Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Cerinţe actualizate pentru redactarea tezei de doctorat


15 ianuarie 2019

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a aprobat, în ședința Consiliului de conducere din 18 decembrie 2018, Ghidul de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat. Acest document se bazează pe Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor, aprobat în 2009 de către Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA), care a fost actualizat ținând seama de noul cadru existent în domeniu (de ex., ANACEC în loc de CNAA, titlu științific în loc de grad științific). Totodată, au fost operate unele modificări / completări la Ghidul precedent, dintre care mai importante sunt următoarele:

Candidații la titlul științific de doctor/doctor habilitat care au înaintat cereri de susținere a tezei până la 01.01.2019 pot să prezinte în continuare teza redactată în conformitate cu Ghidul de perfectare a tezelor de doctorat și a autoreferatelor, aprobat de CNAA în 2009.

Amintim ca anterior au fost aprobate de către ANACEC, într-o redacție nouă, și alte documente ce au legătură cu procesul de susținere a tezelor de doctorat – Regulamentul de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, Regulamentul privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil și Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat.

Toate actele normative în domeniul evaluării cercetării și inovării, aprobate de către ANACEC, pot fi consultate la AICI.