Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: studiul artelor, culturologie


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Francopolyphonie ( www.icfi.ulim.md) ISBN -978-9975-920-61-2
fondator: Universitatea Libera Internationala din Moldova
Filologie; Studiul artelor, culturologie;
2 Categoria B. Arta (2 Fascicule: Arta -Arte Audiovizuale; Arta - Arte Vizuale) (www.patrimoniu.md) ISBN 1857-1042; 1857-1050
fondator: Institutul Patrimoniului Cultural
Studiul artelor, culturologie
3 Categoria C. Anuar Ştiinţific: Muzică. Teatru. Arte Plastice (www.amtap.md) ISNN- 1857-1581
fondator: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor, culturologie
4 Categoria C. Arta şi educaţie artistică. ISSN-1857-0445
fondator: Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi
Pedagogie; Studiul artelor, culturologie
5 Categoria C. Limba Română (www.limbaromana.md) ISNN- 0235-9111
fondator: Colectivul redacţiei
Filologie; Studiul artelor,culturologie
6 Categoria C. Intertext ( www.icfi.ulim.md) ISNN -1857-3711
fondator: Universitatea Libera Internationala din Moldova
Filologie; Studiul artelor, culturologie; Pedagogie
7 Categoria C. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice