Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul democratizării societăţii: aspecte politico-informaționale


Autor: Moraru Sergiu
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Victor Moraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 32.01 : 342.585(478)(043)=135.1

Adobe PDF document 1.01 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

securitate națională/informaţională, democratizare, mass-media, politici de securitate, ameninţare, vulnerabilitate, securitate informaţională, reforma sectorului de securitate, integrare europeană, conflict transnistrean

Adnotare

Structura tezei cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 242 de titluri, 127 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: ştiinţe politice.

Scopul lucrării: cercetarea şi stabilirea unor obiective prioritare de fortificare a securităţii naţionale a Republicii Moldova din perspectiva integrării europene. În teză se efectuează indentificarea spectrului de ameninţări și riscuri la adresa securităţii naționale a Republicii Moldova şi studierea oportunităţilor de diminuare a acestor factori destabilizatori, se produce analiza cadrului juridico-normativ de asigurare a securităţii statului Republica Moldova şi formularea unor principii, menite să eficientizeze această activitate. Lucrarea vizează definirea şi analizarea trăsăturilor inerente ale procesului de continuă democratizare a societăţii moldoveneşti şi interdependenţa dintre aceasta cu securitatea naţională, o analiză a cauzelor declanşării războiului informaţional din primăvara anului 1992 şi repercusiunile acestuia pentru securitatea națională a Republicii Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: constă în abordarea securității naționale a Republicii Moldova prin prisma principalelor ameninţări şi vulnerabilităţi care ar putea afecta existenţa statului.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul politologiei rezidă în valorizarea conceptului securității naționale a Republicii Moldova, inclusiv dimensiunii sale informaționale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute sunt benefice pentru dezvoltarea ştiinţei politice, contribuie la amplificarea şi aprofundarea cunoştinţelor privind asigurarea securităţii Republicii Moldova. Concluziile şi recomandările referitoare la asigurarea securităţii informaţionale a statului în contextul democratizării societăţii pot fi utilizate de factorii de decizie pentru a evalua principalele ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi la adresa securităţii Republicii Moldova şi în elaborarea unor politici eficiente în domeniu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin examinarea şi aprobarea acestora în cadrul şedinţelor Centrului Cercetări Politice și relații Internaționale a ICJP al AŞM, au fost expuse la conferinţe naţionale şi internaţionale şi au fost publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Cuprins


I.REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII PROBLEMATICII SECURITĂŢII NAŢIONALE
 • 1.1Securitatea națională în abordare politologică
 • 1.2.Interpretarea securității naţionale în contextul democratizarii societăţii
 • 1.3.Emergenţa problematicii securităţii informaţionale în cadrul devenirii societăţii informaţionale
 • 1.4.Oportunităţile cercetării securităţii informaţionale din perspectiva multidimensională
 • 1.5.Concluzii la Capitolul I

II.AMENINŢĂRI ŞI RISCURI LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1.Structura ameninţărilor la adresa securităţii naționale a Republicii Moldova
 • 2.2.Impactul factorilor interni asupra securităţii naționale a Republicii Moldova
 • 2.3.Influenţa factorilor externi asupra securităţii naționale a Republicii Moldova
 • 2.4.Efectele războiului informaţional asupra parcursului democratic al Republicii Moldova
 • 2.5.Concluzii la Capitolul II

III.ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIETALE: MECANISME ŞI SOLUŢII
 • 3.1.Perfecţionarea cadrului politico-juridic de garantare a sistemului de securitate națională a Republicii Moldova
 • 3.2.Consolidarea securităţii naţionale a statului: implicarea factorului informaţional
 • 3.3.Rolul mass-mediei în situaţii de criză
 • 3.4.Opţiunile de securitate ale Republicii Moldova în contextul integrării europene şi cooperării euroatlantice
 • 3.5.Concluzii la Capitolul III

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI