Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: medicină


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină ISSN 1729-8687
fondator: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină
Medicină; Economie; Psihologie
2 Categoria B. Medicina Alternativă ISSN 1857-0844
fondator: Asociaţia de Medicină Tradiţională şi Sanocreatologie din R.M.
Medicină
3 Categoria B. Curier medical (www.usmf.md) ISSN 0130-1535
fondator: Ministerul Sănătăţii şi USMF
Medicină
4 Categoria B. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei . Ştiinţe medicale ISSN 1857-0011
fondator: AŞM, Institutul Oncologic, Institutul de Cardiologie; Institutul de Cercetări ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei si Copilului, Institutul de Ftiziopneumologie, Centrul Naţional de Sănătate Reproductivă şi Genetică Medicală, USMF etc.
Medicină
5 Categoria C. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" (stiintausmf@mail.ru) ISSN 1857-1719
fondator: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Medicină; Farmacie
6 Categoria C. Arta medica (www.artamedica.md) ISSN 1810-1852
fondator: Asociaţia Chirurgilor "Nicolae Anestiadi" din R.M.
Medicină
7 Categoria C. Analele Ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova (www.apcmd.org) ISSN 1857-0631
fondator: Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM
Medicină
8 Categoria C. Buletin de Perinatologie ISSN 1810-5289
fondator: Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
Medicină
9 Categoria C. Medicina Stomatologică (www.asrm.md) ISSN 1857-1328
fondator: Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova
Medicină
10 Categoria C. Info-Med ( www.pum.md) ISSN 1810-3936
fondator: Asociaţia Tehnica şi Tehnologii Medicale
Medicină
11 Categoria C. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice