Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: drept


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Intellectus. (www.agepi.gov.md) ISSN 1810-7079, 1857-0496
fondator: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Drept, tehnică, biologie, chimie, economie
2 Categoria C. Administrarea Publică (www.aap.gov.md ) ISSN-1813-9489
fondator: Acad. Administrare Publică pe lângă Preşedintele R.M
Administrare publică; Ştiinţe politice; Drept
3 Categoria C. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale ISNN-1857-1999
fondator: Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova,
Drept
4 Categoria C. Studia Universitatis . Seria Ştiinţe Sociale. (www.usm.md) ISSN-1814-3199
fondator: Universitatea de Stat din Moldova
Sociologie; Drept
5 Categoria C. Legea şi Viaţa ISNN- 1810-309X
fondator: Ministerul Justiţiei, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Academia "Ştefan cel Mare" a MAIRM
Drept
6 Categoria C. Revista de Studii şi Cercetări Juridice (www.iisd.md) ISNN- 1857-2014
fondator: Institutul de Istorie, Stat şi Drept
Drept
7 Categoria C. Zacon i jizni ISNN-1857-2014
fondator: Ministerul Justitiei, Curtea Constituţiona, Curtea Supremă de Justiţie, Academia "Ştefan cel Mare" a MAI
Drept
8 Categoria C. Revista Naţională de Drept ISNN-1811-0770
fondator: USM, ASEM, ULIM
Drept
9 Categoria C. Analele ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova: ştiinţe socioumane ISBN 9975-935-18-4
fondator: Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova; Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova
drept
10 Categoria C. Drept, Economie şi Informatică ( www.ase.md) ISSN 1810-8725
fondator: ASEM, Universitatea din Galaţi "Dunărea de Jos"
Economie; Drept; Tehnică
11 Categoria C. Fin-Consultant (www.finconsult.md) ISNN-1857-0216
fondator: Asociaţia Auditorilor şi consultanţilor în management din RM
Drept; Economie
12 Categoria C. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (www.uccm.md) ISNN-1857-1239
fondator: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Economie; Tehnica; Drept
13 Categoria C. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice
14 Categoria C. Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale (www.irim.md) ISSN 1857-1840
fondator: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Ştiinţe politice; economie; drept; filologie