Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Nomenclator – PedagogieNomenclator – Pedagogie


Pedagogieinstituţiiconsilii ştiinţifice Conducători de doctorat Teze elaborate anul curent
13.00.01 Pedagogie generală 43316
13.00.02 Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline) 43371
13.00.03 Pedagogie specială 114 
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare 11225
13.00.07 Teoria şi metodologia educaţiei preşcolare 1   
13.00.08 Teoria şi metodologia instruirii profesionale 1 2 
13.00.09 Management educaţional