Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Ştiinţe politice, 2015

Teze elaborate [2]

Gr Denumire Data aprobării
D Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul democratizării societăţii: aspecte politico-informaționale 22.12.2015
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе 19.11.2015
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice