Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: filologie


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Francopolyphonie ( www.lafrancopolyphonie.blogspot.com, www.icfi.ulim.md) ISSN 1857-1883
fondator: Universitatea Libera Internationala din Moldova
Filologie; Studiul artelor, culturologie; Pedagogie
2 Categoria B. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos.asm.md) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice
3 Categoria B. Intertext ( www.icfi.ulim.md) ISSN 1857-3711
fondator: Universitatea Libera Internationala din Moldova
Filologie; Studiul artelor, culturologie; Pedagogie
4 Categoria B. Limbaj si context. Revista internationala de lingvistica, semiotica si stiinta literara (www.usb.md/limbaj_context) ISSN 1857-4149
fondator: Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
Filologie
5 Categoria C. Philologia ( www.if.asm.md) ISSN 1857-4300
fondator: Institutul de Filologie
Filologie
6 Categoria C. Metaliteratura (www.metaliteratura.foxnet.md) ISSN 1857-1905
fondator: Institutul de Filologie
Filologie
7 Categoria C. Studia Universitatis Moldaviae. (Seria Ştiinţe Umanistice) ( www.usm.md) ISSN 1811-2668
fondator: USM
Istorie; Filosofie; Filologie
8 Categoria C. Revista de Ştiinţe Socioumane (www. upsc.md ) ISSN 1857-0119
fondator: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Pedagogie; Istorie; Filologie; Filosofie; Studiul artelor, culturologie
9 Categoria C. Slaveanskie ctenia (www.surm.md) ISSN 1857-4580
fondator: Universitatea Slavona
Pedagogie; Filologie; Filosofie; Studiul artelor, culturologie