Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: ştiinţe politice


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice (www.iiesp.asm.md.publicatii) ISSN 1857-2294
fondator: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Ştiinţe politice; Sociologie; Filosofie
2 Categoria B. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "Akademos" (www.akademos.asm.md) ISSN 1857-0461
fondator: AŞM
Ştiinţe fizico-matematice; Ştiinţe agricole; Medicină; Istoria; Economie; Filozofie; Filologie; Drept; Studiul artelor, culturologie; Ştiinţe politice
3 Categoria B. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (www.rmdiri.md) ISSN 1857-1999
fondator: Asociatia de Drept International din RM
Drept; Stiinte politice
4 Categoria B. Law and Polytology (www.iiesp.asm.md.publicatii) ISSN 1987-5533
fondator: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM; Gelati Academy of Sciences, Georgia; Institute on Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan
Drept; Stiinte politice
5 Categoria C. Administrarea Publică (www.aap.gov.md ) ISSN 1813-8489
fondator: Academia de Studii Administrative
Administrare publică; Ştiinţe politice; Drept; Economie
6 Categoria C. Studia Universitatis Moldaviae. ( Seria Ştiinţe Sociale) (www.usm.md) ISSN 1814-3199
fondator: Universitatea de Stat din Moldova
Sociologie; Drept; Stiinte politice
7 Categoria C. Revista Militară. Studii de securitate si apărare (www.academy.army.md) ISSN 1857-405X
fondator: Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun"
Ştiinţe militare şi de securitate naţională; Ştiinţe politice; Istorie
8 Categoria C. History & Politics. Revista de istorie şi politica ISSN 1857-4076
fondator: ULIM
Istoria; Ştiinţe politice
9 Categoria C. Relatii internaţionale Plus ISSN 1857-4440
fondator: IRIM
Ştiinţe politice; Drept
10 Categoria C. Moldoscopie (Probleme de analiză politică) (www.usm.md/cercetare/moldoscop.asp) ISSN 1812- 2566
fondator: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Studii Politice si Economice Europene "Constantin Stere", Asociaţa Moldovenească de Ţtinţă Politică
Ştiinţe politice