Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: tehnică


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria A. Moldavian Journal of the Physical Sciences (www.iieti.asm.md) ISSN 1810-648X
fondator: Academy of Sciences of Moldova, Physical Societyof Moldova, State University of Moldova
Ştiinţe fizico-matematice; Tehnică;
2 Categoria A. Electronnaea obrabotca materialov. (www.phys.asm.md/data/revseaero.php) ISSN 0013-5739, ISSN 1068-3755-varianta englezã,
fondator: Institutul de Fizică Aplicată
Ştiinţe fizico-matematice; Tehnică
3 Categoria B. Intellectus. (www.agepi.gov.md) ISSN 1810-7079, 1857-0496
fondator: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Drept, tehnică, biologie, chimie, economie
4 Categoria B. Problemele Energeticii Regionale (ieasm.webart.md) ISSN 1857-0070
fondator: Institutul de Energetică
Tehnică
5 Categoria B. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie (http://igs.asm.md) ISSN 1857-0046
fondator: Institutul de Geologie şi Seismologie
Geologie şi Mineralogie; Geografie; Tehnica
6 Categoria B. Ştiinţa agricolă (www.uasm.md) ISSN 1857-0003
fondator: UASM, Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro"; Institutul de Pedologie şi Agrochimie "Nicolae Dimo"; Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică a AŞM
Ştiinţe agricole; Medicină veterinară; Economia; Tehnica
7 Categoria C. Meridian ingineresc (www.utm.md/ meridian/) ISSN 1683-853X
fondator: UTM
Ştiinţe fizico-matematice; Tehnică; Economie; Chimie
8 Categoria C. Fizica şi Tehnologii Moderne (http://sfm.asm.md/ftm/) ISSN 1810-6498
fondator: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Ştiinţe fizico-matematice; Tehnică
9 Categoria C. Drept, Economie şi Informatică ( www.ase.md) ISSN 1810-8725
fondator: ASEM, Universitatea din Galaţi "Dunărea de Jos"
Economie; Drept; Tehnică
10 Categoria C. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova (www. vinifera.md) ISSN 1857-1026, 1857-1123
fondator: Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", INVV, Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileştii Mici"
Ştiinţe agricole; Tehnică
11 Categoria C. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (www.uccm.md) ISNN-1857-1239
fondator: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Economie; Tehnica; Drept