Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: filosofie


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos.asm.md) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice
2 Categoria B. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice (www.iiesp.asm.md.publicatii) ISSN 1857-2294
fondator: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Ştiinţe politice; Sociologie; Filosofie
3 Categoria C. Studia Universitatis Moldaviae. (Seria Ştiinţe Umanistice) ( www.usm.md) ISSN 1811-2668
fondator: USM
Istorie; Filosofie; Filologie
4 Categoria C. Revista de Ştiinţe Socioumane (www. upsc.md ) ISSN 1857-0119
fondator: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Pedagogie; Istorie; Filologie; Filosofie; Studiul artelor, culturologie
5 Categoria C. Slaveanskie ctenia (www.surm.md) ISSN 1857-4580
fondator: Universitatea Slavona
Pedagogie; Filologie; Filosofie; Studiul artelor, culturologie
6 Categoria C. Almanahul de lucrări ştiinţifice. S World ISSN 2224-0187
fondator: Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi, Universitatea Maritimă din Odesa
Economie; drept; filosofie; pedagogie