Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: politologie


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria C. Moldoscopie (www.usm.md/cercetare/moldoscop.asp) ISNN-1812- 2566
fondator: Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţe politice
2 Categoria C. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice ( http://ifilos.asm.md/ ) ISSN -1957-22-94
fondator: Institutul Integrare Europeană şi Ştiinte Politice al AŞM
Ştiinţe politice; Sociologie; Filosofie
3 Categoria C. Administrarea Publică (www.aap.gov.md ) ISSN-1813-9489
fondator: Acad. Administrare Publică pe lângă Preşedintele R.M
Administrare publică; Ştiinţe politice; Drept
4 Categoria C. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice
5 Categoria C. Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale (www.irim.md) ISSN 1857-1840
fondator: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Ştiinţe politice; economie; drept; filologie