Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: medicină


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Curierul medical (www.usmf.md, www.curierulmedical.org) ISSN 1857-0666
fondator: Ministerul Sănătăţii; USMF
Medicină; Farmacie; Psihologie; Biologie; Sociologie
2 Categoria B. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină (www.public-heath.md) ISSN 1729-8687
fondator: Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină; Centrul National de Sanatate Publica; IMSP Spitalul Clinic Republican
Medicină; Psihologie
3 Categoria B. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei . Ştiinţe medicale (www.asm.md) ISSN 1857-0011
fondator: Secţia de Ştiinţe Medicale a AŞM
Medicină
4 Categoria B. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos.asm.md) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice
5 Categoria B. Buletin de Perinatologie (www.perinatologie.md) ISSN 1810-5289
fondator: Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului; Asociatia de Medicina Perinatală
Medicină
6 Categoria B. Medicina Stomatologică (www.asrm.md) ISSN 1857-1328
fondator: Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova
Medicină
7 Categoria B. Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. ( www.bsl.asm.md, www.ifs.asm.md) ISSN 1857-064X
fondator: Institutul de Zoologie al AŞM, Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM, Institutul de Ecologie şi Geografie al ASM, Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor al AŞM, Institutul de Microbiologie si Biotehnologie al AŞM; Un ASM
Biologie; Geografie; Medicina; Stiinte agricole
8 Categoria B. Medicina Alternativă: fiziologie clinică şi metode de tratament ISSN 1857-0844
fondator: Asociaţia de Medicină Alternativă şi Complementară din R.M.
Medicină
9 Categoria C. Revista ştiinţifico-practica "Info-Med" ( www.ionmereuta.md) ISSN 1810-3936
fondator: Asociaţia Tehnica şi Tehnologii Medicale
Medicină
10 Categoria C. Arta medica (www.artamedica.md) ISSN 1810-1852
fondator: Asociaţia Chirurgilor "Nicolae Anestiadi" din R.M.
Medicină