Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

17.00.01 – Programa examenului de doctorat : Teatrul universal


Teatrul Antic

Cuvintele-cheie: teatrul antic, dramaturgia, actor, scena

Teatrul Medieval

Cuvintele-cheie: teatrul, Evul Mediu, Miracol, Misteria, Farsa

Teatrul Renaşterii

Cuvintele-cheie: Renascentismul, teatrul italian, teatrul spaniol, teatrul englez, clasicismul francez

Teatrul din sec. XVIII

Cuvintele-cheie: epoca Iluminismului, teatrul italian, teatrul englez, teatrul german, gândirea teatrală

Teatrul la finele sec. XVIII – începutul sec. XIX.

Cuvintele-cheie: Romantism, teatrul francez, teatrul german, teatrul rus

Teatrul în sec. XIX – începutul sec. XX

Cuvintele-cheie: Naturalism, teatrul realist, teatrul scandinav, teatrul italian, teatrul american, teatrul rus, arta regizorală

Teatrul contemporan

Cuvintele-cheie: teatrul contemporan, simbolism, expresionism, teatrul epic, teatrul paradoxului, regia, critica

Literatura de specialitate

 1. ARISTOTEL. Poetica (tr. C. Balmuş), Bucureşti, 1957.
 2. BRECHT B. Scrieri despre teatru. Univers. Bucureşti, 1977.
 3. DELEANU H. Arta regiei teatrale, Bucureşti, 1987.
 4. DELEANU H. Modernitatea teatrului, Cluj-Napoca, 1983.
 5. DRÎMBA Ov. Însemnări despre teatrul lui Ibsen, Bucureşti, 1956.
 6. GASSNER J. Formă şi idee în teatrul modern, Bucureşti, 1972.
 7. GHEORGHIU M. Scene din viaţa lui Shakespeare, Bucureşti, 1958.
 8. ГОНЧАРОВ А., Режиссерские тетради. М., 1980.
 9. JIRMUNSKI V.M. Istoria literaturii occidentale (tr.). Bucureşti, 1981.
 10. JOSIFESCU S. Teatrul lui Shaw (studiu introductiv), Bucureşti, 1956-1957.
 11. MAŞKIN N.A. Istoria Romei antice, Bucureşti, 1951.
 12. МЕЙЕРХОЛЬД В. Е. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Москва, 1968.
 13. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Д.И. Рецензия. Очерки. Статьи. М., 1980.
 14. PANDOLF! V. Istoria teatrului universal, 5 vol. Bucureşti, 1982.
 15. PAVIS P. Dictionnaire du theatre, Missidor, Paris, 1987.
 16. ПОРТРЕТЫ РЕЖИССЕРОВ. Вып. 1,2,3. Москва, 1972, 1977, 1982.
 17. SADOVEANU I.M. Istoria universală a dramei şi teatrului, 2 vol. Bucureşti, 1973.
 18. SOBOLEVSKY S.I. Istoria teatrului grec (tr.), Bucureşti, 1949.
 19. Shakespeare şi opera lui. Culegere de texte critice. Bucureşti. 1964.
 20. СТАНИСЛАВСКИЙ К. С. Собрание сочинений. 4 т. Москва, 1989-1992.
 21. STANISLAVSKY C. S. Pagini alese, Chişinău, 1962.
 22. STANISLAVSKY C. S. Viaţa mea în artă. Bucureşti, 1958.
 23. STANISLAVSKY C. S. Munca actorului cu sine însuşi. Bucureşti, 1953.
 24. ТАИРОВ А., ЗАПИСКИ РЕЖИССЕРА, Москва, 1970.
 25. Teatrul francez contemporan, Bucureşti, 1964.
 26. VIANU E. Racine, Bucureşti, 1956.
 27. VIANU T. Voltaire, Bucureşti, 1955.
 28. ЗАХАВА Б. Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд. Москва, 1969.
 29. ZAMFIRESCU I. Drama istorică universală şi naţională, Bucureşti, 1976.

Bibliografia suplimentară

 1. APPIA A. L' oevre d'art vivant. Atar-Billandot, Paris-Geneve, 1954.
 2. ANDERSON M. Classical Drama and its Influence. Methuen, London, 1965.
 3. ANTOINE A. Mes souvenirs sur le Theatrre libre, Paris, 1921.
 4. ARTAUD A. La Theatrre et son double, Gallimard, Paris, 1964.
 5. ARTIOLLI U. Teorie della scena del Naturalismo al Surrealismo. Dei Meininger a Graig, Sansoni, Firenze, 1972.
 6. BANU G. Le Theatre, sorties de secours, Aubier, Paris, 1984.
 7. BANU G., Roşu şi aur, Bucureşti, 1993.
 8. BARRAULT J. – L. Nouvelles reflexions sur le theatre, Flammanon, Paris, 1959. BECKERMAN B. Dynamics of Drama, Alfred A. Knopf, New Iork, 1970.
 9. BENTLEY E. Life of Drama, Atheneum, New Iork, 1964.
 10. БОЯДЖИЕВА Л., Рейнхард Ленинград 1987.
 11. BROOK P. The Empty Space, Mac Gibbon and KEE, London, 1968.
 12. СALDERWOOD J. Shakespearean Metadrama. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1971.
 13. CLARK B.H. European Theories of the Drama, Crown Bublischera, New Iork, 1985.
 14. DELEANU H. Triumful lui Goldoni, Bucureşti, 1957.
 15. ДЖЕКСОН Ш. Костюм для сцены, Москва, 1984.
 16. ЭФРОС А.В. Репетиция - любовь моя, 1975.
 17. Enciclopedia dello spectacolo. Le Maschere, Roma, 1954-1968.
 18. Enciclopedia gorzanti dello spectacolo. Gersanti Editore, Milano, 1971-1977.
 19. ФИНКЕЛЬШТЕЙН Е., Фредерик Леметр, Ленинград, 1968.
 20. ФИНКЕЛЬШТЕЙН Е. Картель четырех, Ленинград, 1978.
 21. ГВОЗДЕВ А. Театральная критика, Ленинград, 1987.
 22. GHEORGHIU M. Orientări în literatura străină, Bucureşti, 1957.
 23. ГОЛОВАШЕНКО Ю. Режиссерское искусство Таирова, Москва, 1970.
 24. ХАЛИЗЕВ В. Драма как явление искусства, Москва, 1978.
 25. IONESCO E. Notes et contre-notes. Gallimard, Paris, 1982.
 26. КРЭГ Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. Москва, 1988.
 27. LUPAN R. Gheorghe Bernard Shaw, Bucureşti, 1958.
 28. MEYERHOLD V.E. Le Theatre theatral, Gallimard, Paris, 1977.
 29. МИХАЙЛОВА А. Сценография: теория и опыт. Москва, 1990.
 30. МОРОЗОВ М., Шекспир, Москва, 1977.
 31. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО В.И. Избранные письма, В. 2т., Москва, 1979.
 32. PISCATOR E. Le Theatre politique, L'Arche, Paris, 1962.
 33. ПОРТРЕТЫ РЕЖИСЕРОВ, Вып. 1,2,3. М. 1972, 1977, 1982.
 34. POPESCU M. Drumul spre Itaca, Bucureşti, 1990.
 35. РУДНИЦКИЙ К. Мейерхольд, Москва, 1976.
 36. САЛЬВИНИ Ч. Томазо Сальвини, Москва, 1971.
 37. STREHLER G. Un theatre pour la vie, Fayard, 1980.
 38. STAYAN J. Modern Drama în Theory and Practice, Сembridge University Press, 3 vol. 1981.
 39. TAIROV A., Le teatre liberee, Iausanne, 1974.
 40. ТОВСТОНОГОВ Г.А., Беседы с коллегами, Москва, 1988.
 41. ТОВСТОНОГОВ Г.А., Зеркало сцены, В., 2 т.т. Москва, 1980.
 42. ВАХТАНГОВ Е., 1883-1992. Сборник. Москва, 1984.
 43. Вопросы социологического изучения театра. (сб. научн. трудов). Л., 1979.