţilor regionale care au apărut în urma migraţiei unei părţi a etniei şi a locuirii ei într-un alt mediu etnic, precum şi a modificărilor în domeniul social-economic. În procesul lucrului au fost utilizate pe larg metodele comparativ-istorică, tipologică şi dialectală, precum şi analiza structural-funcţională şi interdisciplinară.

Prezenta teză este o cercetare de generalizare, în care pe un suport de surse ample pentru prima dată este studiată în complexitate cultura tradiţională spirituală a găgăuzilor sub aspect istoric şi etnografic (în timp şi spaţiu). În circuit ştiinţific se introduce un nou material de teren şi de arhivă cu privire la cultura tradiţională spirituală a găgăuzilor. Pentru prima dată cercetarea privitor la cultura tradiţională spirituală a găgăuzilor este realizată pe baza procedeului regional, care este pe larg folosit în ştiinţă (regionalismul). Pe parcursul cercetărilor ştiinţifice efectuate au fost depistate şi analizate particularităţile regionale, caracteristice pentru două grupuri de găgăuzi (din Republica Moldova şi Bulgaria), care au apărut ca rezultat al proceselor istorice şi contactelor interetnice. În lucrarea de faţă autorul pentru prima dată încearcă să cerceteze cultura tradiţională spirituală prin prisma a trei forme de identitate a găgăuzilor: etnică, confesională şi socială.

În lucrare sunt studiate, sistematizate, generalizate numeroase izvoare: materialele de teren, documente de arhivă, actele normative, presa din Basarabia, cântecul popular.

Teza conţine concluzii şi recomandări înaintate conducerii Formaţiunii Autonome Teritoriale „Gagauz Yeri” şi Republicii Moldova la elaborarea strategiei în domeniul culturii şi asigurării dezvoltării armonioase a societăţii.