Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


D 22-17.00.01-27.03.08 – Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)


Instituţia:Institutul Patrimoniului Cultural
Domeniu:Studiul artelor, culturologie
Specialitate:Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Hotărâre:nr.3, 27 martie 2008

Preşedinte

Ana-Maria Plămădeală, doctor habilitat, conferenţiar cercetător

Secretar Ştiinţific

Violeta Tipa , doctor, conferenţiar cercetător