Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: studiul artelor, culturologie


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Francopolyphonie ( www.lafrancopolyphonie.blogspot.com, www.icfi.ulim.md) ISSN 1857-1883
fondator: Universitatea Libera Internationala din Moldova
Filologie; Studiul artelor, culturologie; Pedagogie
2 Categoria B. Intertext ( www.icfi.ulim.md) ISSN 1857-3711
fondator: Universitatea Libera Internationala din Moldova
Filologie; Studiul artelor, culturologie; Pedagogie
3 Categoria B. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos.asm.md) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice
4 Categoria B. Revista de Etnologie şi Culturologie (www.patrimoniu.md) ISSN 1857-2049
fondator: Institutul Patrimoniului Cultural
Istorie;Culturologie
5 Categoria B. Arta (www.patrimoniu.md) ISSN 1857-1050
fondator: Institutul Patrimoniului Cultural
Studiul artelor, culturologie
6 Categoria C. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practica (www.amtap.md) ISSN 1857-1581
fondator: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor, culturologie
7 Categoria C. Arta şi Educaţie Artistică. Revistă de cultură, ştiiţă si practică educaţonală (www.libruniv.usb.md) ISSN 1857-0445
fondator: Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi
Pedagogie; Studiul artelor, culturologie
8 Categoria C. Revista de Ştiinţe Socioumane (www. upsc.md ) ISSN 1857-0119
fondator: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Pedagogie; Istorie; Filologie; Filosofie; Studiul artelor, culturologie
9 Categoria C. Slaveanskie ctenia (www.surm.md) ISSN 1857-4580
fondator: Universitatea Slavona
Pedagogie; Filologie; Filosofie; Studiul artelor, culturologie