Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: istorie


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Revista Arheologică, Seria Noua (www.patrimoniu.asm.md) ISSN 1857-016X
fondator: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Istorie
2 Categoria B. Tyragetia (www.nationalmuzeum.md ) ISSN 1857-0240
fondator: Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Istorie
3 Categoria B. Stratum plus (www.e-antropologi.com) ISSN 1608-9057, ISSN 1857-3533
fondator: Universitatea "Şcoala Anthropologică Superioară"
Istorie
4 Categoria B. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos.asm.md) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice
5 Categoria B. Revista de Etnologie şi Culturologie (www.patrimoniu.md) ISSN 1857-2049
fondator: Institutul Patrimoniului Cultural
Istorie;Culturologie
6 Categoria B. Revista de Istorie a Moldovei (www.iisd.md) ISSN 1857-2022
fondator: Institutul de Istorie al AŞM
Istorie
7 Categoria C. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) (www.muzeu.md) ISSN 1857-0054
fondator: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Istorie; Biologie
8 Categoria C. Studia Universitatis Moldaviae. (Seria Ştiinţe Umanistice) ( www.usm.md) ISSN 1811-2668
fondator: USM
Istorie; Filosofie; Filologie
9 Categoria C. Revista de Ştiinţe Socioumane (www. upsc.md ) ISSN 1857-0119
fondator: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Pedagogie; Istorie; Filologie; Filosofie; Studiul artelor, culturologie
10 Categoria C. Revista Militară. Studii de securitate si apărare (www.academy.army.md) ISSN 1857-405X
fondator: Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun"
Ştiinţe militare şi de securitate naţională; Ştiinţe politice; Istorie
11 Categoria C. History & Politics. Revista de istorie şi politica ISSN 1857-4076
fondator: ULIM
Istoria; Ştiinţe politice
12 Categoria C. Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice ISSN 1857-365X
fondator: Instututul de Studii Enciclopedice
Istoria