Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: drept


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos.asm.md) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice
2 Categoria B. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (www.rmdiri.md) ISSN 1857-1999
fondator: Asociatia de Drept International din RM
Drept; Stiinte politice
3 Categoria B. Ştiinţa agricolă (www.uasm.md) ISSN 1857-0003
fondator: UASM, Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro"; Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo"; Institutul de Geneticlă, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţe agricole; Medicină veterinară; Economie; Tehnică; Drept
4 Categoria B. Intellectus. (http://agepi.gov.md/md/publishing/intellectus.php) ISSN 1810-7079, 1857-0496
fondator: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Drept; Tehnică; Biologie; Chimie; Economie
5 Categoria B. Law and Polytology (www.iiesp.asm.md.publicatii) ISSN 1987-5533
fondator: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM; Gelati Academy of Sciences, Georgia; Institute on Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan
Drept; Stiinte politice
6 Categoria C. Administrarea Publică (www.aap.gov.md ) ISSN 1813-8489
fondator: Academia de Studii Administrative
Administrare publică; Ştiinţe politice; Drept; Economie
7 Categoria C. Studia Universitatis Moldaviae. ( Seria Ştiinţe Sociale) (www.usm.md) ISSN 1814-3199
fondator: Universitatea de Stat din Moldova
Sociologie; Drept; Stiinte politice
8 Categoria C. Legea şi Viaţa (www.legeazacon.md) ISSN 1810-309X
fondator: Ministerul Justiţiei, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Academia "Ştefan cel Mare" a MAI RM; Institutul de Studii Juridice din Belarus
Drept
9 Categoria C. Zacon i jizni (www.legeazacon.md) ISSN 1810-3081
fondator: Ministerul Justitiei, Curtea Constituţiona, Curtea Supremă de Justiţie, Academia "Ştefan cel Mare" a MAI; Institutul de Studii Juridice din Belarus
Drept
10 Categoria C. Revista Naţională de Drept (www.uspee, www.usm.md, www.ujm.md) ISSN 1811-0770
fondator: USM, Universitatea de Studii Politice si Economice Europene "Constantin Stere", Uniunea Juristilor din Moldova
Drept
11 Categoria C. Studii Juridice Universitare (www.studiijuridice.md) ISSN 1857-4122
fondator: Institutul Cercetării în domeniul Protecţiei Drepturilor Omului (ULIM)
Drept
12 Categoria C. Jurnal Juridic National: teorie si practica (www.jurnaljuridic.md) ISSN 2345-1130
fondator: Institutul de Stiinte Penale si Criminologie Aplicata
Drept
13 Categoria C. Revista Institutului Naţional al Justiţiei (www.inj.md/node/125) ISSN 1857-2405
fondator: Institutul Naţional al Justiţiei
Drept
14 Categoria C. Relatii internaţionale Plus ISSN 1857-4440
fondator: IRIM
Ştiinţe politice; Drept
15 Categoria C. Almanahul de lucrări ştiinţifice. S World ISSN 2224-0187
fondator: Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi, Universitatea Maritimă din Odesa
Economie; drept; filosofie; pedagogie