Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


03.00.16 – Ecologie


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
de la 27 ianuarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice:
Biologie

Formula specialităţii
Ecologia (ştiinţe biologice) – domeniu al ştiinţei care studiază interacţiunea sistemelor biologice de toate nivelele de organizare (individul, populaţia, biocenoza, ecosistemul, biomul, biosfera) cu mediul înconjurător în scopul cunoaşterii legităţilor acestei interacţiuni, elaborării metodelor de optimizare a condiţiilor ecologice ce asigură funcţionarea normală a sistemelor vii, conservării diversităţii biologice şi diminuării influenţelor negative a factorilor antropici asupra biosferei în ansamblu.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Soluţionarea problemelor în cadrul cercetărilor ştiinţifice la specialitatea 03.00.16 – ecologie este imposibilă fără implicarea metodelor, obiectelor şi realizărilor altor discipline înrudite: radiobiologie, biofizică, biologie moleculară, biochimie, botanică, microbiologie, zoologie, fiziologia omului şi animalelor, genetică, hidrobiologie, ihtiologie, pedologie, sanocreatologie, geografie, geologie, chimie, etc. Comparativ cu specialitatea ecologie, aceste ştiinţe studiază obiecte concrete ale lumii organice de regulă fără interdependenţele sau condiţiile mediului înconjurător a organismelor vii.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorul:
  1. Dediu Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, membru cor. AŞM, şef laborator Biogeocenologie Institutul Naţional de Ecologie

Recenzentul:

  1. Şalaru Vasile, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, membru cor. AŞM, şeful Catedrei Ecologie, Botanică şi Silvicultură a Universităţi de Stat din Moldova