Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


17.00.01 – Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)


Aprobat
Şedinţa Comisiei de atesatre
de la 27 ianuarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Studiul artelor

Formula specialităţii:
Arta teatrală ţine de domeniul studiul artelor şi se ocupă de cercetarea diverselor aspecte ale fenomenului teatral, precum sunt: istoria şi teoria teatrului şi a dramaturgiei; arta actorului şi arta regizorală, scenografia, muzica de spectacol, plastica şi mişcarea scenică, critica de teatru, sociologia teatrală.

Arta teatrală studiază diferite genuri de teatru, care sunt: teatru dramatic, teatrul liric, teatru de păpuşi, teatru muzical, teatru de balet, folosindu-se pentru analiza tuturor acestor aspecte de metodele interdisciplinare pe care le şi elaborează şi perfecţionează.

Direcţii de cercetare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Teatrul, fiind de natură sintetică, include în sine diferite genuri de artă: literatura dramatică, muzică, coregrafie, scenografie şi arhitectură, cinematografie şi televiziune. Specificul artei teatrale rezidă în faptul că unele aspecte ale disciplinelor adiacente aparţin şi teatrului, mijloacele vizuale şi audiovizuale fiind o parte componentă a spectacolului. Astfel soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 17.00-01. necesită utilizarea metodelor specifice disciplinelor adiacente menţionate, precum şi celor complementare care ţin de istorie, filosofie, estetică, filologie, psihologie, sociologie.

Totuşi pentru teatrologie ca domeniul ştiinţific multidisciplinar este importantă nu atât folosirea plenară a metodologiei disciplinelor menţionate, cât aplicarea lor doar în măsură în care ele sunt o componentă a fenomenului teatral.

Specialitatea „Arta teatrală” spre deosebire de specialitatea „Arta plastică, arta aplicativă şi decorativă şi arhitectura” nu studiază diverse genuri şi tehnici, ci doar scenografia care se bazează pe principiile artelor plastice şi a arhitecturii pentru a crea imaginea artistică vizuală a spectacolului. „Arta teatrală” spre deosebire de specialitatea „Arta muzicală” studiază funcţia muzicii în componenţa spectacolului şi influenţa ei asupra artei scenice în procesul de creaţia imaginii artistice.

De specialitatea „Cinematografia, Televiziunea şi alte genuri de artă audiovizuală” cercetările în specialitatea „Arta teatrală” se deosebesc prin faptul că aceasta se referă doar la studierea aspectelor audiovizuale şi metodelor cinematografice folosite în realizarea spectacolelor teatrale.

Metodele de analiză elaborate de specialitatea „Arta teatrală” se referă într-o anumită măsură la alte domenii de studiul artelor, precum şi la specialităţile complementare.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Arta teatrală” cu specialităţile adiacente menţionate mai sus pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorul:
  1. Fedorenco Victoria, doctor în studiul artelor, şeful secţiei „Teatrologie” a Institutului Studiul Artelor al AŞM.

Recenzentul:

  1. Cemortan Leonid, doctor habilitat în studiul artelor, membru-corespondent al AŞM, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal al secţiei „Teatrologie” a ISA al AŞM.