Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: filologie


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Francopolyphonie ( www.icfi.ulim.md) ISBN -978-9975-920-61-2
fondator: Universitatea Libera Internationala din Moldova
Filologie; Studiul artelor, culturologie;
2 Categoria C. Intertext ( www.icfi.ulim.md) ISNN -1857-3711
fondator: Universitatea Libera Internationala din Moldova
Filologie; Studiul artelor, culturologie; Pedagogie
3 Categoria C. Limba Română (www.limbaromana.md) ISNN- 0235-9111
fondator: Colectivul redacţiei
Filologie; Studiul artelor,culturologie
4 Categoria C. Philologia ISSN-0236-3119
fondator: Institutul de Filologie
Filologie
5 Categoria C. Metaliteratura (www..elan.md) ISSN 1857-1905
fondator: Institutul de Filologie, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Filologie
6 Categoria C. Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Umanistice ( www.usm.md) ISSN 1811-2668
fondator: USM
Istorie; Filosofie; Filologie
7 Categoria C. Revista de ştiinţe socio-umane (www upsc.md ) ISSSN 1857-0119
fondator: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Pedagogie; Istorie; Filologie
8 Categoria C. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice
9 Categoria C. Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale (www.irim.md) ISSN 1857-1840
fondator: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Ştiinţe politice; economie; drept; filologie