Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iulie /

Seleniul in apele naturale şi în lanţul biogeochimic "sol-plantă" a regiunii Ucrainene a provinciilor de silvostepă şi stepă a Republicii Moldova


Autor: Marina Capitalciuc
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.16 - Ecologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Toma Simion (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Consultant ştiinţific: Golubkina Nadejda
doctor în agricultură, cercetător ştiinţific superior,, Întreprinderea de Stat Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Alimentaţie a Academiei de Ştiinţe Medicale a Rusiei, Moscova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iulie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română
Adobe PDF document0.53 Mb / în rusă

Teza

CZU 74/577:550.47(478.9)

Adobe PDF document 1.10 Mb / în rusă
131 pagini

Cuvinte Cheie

seleniu, migrare, acumulare, apă, sol, plante, aminoacizi tiolici, relief, factori biogeochimici, ser sangvin

Adnotare

În teza de doctorat sunt reflectate rezultatele cercetărilor privind particularităţile de migraţie şi acumulare a seleniului în apele naturale şi în lanţul biogeochimic „solul-planta” în raioanele de est şi sud-est a Moldovei.

A fost stabilit că condiţiile geochimice cercetate pe teritoriile raioanelor Moldovei sunt favorabile în privinţa migrării seleniului în diferiţi componenţi al ecosistemului şi acumularea lui în plante. S-a confirmat prezenţa concentraţiilor ridicate ale seleniului în apele freatice.

Limita conţinutului a seleniului în solurile regiunii studiate, în general, corespunde optimului regiunii convenţionale. În acelaşi timp, conţinutul seleniului în solurile de silvostepă este mai mare, comparativ cu acelaşi soluri răspîndite în raioanele de stepă, unde se semnalează sectoare aparte cu conţinut de seleniu marginal. În unele cazuri, se observă deficit în seleniu. Au fost stabilite diferenţele în răspîndirea seleniului pentru diferite tipuri de soluri, diferite elemente a reliefului r.Nistru şi prezenţa unor legităţi generale în caracterul de distribuire a seleniului în profilul vertical al solurilor. În partea aeriană a plantei se semnalează micşorarea bioacumulării seleniului trecînd de la lucernă spre floarea soarelui, mai departe: orz, grîu şi porumb. În cadrul concentraţiilor de cupru a fost stabilită corelarea pozitivă dintre cantitatea cuprului în sol şi conţinutul seleniului în porumb. În plantele cu nivelul mic de concentraţie a aminoacizilor sporul cisteinei este însoţit de micşorarea conţinutului de seleniu şi, invers, concomitent cu creşterea conţinutului de metionină, apare tendinţa de creştere a acumulării seleniului în plante.

Datele prezentate sunt dovada nivelul ridicat de aprovizionare cu seleniu a populaţiei care locuiesc în Valea r. Nistrului. Statutul seleniului a locuitorilor rurali are un nivel mai majorat comparativ cu nivelul asigurării cu seleniu a populaţiei urbane. A fost obţinută ecuaţia de regresie, care permite calcularea nivelului mediu de asigurare cu seleniu a populaţiei, folosind parametrii biochimici pentru teritoriul concret.