Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iulie /

Aspecte clinico-morfologice ale cancerului tiroidian „ocult” şi incipient


Autor: Adrian Clipca
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ţîbîrnă
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Consultant ştiinţific: Anatolie Cernîi
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iulie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Cuvinte Cheie

glanda tiroidă, cancer „ocult”, ecografie, angiografie, citologie, histopatologie, microscopie electronică, tratament chirurgical.

Adnotare

Cancerul tiroidian „ocult” şi incipient rămâne a fi o problemă incomplet soluţionată în patologia oncologică, în special prin faptul că cancerul “ocult” frecvent se prezintă ca un cancer “ascuns”, deseori ca metastaze fără focarul primar identificat, iar carcinoamele incipiente prezintă dificultăţi în diagnosticul diferenţial cu formaţiunile nodulare benigne. Scopul actualei lucrări a prevăzut evidenţierea caracteristicilor clinico-morfologice ale cancerului tiroidian „ocult” şi celui incipient cu elaborarea ulterioară a unui algoritm optim de diagnostic a maladiei în stadiul precoce, de asemenea a unei strategii terapeutice corespunzătoare. Au fost analizate datele clinico-morfologice a 187 bolnavi de cancer tiroidian, verificat morfologic, trataţi în clinica Institutului Oncologic din Moldova pe parcursul anilor 1995-2006, la care dimensiunea maximă a tumorii primare nu depăşea 1,5 cm.

Cu scopul evaluării semnificaţiei diagnostice a investigaţiilor instrumentale şi de laborator utilizate, s-a efectuat aprecierea sensibilităţii, specificităţii, VPP, VPN şi a ratei probabilităţii pentru examenul ecografic, citologic şi arteriografia glandei tiroide. Rezultatele obţinute poziţionează arteriografia glandei tiroide ca fiind cea mai informativă metodă în diagnosticul cancerului tiroidian „ocult”, având indicele sensibilităţii de 100%. Totodată, este înalt apreciată capacitatea citologiei în a infirma prezenţa maladiei, având indicele specificităţii de 87,1%. În concordanţă cu rata probabilităţii a procedeelor diagnostice utilizate, este elaborat algoritmul diagnostic al cancerului tiroidian „ocult” şi incipient, care poziţionează pe prima treaptă ecografia glandei tiroide, ca fiind cea mai inofensivă şi suficient de informativă metodă. (rata probabilităţii, LR+ = 3,9).

Investigaţiile histologice şi electrono-microscopice au stabilit particularităţi specifice ale carcinoamelor tiroidiene metastazante, care se deosebesc de cele nemetastazante prin prezenţa invaziei vasculare, abundenţa de celule neoplazice nepolarizate, absenţa capsulei peritumorale. Printre microcarcinoamele nemetastazante, este înregistrată o frecvenţă de 3 ori mai mică a carcinoamelor papilare comparativ cu cele foliculare, pe când în microcarcinoamele metastazante, tumorile papilare sunt de 2,5 ori mai frecvente, constituite din celule mai puţin diferenţiate, manifestă în majoritatea cazurilor o creştere infiltrativă cu absenţa incapsulării, dar sunt totuşi mai puţin angioinvazive ca formele foliculare. Totodată, alte carctere morfologice, cum sunt infiltratele limfocitare, fibroza şi calcinatele intratumorale, instalarea fenotipului oncocitar, caracterizat prin acumularea de mitocondrii alterate, nu pot fi considerate ca markeri ai agresivităţii carcinoamelor tiroidiene de dimensiuni mici.

Tratamentul chirurgical al cancerului tiroidian „ocult” şi incipient a fost axat pe principiul organomenajant, prin aplicarea intervenţiilor econome pe glandă, completate la necesitate cu intervenţii de limfodisecţie cervicală regională de diferit volum, ce a permis obţinerea unei rate frumoase de supravieţuire la 5 ani de 96,8%.

Cuprins


CAPITOLUL I. Actualităţi în cancerul tiroidian „ocult” şi incipient. Revista literaturii
 • 1.1. Generalităţi
 • 1.2. Aspecte de anatomie chirurgicală-oncologică, embriologie şi structură tisulară a glandei tiroide
 • 1.3. Activitatea funcţională a glandei tiroide. Rolul hormonilor tiroidieni şi aportului de iod în etiopatogenia carcinomului tiroidian
 • 1.4. Caracteristicile morfologice şi principiile de sistematizare a cancerului tiroidian
 • 1.5. Particularităţi clinice ale cancerului tiroidian „ocult” şi incipient.

CAPITOLUL II. Materialul clinic şi metodele de investigaţie
 • 2.1. Caracteristica pacienţilor încadraţi în studiu
 • 2.2. Descrierea investigaţiilor clinico-instrumentale aplicate
 • 2.3. Tratamentul chirurgical aplicat
 • 2.4. Metodologia procesării statistice a materialului investigat
 • 2.5. Descrierea grupului de pacienţi supuşi cercetării pentru aprecierea valorii diagnostice a testelor utilizate

CAPITOLUL III. Diagnosticul cancerului tiroidian “ocult şi incipient. Rezultatele cercetărilor
 • 3.1. Manifestările clinice ale cancerului tiroidian „ocult” şi incipient
 • 3.2. Semnificaţia USG în diagnosticul carcinomului tiroidian „ocult” şi incipient
 • 3.3. Examenul citologic în diagnosticul carcinomului tiroidian de dimensiuni mici
 • 3.4. Arteriografia în diagnosticul carcinomului tiroidian „ocult” şi incipient. Priorităţi şi neajunsuri.
 • 3.5. Sinteza algoritmului diagnostic în formele „oculte” şi incipiente de carcinom tiroidian

CAPITOLUL IV. Particularităţile histopatologice şi ultrastructurale ale carcinoamelor tiroidiene metastazante şi nemetastazante cu dimensiunile mici ale focarului primar
 • 4.1. Carcinoamele metastazante
 • 4.2. Carcinoamele nemetastazante
 • 4.3. Aspecte morfologice a metastazării timpurii în carcinomul tiroidian „ocult”.

CAPITOLUL V. Tratamentul chirurgical al bolnavilor cu carcinom tiroidian „ocult” şi incipient
 • 5.1. Intervenţiile chirurgicale aplicate în tratamentul pacienţilor lotului de studiu
 • 5.2. Complicaţiile tratamentului aplicat şi reintervenţiile pe motiv de recidivă a procesului
 • 5.3. Rata supravieţuirii bolnavilor de cancer tiroidian „ocult” şi incipient

CAPITOLUL VI. Capitol de sinteză. Discuţii.