Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: economie


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Economica (www.ase.md) ISSN-1810-9136
fondator: ASEM
Economie
2 Categoria B. Economie şi Sociologie (www.iefs.md) ISSN 1857 -4130
fondator: Institutul National de Cercetari Economice
Economie; Sociologie
3 Categoria B. Ştiinţa agricolă (www.uasm.md) ISSN 1857-0003
fondator: UASM, Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro"; Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo"; Institutul de Geneticlă, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţe agricole; Medicină veterinară; Economie; Tehnică; Drept
4 Categoria B. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos.asm.md) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice
5 Categoria B. Intellectus. (http://agepi.gov.md/md/publishing/intellectus.php) ISSN 1810-7079, 1857-0496
fondator: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Drept; Tehnică; Biologie; Chimie; Economie
6 Categoria C. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) www.usm.md ISSN 1857-2073
fondator: USM
Ştiinţe fizico-matematice; Economie
7 Categoria C. Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei (www.ase.md) ISSN 1857-1433
fondator: Academia de Studii Economice din Moldova
economie
8 Categoria C. Administrarea Publică (www.aap.gov.md ) ISSN 1813-8489
fondator: Academia de Studii Administrative
Administrare publică; Ştiinţe politice; Drept; Economie
9 Categoria C. Revista de Cercetări in Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică ISSN 2345-1424
fondator: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Economie
10 Categoria C. Almanahul de lucrări ştiinţifice. S World ISSN 2224-0187
fondator: Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi, Universitatea Maritimă din Odesa
Economie; drept; filosofie; pedagogie