Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lista publicaţiilor de profil: psihologie


Nr. Denumire ISSN/ISBN
1 Categoria B. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină ISSN 1729-8687
fondator: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină
Medicină; Economie; Psihologie
2 Categoria C. Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale Educaţiei (www.usm.md) ISSN- 1857-2103
fondator: Universitatea de Stat din Moldova
Pedagogie; Psihologie
3 Categoria C. Univers Pedagogic (www.ise.md) ISNN- 1857-3266
fondator: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Pedagogie, Psihologie
4 Categoria C. Revista Psihologie, Pedagogie specială, Asistentă socială (www.ups.md/revista_psihologie.htm/) ISNN -1857- 0224
fondator: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
psihologie, psihopedagogie specială
5 Categoria C. Revista ştiinţifico-practică "Psihologie" ISSN 1857-2503
fondator: Asociaţia psihologilor practicieni din Moldova
psihologie