Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: ştiinţe agricole


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Ştiinţa agricolă (www.uasm.md) ISSN 1857-0003
fondator: UASM, Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro"; Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo"; Institutul de Geneticlă, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţe agricole; Medicină veterinară; Economie; Tehnică; Drept
2 Categoria B. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos.asm.md) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice
3 Categoria B. Revista Botanică (www.gradinabotanica.asm.md) ISSN 1857-095X
fondator: Gradina Botanica (Institut)
Biologie; Ştiinţe agricole
4 Categoria B. Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. ( www.bsl.asm.md, www.ifs.asm.md) ISSN 1857-064X
fondator: Institutul de Zoologie al AŞM, Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM, Institutul de Ecologie şi Geografie al ASM, Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor al AŞM, Institutul de Microbiologie si Biotehnologie al AŞM; Un ASM
Biologie; Geografie; Medicina; Stiinte agricole
5 Categoria C. Pomicultura,Viticultura şi Vinificaţia (www.agriculture.md) ISSN 1857-3142
fondator: Institutul Stiintifico-Practic de Horticultura si Tehnologii Alimentare
Ştiinţe agricole; Tehnică
6 Categoria C. Mediul Ambiant (www.mediu.gov.md) ISSN 1810-9551
fondator: Ministerul Meduilui, Institutul de Ecologie şi Geografie; Institutul de Zoologie
Stiinte agricole; Biologie; Chimie; Geogtafie