Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Ştiinţe politice, 2005

Teze elaborate [13]

Gr Denumire Data aprobării
D Promovarea imaginii liderului politic: metode şi tehnici (cazul Republicii Moldova) 27.01.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Puterea politică din România contemporană şi unele tendinţe discreţionare în exercitarea ei 21.04.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Relaţiile belaruso-moldave: starea şi tendinţele dezvoltării (analiză politologică) 27.01.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
DH Federaţia Rusă în contextul proceselor politice internaţionale contemporane 23.06.2005
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Analiza politologică a problemelor privind corupţia şi crima organizată (cazul Republicii Moldova şi al altor state-membre ale C.S.I.) 21.04.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Elita politică din Republica Moldova: aspecte ale formării şi dezvoltării 23.06.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Minorităţile naţionale în Republica Moldova: starea şi problemele de integrare (analiză politologică) 23.06.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Spaţiul şi timpul electoral în condiţiile Republicii Moldova: analiza şi modelarea parametrilor dinamici 23.06.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Reflectarea tranziţiei în compartimentul politic al maselor (cazul Republicii Moldova) 23.06.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
DH Antiglobalism: cauze, esenţa şi forme de bază 21.04.2005
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Interesele politice şi mass media (cazul Republicii Moldova) 23.06.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Democratizarea Republicii Moldova în contextul proceselor de globalizare 22.09.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Instituţionalizarea partidelor politice din Republica Moldova: studiu interdisciplinar 27.10.2005
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice