Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Modificările în Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice, titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în RM


30 octombrie 2006

Modificări în Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice, titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

Se include punctul 13 h) cu următorul conţinut:

În cazul examinării tezelor de doctor în ştiinţe şi a dosarelor de atestare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică deciziile comisiilor de experţi se iau prin vot deschis sau secret (dacă pentru acest mod de vot s-a pronunţat măcar unul din membrii Comisiei). La examinarea tezelor de doctor habilitat deciziile comisiilor de experţi se adoptă exclusiv prin vot secret.

Consiliul ştiinţific al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării / senatul instituţiei de învăţământ superior examinează propunerile seminarului de profil / comisiei de problemă şi confirmă componenţa nominală, consiliul ştiinţific specializat şi referenţii oficiali care, ulterior, se prezintă spre aprobare Comisiei de Atestare, conform Anexei 1 (Formularul 7).

Punctul 4 c) după cuvântul Formularul 7 se completează cu sintagma (În lista lucrărilor ştiinţifice publicate în domeniul tezei se vor include doar cele nominalizate în p. 23 a-d).