Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


ISEInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE)


Adresa:str. M.Isanos, 16, Chişinău, MD 2020
Tel:(+373 22) 46-87-33
Fax:(+373 22) 45-98-54
Web:www.ise.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


  Acreditare

  Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
  Hotărârea nr.AC-6/3, din 29 septembrie 2011
  Certificat de acreditare: seria P nr.047
  [+] Profiluri acreditate [1]

   Conducători de Doctorat

  În instituţia dată sînt 18 conducători de doctorat, inclusiv 8 doctori habilitaţi.
  conducători de doctorat [] [18]

  Teze Teze

  Au fost elaborate 19 teze, inclusiv 3 de doctor habilitat.

  În examinare [3]: Arhiva tezelor: