Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Precizari la Regulamentul cu privire la functionarea consiliilor stiintifice specializate si conferirea gradelor stiintifice si titlurilor stiintifice si stiintifico-didactice in Republica Moldova


13 martie 2006

În atenţia senatelor universitare, consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare, consiliilor ştiinţifice specializate, seminarelor ştiinţifice de profil

Comisia de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (C.N.A.A.) în şedinţa sa din 23 februarie 2006 a adoptat următoarele precizări la Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova:

 1. Punctul 4 d) se suplimentează cu următorul alineat:

  „Pentru aprobarea componenţei consiliului ştiinţific specializat instituţia prezintă în C.N.A.A. următoarele documente:

  • demersul instituţiei (suplimentar se indică datele privind conducătorul / consultantul ştiinţific, data susţinerii examenului de doctorat la specialitate, datele privind examinarea tezei în laboratorul / la catedra unde aceasta a fost realizată şi la seminarul ştiinţific de profil, concluzia seminarului ştiinţific de profil);
  • datele privind membrii consiliului ştiinţific specializat;
  • lista lucrărilor ştiinţifice ale pretendentului şi copiile articolelor ce stau la baza tezei de doctorat.”

  Notă: Concluzia seminarului ştiinţific de profil cuprinsă în demersul instituţiei nu trebuie să depăşească o pagină şi să menţioneze în exclusivitate noutatea ştiinţifică, importanţa teoretică şi aplicativă a tezei de doctorat.

 2. Anexa 1, p. 11, alineatul 2 şi Anexa 5, p. 11, alineatul 2 se expun în următoarea redacţie:

  „În cazul susţinerii tezei de doctor habilitat se prezintă avizele a două seminare ştiinţifice de profil (obligatoriu unul de la o instituţie de cercetare şi altul de la o instituţie de învăţământ superior), dintre care unul autorizat oficial de C.N.A.A., şi recomandarea consiliului ştiinţific al instituţiei de cercetare / consiliul ştiinţific al facultăţii instituţiei de învăţământ superior în care activează pretendentul (instituţie acreditată de C.N.A.A.) privind corespunderea tezei rigorilor C.N.A.A.”

 3. C.N.A.A. atenţionează unităţile antrenate în atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice asupra necesităţii de a respecta cu stricteţe prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova referitoare la conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice. În legătură cu aceasta, C.N.A.A. insistă ca în tezele de doctorat, în autoreferate şi în Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (Formular 1) să fie incluse doar publicaţiile care satisfac cerinţelor p. 23 al Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare (Anexa nr.3 a Codului menţionat). De asemenea, C.N.A.A. cere ca pretendenţii la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice să îndeplinească în mod obligatoriu condiţiile actuale înaintate pretendenţilor la gradele ştiinţifice corespunzătoare acestor titluri.

   Preşedinte al C.N.A.A.

   Constantin GAINDRIC