Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: biologie


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. ( www.bsl.asm.md, www.ifs.asm.md) ISSN 1857-064X
fondator: Institutul de Zoologie al AŞM, Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM, Institutul de Ecologie şi Geografie al ASM, Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor al AŞM, Institutul de Microbiologie si Biotehnologie al AŞM; Un ASM
Biologie; Geografie; Medicina; Stiinte agricole
2 Categoria B. Revista Botanică (www.gradinabotanica.asm.md) ISSN 1857-095X
fondator: Gradina Botanica (Institut)
Biologie; Ştiinţe agricole
3 Categoria B. Curierul medical (www.usmf.md, www.curierulmedical.org) ISSN 1857-0666
fondator: Ministerul Sănătăţii; USMF
Medicină; Farmacie; Psihologie; Biologie; Sociologie
4 Categoria B. Intellectus. (http://agepi.gov.md/md/publishing/intellectus.php) ISSN 1810-7079, 1857-0496
fondator: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Drept; Tehnică; Biologie; Chimie; Economie
5 Categoria C. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) (www.muzeu.md) ISSN 1857-0054
fondator: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Istorie; Biologie
6 Categoria C. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii) ( www.usm.md) ISSN 1814-3237
fondator: USM
Biologie; Chimie
7 Categoria C. Meridian ingineresc (www.utm.md/ meridian/) ISSN 1683-853X
fondator: UTM
Ştiinţe fizico-matematice; Tehnică; Biologie; Chimie
8 Categoria C. Mediul Ambiant (www.mediu.gov.md) ISSN 1810-9551
fondator: Ministerul Meduilui, Institutul de Ecologie şi Geografie; Institutul de Zoologie
Stiinte agricole; Biologie; Chimie; Geogtafie
9 Categoria C. Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultura ecologică ISSN 1857-3517
fondator: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea de Studii Politice si Economice Europene "Constantin Stere"
Biologie