Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: economie


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Intellectus. (www.agepi.gov.md) ISSN 1810-7079, 1857-0496
fondator: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Drept, tehnică, biologie, chimie, economie
2 Categoria B. Economica (www.ase.md) ISSN-1810-9136
fondator: ASEM
Economie
3 Categoria B. Economie şi Sociologie (www.iefs.md) ISSN 0236 -3070
fondator: Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică
Economie; Sociologie
4 Categoria B. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină ISSN 1729-8687
fondator: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină
Medicină; Economie; Psihologie
5 Categoria B. Ştiinţa agricolă (www.uasm.md) ISSN 1857-0003
fondator: UASM, Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro"; Institutul de Pedologie şi Agrochimie "Nicolae Dimo"; Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică a AŞM
Ştiinţe agricole; Medicină veterinară; Economia; Tehnica
6 Categoria C. Meridian ingineresc (www.utm.md/ meridian/) ISSN 1683-853X
fondator: UTM
Ştiinţe fizico-matematice; Tehnică; Economie; Chimie
7 Categoria C. Studia Universitatis (Seria ştiinţe Exacte şi Economice) www.usm.md ISSN 1857-2073
fondator: USM
Ştiinţe fizico-matematice; Economie
8 Categoria C. Studii Economice (www.ulim.md) ISBN 9975-934-52-8
fondator: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie
9 Categoria C. Revista economică (www.cicre.md) ISNN 1582-6260
fondator: Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Centrul Internaţional de cercetare a reformelor economice
Economie
10 Categoria C. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (www.uccm.md) ISNN-1857-1239
fondator: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Economie; Tehnica; Drept
11 Categoria C. Drept, Economie şi Informatică ( www.ase.md) ISSN 1810-8725
fondator: ASEM, Universitatea din Galaţi "Dunărea de Jos"
Economie; Drept; Tehnică
12 Categoria C. Fin-Consultant (www.finconsult.md) ISNN-1857-0216
fondator: Asociaţia Auditorilor şi consultanţilor în management din RM
Drept; Economie
13 Categoria C. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice
14 Categoria C. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova ISBN 1857-1433
fondator: Academia de Studii Economice din Moldova
economie
15 Categoria C. Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale (www.irim.md) ISSN 1857-1840
fondator: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Ştiinţe politice; economie; drept; filologie