Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

17.00.01 – Programa examenului de doctorat : Teatrul naţional


Teatrul Popular

Cuvintele-cheie: jocul, teatrul popular, papuşarii, măscăricii

Teatrul la sfârşitul secolului al XVIII – prima jumătate a secolului XIX

Cuvintele-cheie: teatrul cult, arta scenică, Teatrul Naţional, dramaturgia

Teatrul românesc în a doua jumătate a secolului XIX.

Cuvintele-cheie: comedia, drama istorică, arta scenică, critica, viaţa teatrală din Basarabia.

Teatrul românesc din anii 1918-1944.

Cuvintele-cheie: perioada interbelică, dramaturgia, arta actoricească, gândirea teatrală, scenografia.

Teatrul din republica Moldova (a. 1944-2000).

Cuvintele-cheie: dramaturgia, regia, arta actoricească, clasica naţională, scenografia, tendinţe moderne.

Literatura de specialitate

 1. Alecsandri V., Opere, 10 volume, Bucureşti, 1974-1985. (vol. 5,6,7, Teatru, 1977, 1979, 1981).
 2. АПОСТОЛ В., Молдавский театр // Советское актерское искусство. 50-70 гг. Москва, 1982.
 3. АПОСТОЛ В., Творческий путь молдавского театра (Молдавский театр. «Лучафэрул» 1960-1977. Афтореф. дис. По соисканию ученой степени кандидата искусствоведения, М., 1977.
 4. Artiştii ai poporului din RSSM, Chişinău, 1976.
 5. Asachi Gh. Opere. 2 volume, Chişinău, 1991.
 6. Beligan R., Pretexte şi subtexte, Bucureşti, 1968.
 7. Blaga L., Teatru, Bucureşti, 1971.
 8. Brădăţeanu V., Comedia în dramaturgia românească, Bucureşti, 1970.
 9. Burada T., Istoria teatrului în Moldova, I-II, Chişinău, 1991.
 10. Busuioc A., Şi sub cerul acela ... Piese, Chişinău, 1971.
 11. Caragiale I. L. Despre teatru, ediţie prefaţă şi îngrijită de S. Alterescu, Bucureşti, 1957.
 12. Călinescu G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, 1986.
 13. Călinescu G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, 1986.
 14. Чемортан Л., Становление молдавского советского театра. Кишинев, 1986.
 15. Cemortan L., Prietenul nostru teatrul, Chişinău, 1983.
 16. Cemortan L., Teatrul Naţional din Chişinău ((1920-1935). Chişinău, 2000.
 17. Ceucă J., Teatrologia românească interbelică, Bucureşti 1990.
 18. Кердиваренко С. Театрально-декорационное искусство Молдавии, Кишинев, 1984.
 19. Corbu H., Alecsandri şi teatrul, Chişinău, 1973.
 20. Colectiv de autori: Consemnări pe cortină, Chişinău, 1989.
 21. Delavrancea B., Teatru, Bucureşti, 1983
 22. Druţă I., Scrieri, vol. 1-4, Chişinău, 1989, 1990, 1991.
 23. Druţiana: Secvenţe de la manifestările prilejuite de festivalul republican „Druţă şi teatrul contemporan”, Chişinău 1990.
 24. Eftimiu V., Oameni de teatru, Bucureşti, 1965.
 25. Eminescu M. Teatru, vol. 1,2, Bucureşti, 1984.
 26. Fedorenco V. Drama istorică naţională din sec. al XIX-lea Chişinău, 2001.
 27. Florea M., Matei Millo, Bucureşti, 1066.
 28. Ghiţulescu Mircea. Alecsandri şi dublul său, Bucureşti, 1980.
 29. Haşdeu B.P. Teatru, Cluj-Napoca, 1982.
 30. Istoria teatrului în România 3 vol. Bucureşti, 1965, 1965, 1971, 1973.
 31. Massoff I., Teatrul românesc, 8 volume, Bucureşti, 1961-1981.
 32. Matcovschi Dm. Tata (culegere de piese), Chişinău, 1985.
 33. Mândra V., Incursiuni în istoria dramaturgiei române, Bucureşti, 1971.
 34. Olanescu D.C. Teatrul la români, Bucureşti, 1981.
 35. Pagini din istoria gândirii teatrale româneşti, Bucureşti, 1972.
 36. Pelin P., Ce dragoste veche actorii. Chişinău, 1983.
 37. Primii noştri dramaturgi. Ediţie îngrijită de Al. Niculescu, cu un studiu introductiv de F. Tornea, Bucureşti, 1856.
 38. Rusu Gh. Constanţa Târţău, Chişinău, 1982.
 39. Rusu Gh. Valeriu Cupcea, Chişinău, 1979.
 40. Rusu Gh. Eugeniu Ureche, Chişinău, 1976.
 41. Săraru D., Teatru românesc şi interpreţii contemporani, Bucureşti, 1966.
 42. Silvestru V., Jurnalul de drum al unui critic teatral, 1944-1984, Bucureşti, 1993.
 43. Şviţchi I. Un sfert de veac în lumina rampei, Chişinău, 1982.
 44. Tâzlăianu V., Măsura de prezenţă. Chişinău, 1991.
 45. Teatrul românesc contemporan. Vol. 1-2, Bucureşti, 1962.
 46. Uvarova I. Teatrul „Luceafărul”, Chişinău, 1992.

Bibliografie suplimentară

 1. Alecsandri V., Comedii şi drame, Cluj-Napoca, 1986.
 2. Alterescu S. Actorii şi vârstele teatrului românesc, Bucureşti, 1980.
 3. Arghezi T., Teatru, Bucureşti, 1968.
 4. Arghezi T., Tabele de cronicar, Bucureşti, 1960.
 5. Arta'92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2001, 2002, 2003. Studii, cercetări şi documente, Chişinău, (1992).
 6. Bâtrănu N., Măsura talentului. Chişinău, 1979.
 7. Bileţchii N., Consemnări critice, Chişinău, 1976.
 8. Blaga L., Scrieri despre artă, Bucureşti, 1970.
 9. Blaga L., Iosif. Dr. Teoria dramei cu un tratat despre frumos şi artă, Braşov, 1899.
 10. Brădăţeanu V., C.I. Nottara, Bucureşti, 1966.
 11. Bucov E., Scrieri. 5 volume (vol.4), Chişinău, 1970-1973.
 12. Caraman P., Substratul mitologiei al sărbătorilor de iarnă la români şi slavi, Iaşi, 1931.
 13. Cazimir Ş., - universul comic, Bucureşti, 1967.
 14. Cărare P., Drum deschis. Piese, Chişinău, 1984.
 15. Cibotaru A. – Şase de dobă. Piese, Chişinău, 1981.
 16. Cincilei Gh. Relaţii fructuoase, Chişinău, 1988.
 17. Cincilei Gh., Teatrul moldovenesc muzical-dramatic „Vasile Alecsandri” din Bălţi, 1982.
 18. Cimpoi M., Creaţia lui I. Druţă în şcoală, Chişinău, 1988.
 19. Cioculescu S., I.L. Caragiale, Bucureşti, 1967.
 20. Ciulei L. Teatralizarea picturii de teatru. Teatrul, nr. 2, 1956.
 21. Cocora I. Privitor ca la teatru, vol. I, II, III, Cluj-Napoca, 1980, 1981, 1982.
 22. Kogâlniceanu M., Scrieri alese, Bucureşti, 1958.
 23. Condrea C., Piese, Chişinău, 1963.
 24. Молдавия-Украина – театральные связи, Киев, 1984.
 25. Corbu H., În lumea clasicilor, Chişţinău, 1990.
 26. Corbu H., Dramaturgia sovietică moldovenească, Chişinău, 1966.
 27. Cornescu L., Izvorul frăţiei. Piese. Chişinău, 1978.
 28. Costenco N. Scrieri, 2 volume, Chişinău, 1979.
 29. Critica, I. II, Bucureşti, 1961.
 30. Cupcea V., Chiril Ştirbu, Chişinău, 1979.
 31. Deleanu H. Elogiu scenei, Bucureşti, 1988.
 32. Deleanu H., Regizorul şi teatrul, Bucureşti, 1968.
 33. Deleanu L., Buzduganul fermecat, Basm dramatic, Chişinău, 1990.
 34. Dobrogeanu-Cherea, C. Studii critice, vol. I-II, Bucureşti, 1957.
 35. Doroş L., Domnica Darienco, Chişinău, 1976.
 36. Filip I., Colacul – marele frate bun ca soarele. Piese. Chişinău, 1988.
 37. Georghiţă E., Regina fulgilor de nea. Piese, Chişinău, 1984.
 38. Georghiţă E., Zodia inorogului, Chişinău, 1983.
 39. Grămadă I. Teatrul Naţional „V. Alecsandri” 1916-1966, Bucureşti, 1967.
 40. Ibrăileanu G., Spiritul critic în cultura românească, Iaşi, 1909.
 41. Искусство Молдавии. Кишинев, 1990.
 42. Maiorescu T., Critice I-II, Bucureşti, 1967.
 43. Malarciuc Gh. Scrieri alese, Chişinău1985.
 44. Mancaş M. Aristizza Romanescu, Bucureşti, 1957.
 45. Marinat A., Comedii, Chişinău, 1985.
 46. Massoff I., Eminescu şi teatrul, Bucureşti, 1964.
 47. Mândra V., Jocul situaţiilor dramatice, Bucureşti, 1978.
 48. Meniuc Gh. Scrieri. 2 volume, Chişinău, 1970.
 49. Munteanu G., B. P. Haşdeu, Bucureşti, 1963.
 50. Muşatescu T., Teatru, Bucureşti, 1963.
 51. Negruzzi C. Pagini alese, Bucureşti, 1982.
 52. Oprea S., Din fotoliu 13, Iaşi, 1986.
 53. Oprea Ş., Martor al Taliei. Iaşi, 1979.
 54. Popescu M. Chei pentru labirint, Bucureşti, 1986.
 55. Popa V., Scrieri despre teatru, Bucureşti, 1965.
 56. Portnoi R., Articole critice, Chişinău, 1966.
 57. Prepeliţa M., Constantin Constantinov, Chişinău, 1982.
 58. Prepeliţa M., Constelaţia tinerilor talente. Schiţe, Chişinău, 1981.
 59. Purice L., În faţa formelor de veşnicie. Eşeuri. Chişinău, 1986.
 60. Rampa, 1973-1974, Chişinău, 1976.
 61. Rebreanu L. Opere alese, vol. V. (teatru), Bucureşti, 1961.
 62. Рожковская Н., Рожковская С.В. Театр зажигает огни, Кишинев, 1976.
 63. Russo A. Scrieri alese, Bucureşti, 1970.
 64. Scena, 1974-1975, Chişinău, 1977.
 65. Sebastian M. Întâlniri cu teatru, Bucureşti, 1969.
 66. Silvestru V., Elemente de caragialeologie, Bucureşti, 1979.
 67. Silvestru V., Personajul în teatru, Bucureşti, 1966.
 68. Spătaru Gh. În lumea teatrului popular, Chişinău, 1984.
 69. Stamati-Ciurea C., Opere dramatice, Teatru, Cernăuţi, 1983.
 70. Шорина Л., Друцэ и театр. Кишинев, 1991.
 71. Ştefan M., Monolog în patru voci, Chişinău, 1988.
 72. Tornea F., Costache Caragiale – un artist cetăţean, Bucureşti, 1954.
 73. Vulpescu M., Irozii, păpuşile, teatrul ţărănesc al vicleimului, caloianul şi paparudele, Bucureşti, 1941.
 74. Vasiliu M., Alecsandri Davila, Bucureşti, 1965.
 75. Vianu T. Arta actorului, Bucureşti, 1932.
 76. Vianu T., Estetica, Bucureşti, 1939.
 77. Vodă-Căpuşan, M., Accente, Cluj, 1991.
 78. Вопросы методологии и методики изучения истории советского театра и кино. Кишинев, 1983.
 79. Zamfirescu G., Teatru, Bucureşti, 1957.

Teatrul de balet

Cuvintele-cheie: dansul, balet, arta coregrafică

Bibliografie

 1. Duncan Isadora. Viaţa mea. Iaşi, 1991.
 2. Красовская Вера. Нижинский. Лен. 1974 г.
 3. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до сер. ХVIII века. Лен. 1979 г.
 4. Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новерра. Лен. 1981 г
 5. Западноевропейский балетный театр. Прероманизм. Лен. 1983 г.
 6. Слонимский М. Драматичность балетного театра XIX века. М., 1977 г
 7. Л. Блок. Классический танец. История и современность. М. 1987 г.
 8. М. Фокин. Против течения. Лен. 1981 г.
 9. Ж.Ж. Новерра. Письма о танце и балетах. М., 1965 г.
 10. Королева Э. Молдавский балетный театр. Кишинев, 1990.
 11. Королева Э. Танец и художественная культура, Минск, 1997.
 12. Королева Э. Ранние формы танца, К. 1977.
 13. Королева Э. Петр Леонарди. Жизнь и судьба К.2002.